Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Enerji Alım Anlaşması (EAA):Bir Enerji Üreticisi ile, merkezi alıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, Merkezi Yük Dağıtıma dahi devam

terimler Enerji Analizi:Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerinde enerji akışının izlenme devam

terimler Enerji Dış Satımı:Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır. devam

terimler Enerji Kaynakları:Doğrudan, değiştirme ya da dönüştürme yoluyla yararlı enerji üreten tüm kaynaklardır. Çok defa, "e devam

terimler Enerji Maliyet Oranı:Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliyetine oranıdır. devam

terimler Enerji Öntahmini:Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek için öngörülen değerleri dik devam

terimler Enerji Politikası:Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal ve uluslar arası kaynakl devam

terimler Enerji Rezervleri:Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammadde miktarlarıdır. devam

terimler Enerji Satış Anlaşması (ESA):Bir kullanıcı ile, merkezi satıcı rolü kapsamında MAMS arasındaki, MAMS tarafından Kullanıcıya sat devam

terimler Enerji Sistemi:Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere, Doğru devam

terimler Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ):TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminin yüklenmesi ve MYD dahil devam

terimler Enerji Tasarrufu:Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar tarafından alınan önlemlerdir devam

terimler Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler:Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih kriterlerini belirler. (Örne devam

terimler Enerji Tüketicisi:Enerjiyi kendi ihtiyaçları için kullanan gerçek ya da tüzel kişidir. devam

terimler Enerji Tüketimi (Energy consumption):Müşteriye teslim edilen enerji. devam

terimler Enerji Üreticisi:İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grubu işleten Bağımsız devam

terimler Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler):Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın teknolojik araçlarla yararlanı devam

terimler Enerji Yatırımı:Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdır. devam

terimler Enerji Yetersizliği:Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur. devam

terimler Enerji Yoğunluğu:GSMH başına tüketilen enerji. devam

terimler Enerji Yoğunluğu (İntensity):Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça bu değer düşmektedir. Bu devam

terimler Enerjinin Değiştirilmesi:Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (Örn devam

terimler Enerjinin Dönüştürülmesi:Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden elde edilmesidir. (örne devam

terimler Enerjinin Kullanımı:Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır. devam

terimler Enerjinin Rasyonel Kullanımı:Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşullar gözetilerek ekonomik y devam

terimler ENH:Enerji Nakil Hatları. devam

terimler Entegre Elektrik Yükümlülüğü:Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük. devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın