Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Drenaj Alanı:Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır. devam

terimler EAS:Elektrik Arz Sektörü. devam

terimler EDF:Fransız Elektrik Kurumu. devam

terimler EF:Enerji Fonu. devam

terimler Efektif Değer:Elektrik-Elektronik devrelerinde Akım ve Voltaj Dalgalarının Pik değerlerinin (BIL) 0,7 katı olan devam

terimler EİH:Enerji İletim Hatları. devam

terimler Ekip:Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Arıza, Revizyon, bakım ve den devam

terimler Ekip Şefi:Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakım, kontrol işlemlerinin y devam

terimler Ekonometri:Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekonomi branşıdır. Amacı, teori devam

terimler Ekonomi Kapasite:Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 arası çalışma düzeninden eld devam

terimler Ekonomik Öncelik:Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması. devam

terimler Ekonomik Potansiyel Enerji:Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji miktarıdır. devam

terimler Ekserji:Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşullarda, belirli bir mik devam

terimler Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation):1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı bir sistemde elektrik akımın devam

terimler Elektrik Enerjisi:Elektrikli cihaz ve makinelerin çalışmasını sağlayan enerjiye elektrik enerjisi denir. Elektrik ak devam

terimler Elektrik Faturasında Belirtilen Güç:Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir. devam

terimler Elektrik Hattı:Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, iletken, izolatör ve pri devam

terimler Elektrik Motoru:Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur. devam

terimler Elektrik Şebekesi/Sistemi:Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim noktaları arasında bağlant devam

terimler Elektrik Tesisleri:Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), iletimi, dağıtımı ve kullanı devam

terimler Elektrik Üretiminde Kullanılan Su:Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır. devam

terimler Emre Amade Kapasite:Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MW). devam

terimler Emre Amadelik Süresi:Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir. devam

terimler Emreamade:Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durumlarının giderilerek Yük D devam

terimler En Düşük Maliyeti Üreticiden Başlayan Sıra:MAMS ve/veya ESİ tarafından, üretim programlama sürecinde esas alınan, Merkezi Yük Dağıtıma dahil devam

terimler Enerji (Energy):1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisi nükleer enerji), ısı enerj devam

terimler Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi:Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, tesi devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın