Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler Monoteizm (Tek tanrıcılık):Tek ve soyut bir tanrıya inanılan din anlayışıdır. Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi dinler Orta Ç devam

terimler Moral (Ahlak):Toplumsal yaşamın tüm alanlarında insanların yapıp ettiklerini düzenleyen, kendiliğinden biçimlenm devam

terimler Moralite:Ahlaka uygunluk. devam

terimler Moralite (Ahlaklılık):Bir insanın iyi ve kötü açısından davranış biçimleri ve ahlaki düşünüşü. Ahlaki kurallar ile uyum devam

terimler Moron (Debil-Ahmak):Zeka bölümü yaklaşık 50 - 69 dolayında olanlardır. Okuma - yazma öğrenebilir, basit matematik işle devam

terimler Mors Şifresi:1- Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf dizgesi. 2- Bu işaretleri almaya ve devam

terimler Muasır:Çağdaş. devam

terimler Muhakeme:Bir kimsenin, geçmiş yaşantılarının iki ya da daha fazlasını birleştirerek bir problemi çözmeye ça devam

terimler Muhalefet:Henüz iktidar olmamış ama iktidar olmayı hedefleyen, iktidarı elinde bulunduran kesimin karşısında devam

terimler Muhatap:Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse, etkileşim içinde bulunulan durum, kiş devam

terimler Mutçu görüş (eudaimonizm):Hayatın anlamını mutlulukta bulan farklı ahlak öğretilerine verilen ad. devam

terimler Mutlak Eşik:Algılanabilen en az uyarıcı miktarı. Alt duyum eşiği. devam

terimler Mutlak olma:Değişime kapalı olma. devam

terimler Mutlak(saltık):Gerçekte ve düşüncede başka bir şeyle bağlı olmayan, varlık nedeni kendinde olan şey. Her şarttan devam

terimler Mutluluk Ahlakı:Eylemlerin amacının, insanın mutluluğu (eudaimonia) olduğunu öne süren ahlak öğretisi. devam

terimler Mübadele:Değişim. devam

terimler Müfredat:Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar, öğretim programı. devam

terimler Mülkiyet:Sahiplik. Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesinde istediği gibi kullanabilme hakkı. devam

terimler Mümkün:Ne zorunlu ne imkânsız olan. devam

terimler Mürebbiye:Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. devam

terimler Naturizm:Doğal varlıkların ve olayların kutsallaştığı din anlayışıdır. Tarımın insan yaşamında önem kazanma devam

terimler Nedensellik:1- Nedenin etki ile,sebebin sonuç ile olan zorunlu ilişkisi. 2- Zaman dizisi içinde, biri olmad devam

terimler Nedensellik yasası:Her olayın bir nedeni olduğunu ileri süren yasa (Her olayın bir nedeni vardır ve bu neden bir önce devam

terimler Negatif (Olumsuz) Korelasyon:İki değişken arasında biri artarken diğeri azalan ters orantılı bir ilişki varsa korelasyon negati devam

terimler Nelik:Bir şeyin "O nedir?" sorusu için yanıt alan özü, mahiyeti. devam

terimler Neolokal:Evlenen çiftlerin anne ve babalarının yanında değil de ayrı bir yerde oturmaları. devam

terimler Nesne (obje):Karşımızda bulunan şey. Öznenin, insan bilincinin kendisine yöneldiği unsur. Süjenin karşıtı olan, devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1016

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın