eğitim sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimlerBüyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN): İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan olarak sağladığı ve toptan olarak ölçümlendiği nokta. Aksi belirtil

  terimlerBüyük Tüketici: Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda enerji gerektiren yöntem, endüstri ya da sektördür. Böylece bir tüketi

  terimlerBy-Pass (Baypaslı) Sistem: Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Revizyon durumlarında) şöntleyen ayırıcı ve bağlantılarından oluşa

  terimlerCihaz: Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.

  terimlerÇalışma Süresi: Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.

  terimlerÇED: Çevre Etki Değerlendirme.

  terimlerÇıkış: Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bara grubuna bağlayan cihazların tümüne denir.

  terimlerÇift Baralı Sistem: İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.

  terimlerÇift Baralı ve Transferli Sistem: İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.

  terimlerÇift Terimli Tarife: Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) mi

  terimlerÇok Devreli Hat: Birden çok elektrik devreli hattır.

  terimlerÇok Yakıtlı Santral: Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.

  terimlerDağıtım: Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerinde nakledilmesi.

  terimlerDağıtım Maliyeti: Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilave yüke karşılık gelecek yatırımın o yılki amortisman ve iş

  terimlerDağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi): Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan transformatör merkezidir.

  terimlerDağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi: İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtım Şebekesine bağlı olan üretim gruplarını işleten e

  terimlerDağıtım Şebekesi: TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir dağıtım şirketine ait ve bu şirket tarafından işletilen Şebek

  terimlerDebi: Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır.

  terimlerDemant: Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en büyüğü olan (kW olarak) ani güç.

  terimlerDestek Enerjisi: Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerji ikmalinin alternatif ya da paralel olarak tamamlanması için kul

  terimlerDevre Uzunluğu: Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamasıdır. (Devre uzunluğu hesabında, düzey ve dairesel montaj farkları

  terimlerDikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü: Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasının yerine getirilmesi yükümlülüğü.

  terimlerDirekt Hat: Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.

  terimlerDoğal Enerji (Potansiyel Enerji): Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinin doğada bulunan uygun biçimleri ya da kaynaklarının tümüdür.

  terimlerDoğal Gazlar: Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli yanıcı gazlardır.

  terimlerDoğru Akım (DA): Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru akım, hep aynı yönde geçer ve değerinde hiç bir değişikl

  terimlerDöner Yedek (Spinning reserve): Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde başka bir ünitenin devre dışı olması durumunda birkaç saniye içinde

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın