Yazılı Sınav Soruları

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerBağımsız Üretici: (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üreticiyi, (b)

  terimlerBağlama Hattı: İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatlardır.

  terimlerBağlantı Gücü: Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma faktörü (0.60 katından az olmamak üzere) gözönüne alınarak hesaplana

  terimlerBağlantı Noktası (BN): İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletim Hizmeti Sağlayıcısı, ya da diğer benzer Kullanıcılar

  terimlerBağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA): Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bağlanmasından önce, ana bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasıy

  terimlerBara: Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletken çubuk.

  terimlerBaraj (Gövdesi): Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervuar yapısıdır.

  terimlerBarajlı Santral: Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle elektriğe dönüştürülen hidroelektrik santral türüdür.

  terimlerBaz Yük (Based load ): Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.

  terimlerBaz Yük Kapasitesi (Based load capacity): Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.

  terimlerBaz Yük Üretim Grubu: 24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Üretim Grubu.

  terimlerBeklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy): EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen enerjinin yıllık miktarı.

  terimlerBeklenen Yük Kaybı (Expected loss of load): XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen yükün miktarı.

  terimlerBesleme Noktası: Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ile belirlenmiş bir müşteri tüketici şebekesi) iletildiği noktadır

  terimlerBET: Birincil Enerji Talebi-Tüketimi

  terimlerBir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası: (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata elektrik enerjisinin verildiği noktadır.

  terimlerBir Gün: Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakika, 86400 saniyedir.

  terimlerBir Saat: Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsü; Tüketilen enerjinin zaman birimidir.

  terimlerBir Sene: Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saattir.

  terimlerBirçok Noktadan Enerji Almak: A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kuruluşunun 2., 3., ve daha çok noktadan enerji (alış/satış veya Naki

  terimlerBirim Tüketim: Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.

  terimlerBirincil (Primer) Enerji: Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.

  terimlerBirincil Enerji Girdisi: Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tüketimidir.

  terimlerBirincil Enerji Üretimi: Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetilebilen enerji biçimlerinin ("Birincil" olarak nitelendirilen elektr

  terimlerBozucu Etki: Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük kesintisinden ya da tesis, kablo ya da havai hat arızasından kaynaklanan be

  terimlerBrüt Düşü: (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üst noktası ile en düşük noktası arasındaki fark.

  terimlerBrüt Kapasite (Gross capacity): Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerin iç tüketimi dahil.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın