Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Nesnel(Objektif):1- Nesne ile uyum sağlayan,nesneye uygun olan.Ferdin kendi şahsi görüşünün etkisinde olmayan-tara devam

terimler Nesnellik:Olaylara kişisel öğe ve etmenlerden etkilenmeden, öznel eğilimlerden bağımsız olarak ve önyargılar devam

terimler Nevrotik Bozukluklar (Nevrozlar):Kişiliğin ve uyumun tümünü etkilemeyen, genellikle bunalım ve beden işlevleri üzerine yakınmalarla devam

terimler Niceleme Mantığı:Önermelerin niceleyicilerini de (her, bazı) sembolleştirip niceleyicileri de dikkate alarak denetl devam

terimler Nicelik:Herhangi bir şeyin ölçülebilir, ve hesaplanabilir olan sayısal yanı. Bir önermenin tümel ya da tik devam

terimler Nihilizm:Evrenin amaçsız ve anlamsız olduğunu, hiçbir şeyin değer taşımadığını savunur. Her tür otoriteye k devam

terimler Nihilizm (Hiççilik):Nihilizme göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşler devam

terimler Nispeten:Oranla. devam

terimler Nitelik:Özellik, bir şeyin nasıl olduğunu belirten durum. Bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu. devam

terimler Nizam:Kural. Düzen, tertip, sıra. Kanun. devam

terimler Nominalizm:Adcılık. Tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüştür. Bu görüşe gör devam

terimler Norm:Yargılama ve değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı ölçüt; uyulması gerekli kural. devam

terimler Normal Davranış:Belirli doğal ve toplumsal ortamlarda, dıştan ve içten gelen belirli şiddet ve süredeki uyaranlar devam

terimler Normatif:Kural koyucu. devam

terimler Noumenon:Duyularla algılanan şeylerin karşıtı olarak akılla kavranan şey. devam

terimler Nous:1- Anaxagoras'ta evreni düzenleyen maddi olmayan ilke. 2- İnsanın en yüksek yeteneği. Düşünce devam

terimler Nöron:Sinir hücresi. devam

terimler Nötr Korelasyon:İki değişken arasında hiçbir ilişki olmamasıdır. devam

terimler Nüfus Baskısı:Geçim kaynaklarının insanca yaşatacağı nüfusun üzerinde nüfus sayısına sahip olan ülkelerde nüfus devam

terimler Nüfus Bileşimi:Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal dağılımına nüfus bileşimi devam

terimler Nüfus Hareketliliği:Bir toplumda nüfusun tümünün ya da bir kısmının ekonomik, siyasal, kültürel ve coğrafi nedenlerle devam

terimler Nüfus Patlaması:Bir toplumda beslenme, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi sonucu çocuk ölüm oranlarının düşm devam

terimler Nüfus Yetersizliği:Ülkede var olan ekonomik ve doğal kaynakları işletecek kadar nüfus bulunmaması nüfus yetersizliğin devam

terimler Obez:Çok şişman, aşırı şişman. devam

terimler Obsesyon:Düşüncede ortaya çıkan takıntılardır. Örneğin, bir annenin sürekli çocuğunun başına kötü şeylerin devam

terimler Olgu:1- Deney ve gözlem konusu olan olaylar. Ör: Yağmurun yağması, suyun kaynaması,metalin genleşmesi g devam

terimler Olgu:Gözlemlenebilir veya ölçülebilir şeylerin genel ifadesi. Örneğin yağmur bir olgudur. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın