Eğitim Siteleri

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

  terimlerFeragat: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.

  terimlerFerağ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem.

  terimlerFransız Balkonu: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.

  terimlerGabari: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.

  terimlerGayrimenkul: Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.

  terimlerGecekondu: Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

  terimlerGiydirme Cephe: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar

  terimlerGötürü: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü.

  terimlerHaciz: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulması.

  terimlerHarita: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

  terimlerHisse: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taş

  terimlerHisse Tevhidi: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hisseni

  terimlerHisseli Tapu: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

  terimlerİfraz: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

  terimlerİlam: Mahkeme kararı demektir.

  terimlerİmar Affı: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.

  terimlerİntifa Hakkı: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

  terimlerİpotek: 1- Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir. 2- Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul g

  terimlerİrtifak Hakkı: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

  terimlerİştirakin Feshi: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir

  terimlerKadastro: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.

  terimlerKâgir: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

  terimlerKat İrtifakı: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri i

  terimlerKat Karşılığı Anlaşması: Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.

  terimlerKat Maliki: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.

  terimlerKat Mülkiyeti: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.

  terimlerKoordineli Çap: Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

  Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 121

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın