Eğitim Siteleri

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

  terimlerMonoteizm (Tek tanrıcılık): Tek ve soyut bir tanrıya inanılan din anlayışıdır. Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi dinler Orta Çağ feodal toplumlarında doğup yaygın

  terimlerMoral (Ahlak): Toplumsal yaşamın tüm alanlarında insanların yapıp ettiklerini düzenleyen, kendiliğinden biçimlenmiş ve genel kabul görmüş yasaklama ve d

  terimlerMoralite: Ahlaka uygunluk.

  terimlerMoralite (Ahlaklılık): Bir insanın iyi ve kötü açısından davranış biçimleri ve ahlaki düşünüşü. Ahlaki kurallar ile uyum içinde olma.

  terimlerMoron (Debil-Ahmak): Zeka bölümü yaklaşık 50 - 69 dolayında olanlardır. Okuma - yazma öğrenebilir, basit matematik işlemleri yapabilirler. Soyut düşünmenin ge

  terimlerMors Şifresi: 1- Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf dizgesi. 2- Bu işaretleri almaya ve göndermeye yarayan alet.

  terimlerMuasır: Çağdaş.

  terimlerMuhakeme: Bir kimsenin, geçmiş yaşantılarının iki ya da daha fazlasını birleştirerek bir problemi çözmeye çalıştığı düşünme biçimi.

  terimlerMuhalefet: Henüz iktidar olmamış ama iktidar olmayı hedefleyen, iktidarı elinde bulunduran kesimin karşısında onu sorgulayan kişi, zümre yada kesim.

  terimlerMuhatap: Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse, etkileşim içinde bulunulan durum, kişi ya da grup.

  terimlerMutçu görüş (eudaimonizm): Hayatın anlamını mutlulukta bulan farklı ahlak öğretilerine verilen ad.

  terimlerMutlak Eşik: Algılanabilen en az uyarıcı miktarı. Alt duyum eşiği.

  terimlerMutlak olma: Değişime kapalı olma.

  terimlerMutlak(saltık): Gerçekte ve düşüncede başka bir şeyle bağlı olmayan, varlık nedeni kendinde olan şey. Her şarttan bağımsız olarak var olan. Tam ve yetki

  terimlerMutluluk Ahlakı: Eylemlerin amacının, insanın mutluluğu (eudaimonia) olduğunu öne süren ahlak öğretisi.

  terimlerMübadele: Değişim.

  terimlerMüfredat: Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar, öğretim programı.

  terimlerMülkiyet: Sahiplik. Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesinde istediği gibi kullanabilme hakkı.

  terimlerMümkün: Ne zorunlu ne imkânsız olan.

  terimlerMürebbiye: Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın.

  terimlerNaturizm: Doğal varlıkların ve olayların kutsallaştığı din anlayışıdır. Tarımın insan yaşamında önem kazanması ile tarımsal üretimi yöneten

  terimlerNedensellik: 1- Nedenin etki ile,sebebin sonuç ile olan zorunlu ilişkisi. 2- Zaman dizisi içinde, biri olmadan diğerinin de ortaya çıkamayacağı iki olay

  terimlerNedensellik yasası: Her olayın bir nedeni olduğunu ileri süren yasa (Her olayın bir nedeni vardır ve bu neden bir önceki olayın sonucudur. Aynı şartlarda aynı n

  terimlerNegatif (Olumsuz) Korelasyon: İki değişken arasında biri artarken diğeri azalan ters orantılı bir ilişki varsa korelasyon negatiftir.

  terimlerNelik: Bir şeyin "O nedir?" sorusu için yanıt alan özü, mahiyeti.

  terimlerNeolokal: Evlenen çiftlerin anne ve babalarının yanında değil de ayrı bir yerde oturmaları.

  terimlerNesne (obje): Karşımızda bulunan şey. Öznenin, insan bilincinin kendisine yöneldiği unsur. Süjenin karşıtı olan, düşünceye konu olan şey, bilinen.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1016

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın