eğitim sitesi

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

  terimlerKroki: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.

  terimlerKütük: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük d

  terimlerLebiderya: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

  terimlerLüks: Bir dairenin en temel öğeler dışında, konfora yönelik daha fazla detaylarla donatılmış olması.

  terimlerMahzurlu: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan.

  terimlerMenkul: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır.

  terimlerMerkezi Isıtma: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıt

  terimlerMerkezi Yerde: Bina ya da konutun, bulunduğu semt veya kentin merkezi sayılan bölümüne; çarşı, pazar ve ulaşım araçlarına yakın olması.

  terimlerMöbleli: İçinde eşyası bulunan daire.

  terimlerMuhdesat: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir.

  terimlerMüstakil Tapu: Tek konut için verilen tapu.

  terimlerNazım Planı: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte

  terimlerNev'i: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev'i hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır.

  terimlerNizam: Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

  terimlerOrman Kadastrosu: Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit ta

  terimlerOrtak Yerler: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yaray

  terimlerOtomasyon: Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla vatandaşlara sunulmasıdır

  terimlerÖlçek: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran.

  terimlerÖn Bahçe Derinliği: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık.

  terimlerÖn Cephe: Yapının yola bakan yüzü.

  terimlerPafta: 1- Üzerine proje çizilen levha. 2- Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri.

  terimlerParsel: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.

  terimlerPlan: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir.

  terimlerRakabe: Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.

  terimlerResmi Senet: Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından

  terimlerRestorasyon: Aslını bozmadan onarma.

  terimlerSahibinden: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5   SONRAKİ   »»

  Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 121

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın