Eğitim Siteleri

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerDrenaj Alanı: Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.

  terimlerEAS: Elektrik Arz Sektörü.

  terimlerEDF: Fransız Elektrik Kurumu.

  terimlerEF: Enerji Fonu.

  terimlerEfektif Değer: Elektrik-Elektronik devrelerinde Akım ve Voltaj Dalgalarının Pik değerlerinin (BIL) 0,7 katı olan ve cihaz, teçhizat vs. malzemenin etiketleri

  terimlerEİH: Enerji İletim Hatları.

  terimlerEkip: Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Arıza, Revizyon, bakım ve deneme için müdahale edebilecek konum ve yeterlilik

  terimlerEkip Şefi: Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakım, kontrol işlemlerinin yürütülmesinden birinci derece sorumlu olan

  terimlerEkonometri: Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekonomi branşıdır. Amacı, teorik modellerin gözlem ve deneylerle kontrolu, ay

  terimlerEkonomi Kapasite: Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 arası çalışma düzeninden elde edilebilecek ekonomik üretim veya tüketim

  terimlerEkonomik Öncelik: Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.

  terimlerEkonomik Potansiyel Enerji: Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji miktarıdır.

  terimlerEkserji: Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşullarda, belirli bir miktar enerjinin diğer bir enerji biçimine

  terimlerElektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation): 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı bir sistemde elektrik akımının izlediği yola elektrik devresi denir. E

  terimlerElektrik Enerjisi: Elektrikli cihaz ve makinelerin çalışmasını sağlayan enerjiye elektrik enerjisi denir. Elektrik akımı bir cihazdan geçtiğinde cihazın çal

  terimlerElektrik Faturasında Belirtilen Güç: Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.

  terimlerElektrik Hattı: Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, iletken, izolatör ve primer/sekonder teçhizatları içeren genel

  terimlerElektrik Motoru: Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.

  terimlerElektrik Şebekesi/Sistemi: Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim noktaları arasında bağlantı sağlayan hat grupları ve diğer elektri

  terimlerElektrik Tesisleri: Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), iletimi, dağıtımı ve kullanımını sağlayan yapılar, binalar, makineler

  terimlerElektrik Üretiminde Kullanılan Su: Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.

  terimlerEmre Amade Kapasite: Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MW).

  terimlerEmre Amadelik Süresi: Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

  terimlerEmreamade: Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durumlarının giderilerek Yük Dağıtım Merkezine haber verildiği andan it

  terimlerEn Düşük Maliyeti Üreticiden Başlayan Sıra: MAMS ve/veya ESİ tarafından, üretim programlama sürecinde esas alınan, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmek üzere bir araya getirilen Üretim

  terimlerEnerji (Energy): 1- Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Elektrik enerjisi, atom enerjisi nükleer enerji), ısı enerjisi, termal enerji, hidrolik enerji, enerji çe

  terimlerEnerji / Maliyet Oranı Yöntemi: Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, tesisin çeşitli bileşenlerinin maliyetlerinin

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın