Yazılı Sınav Soruları

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerEnerji Alım Anlaşması (EAA): Bir Enerji Üreticisi ile, merkezi alıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş Üretim Grubundan satın alına

  terimlerEnerji Analizi: Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerinde enerji akışının izlenmesi ve hesaplanmasına olanak veren sistemati

  terimlerEnerji Dış Satımı: Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.

  terimlerEnerji Kaynakları: Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kaynaklardır. Çok defa, "enerji kaynakları", "enerji biçimleri",

  terimlerEnerji Maliyet Oranı: Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliyetine oranıdır.

  terimlerEnerji Öntahmini: Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek için öngörülen değerleri dikkate alınarak, enerji alanında ileriye dön

  terimlerEnerji Politikası: Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal ve uluslar arası kaynaklarla toplam enerji talebinin karşıla

  terimlerEnerji Rezervleri: Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammadde miktarlarıdır.

  terimlerEnerji Satış Anlaşması (ESA): Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMS tarafından Kullanıcıya satılan Güç ve/veya Enerjiye ilişkin anla

  terimlerEnerji Sistemi: Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere, Doğrudan Bağlı üretim santrallarının oluştur

  terimlerEnerji Sistemi İşletmecisi (ESİ): TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminin yüklenmesi ve MYD dahil Üretim Gruplarının yük dağıtıma dahil e

  terimlerEnerji Tasarrufu: Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar tarafından alınan önlemlerdir. Bu önlemler pasif (örneğin; yalıt

  terimlerEnerji Teminine İlişkin Karakteristikler: Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih kriterlerini belirler. (Örneğin; ekipmanların güvenilirliği, bakım ve on

  terimlerEnerji Tüketicisi: Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir.

  terimlerEnerji Tüketimi (Energy consumption): Müşteriye teslim edilen enerji.

  terimlerEnerji Üreticisi: İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grubu işleten Bağımsız bir Enerji Üreticisi ya da Lisanslı b

  terimlerEnerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler): Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın teknolojik araçlarla yararlanılabilir duruma geçirilebilen doğadaki yo

  terimlerEnerji Yatırımı: Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdır.

  terimlerEnerji Yetersizliği: Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.

  terimlerEnerji Yoğunluğu: GSMH başına tüketilen enerji.

  terimlerEnerji Yoğunluğu (İntensity): Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça bu değer düşmektedir. Bu da ekonomide enerji verimliliğinin artt

  terimlerEnerjinin Değiştirilmesi: Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (Örnek: Kömürden kok üretimi).

  terimlerEnerjinin Dönüştürülmesi: Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (örnek:Kömürden sıvı maddeler elde edilmesi).

  terimlerEnerjinin Kullanımı: Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.

  terimlerEnerjinin Rasyonel Kullanımı: Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşullar gözetilerek ekonomik yönden en elverişli biçimde kullanılmasıdı

  terimlerENH: Enerji Nakil Hatları.

  terimlerEntegre Elektrik Yükümlülüğü: Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın