Yazılı Sınav Soruları

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

  terimlerSandık Odası: Genellikle penceresi olmayan, evdeki fazla eşyaların konulabileceği küçük oda.

  terimlerSelamlık: Eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm.

  terimlerServis Girişi: Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş.

  terimlerSıfırda: Yeni bitmiş ev, daire; hiç kimse tarafından kullanılmamış.

  terimlerSosyal Altyapı: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri

  terimlerStüdyo: Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan oda.

  terimlerŞahsi Haklar: Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak, hâkimiyet imkânı sağlayan bu nedenle sadece hukuki ilişkinin muhatabına kar

  terimlerŞale: İsviçre çobanlarının kulübelerine ya da dağ evlerine verilen ad.

  terimlerŞerh: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyar

  terimlerŞirvan: Çatı arasında bulunan basık oda.

  terimlerTapu: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aks

  terimlerTavanarası: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk.

  terimlerTeknik Altyapı: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisl

  terimlerTemellük: Mülk edinme, mülk alma.

  terimlerTemlik: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek.

  terimlerTeras: 1- Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2- Üstü gezinmeye elverişli düz dam.

  terimlerToplu Konut: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim.

  terimlerTrampa: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.

  terimlerUygulama İmar Planı: Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgeleri

  terimlerUyruk: Tabiiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak.

  terimlerVakıf: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel ki

  terimlerVakıf Taviz Bedeli: Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.

  terimlerVefa Hakkı: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir.

  terimlerVeraset Belgesi: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının

  terimlerYalı: Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk.

  terimlerYasal Mal Rejimi: Edinilmiş mallara katılma rejimidir.

  terimlerYeni Arazi Oluşumu: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yar

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

  Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 121

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın