Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

terimler Dubleks:İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. devam

terimler Düzeltme:Tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir. devam

terimler Düzenleme Ortaklık Payı (D.o.p.):İmar düzenlenmesine tabi tutulan yerlerde kamu yararına ayrılacak alan ve tesisler için kullanılma devam

terimler Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi:Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği eşler arasında uygulanaca devam

terimler Eğitime Katkı Payı:Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında işlemin taraflarından alınan verg devam

terimler Eklenti:Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunm devam

terimler Ekspertiz:Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi. devam

terimler Elbirliği Mülkiyeti:Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları deme devam

terimler Emlak:Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların devam

terimler Emlak Beyan Değeri:Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından devam

terimler Emlak Beyanı:Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları devam

terimler Emsal:Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır. devam

terimler Erginlik:Reşit olmak, rüşt. Bir kimsenin 18 yaşını bitirerek, 19 yaşından gün almış olması ile kazandığı hu devam

terimler Evrak-ı Müspite:Resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri gibi tapu sicilindeki kayıtların dayanağını oluştur devam

terimler FBK.:İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır. devam

terimler Fek:Terkin. Fek etmek: Terkin etmek. devam

terimler Feragat:Vazgeçme. Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme. devam

terimler Ferağ:Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem. devam

terimler Ferağ Verme:Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacı devam

terimler Feraiz:İlk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği, 1926 yılından önce ülkemizde uygulanan mecelle isimli kanunu devam

terimler Fiil Ehliyeti:Kendi fiiliyle hak edinebilme ve borç altına girebilme yeterliliğidir. Bunun için ayırt etme gücün devam

terimler Finansal Kiralama:Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle tem devam

terimler Fotogrametrik Harita:Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini (eşyük devam

terimler Fransız Balkonu:Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere. devam

terimler Gabari:Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği. devam

terimler Gaiplik Kararı:Bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir durumda olmamakla beraber, ölüm tehlikesi içinde devam

terimler Garame Anlaşması:İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenk devam

DİĞER SAYFALAR:

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 392

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın