Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Bağımsız Üretici:(a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üre devam

terimler Bağlama Hattı:İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatla devam

terimler Bağlantı Gücü:Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma faktörü (0.60 katından az o devam

terimler Bağlantı Noktası (BN):İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletim Hizmeti Sağlayıc devam

terimler Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA):Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bağlanmasından önce, ana b devam

terimler Bara:Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletken çubuk. devam

terimler Baraj (Gövdesi):Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervuar yapısıdır. devam

terimler Barajlı Santral:Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle elektriğe dönüştürülen hidroe devam

terimler Baz Yük (Based load ):Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük. devam

terimler Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity):Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi. devam

terimler Baz Yük Üretim Grubu:24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Üretim Grubu. devam

terimler Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy):EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen enerjinin yıllık m devam

terimler Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load):XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen yükün miktarı. devam

terimler Besleme Noktası:Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ile belirlenmiş bir müşteri devam

terimler BET:Birincil Enerji Talebi-Tüketimi devam

terimler Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası:(Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata elektrik enerjisinin verildi devam

terimler Bir Gün:Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakika, 86400 saniyedir. devam

terimler Bir Saat:Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsü; Tüketilen enerjinin devam

terimler Bir Sene:Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saattir. devam

terimler Birçok Noktadan Enerji Almak:A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kuruluşunun 2., 3., ve daha ço devam

terimler Birim Tüketim:Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir. devam

terimler Birincil (Primer) Enerji:Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir. devam

terimler Birincil Enerji Girdisi:Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tüketimidir. devam

terimler Birincil Enerji Üretimi:Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetilebilen enerji biçimle devam

terimler Bozucu Etki:Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük kesintisinden ya da tesis, k devam

terimler Brüt Düşü:(Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üst noktası ile en düşük no devam

terimler Brüt Kapasite (Gross capacity):Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerin iç tüketimi dahil. devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın