Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN):İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan olarak sağladığı ve toptan o devam

terimler Büyük Tüketici:Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda enerji gerektiren yöntem, endü devam

terimler By-Pass (Baypaslı) Sistem:Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Revizyon durumlarında) şöntley devam

terimler Cihaz:Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir. devam

terimler Çalışma Süresi:Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir. devam

terimler ÇED:Çevre Etki Değerlendirme. devam

terimler Çıkış:Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bara grubuna bağlayan cihazla devam

terimler Çift Baralı Sistem:İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir. devam

terimler Çift Baralı ve Transferli Sistem:İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir. devam

terimler Çift Terimli Tarife:Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak tüketilen devam

terimler Çok Devreli Hat:Birden çok elektrik devreli hattır. devam

terimler Çok Yakıtlı Santral:Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten bir devam

terimler Dağıtım:Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerinde nakledilmesi. devam

terimler Dağıtım Maliyeti:Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilave yüke karşılık gelec devam

terimler Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi):Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan transformatör merkezidir. devam

terimler Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi:İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtım Şebekesine bağlı devam

terimler Dağıtım Şebekesi:TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir dağıtım şirketine ait ve devam

terimler Debi:Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır. devam

terimler Demant:Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en büyüğü olan (kW olara devam

terimler Destek Enerjisi:Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerji ikmalinin alternatif devam

terimler Devre Uzunluğu:Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamasıdır. (Devre uzunluğu hes devam

terimler Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü:Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasının yerine getirilmesi yüküm devam

terimler Direkt Hat:Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı. devam

terimler Doğal Enerji (Potansiyel Enerji):Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinin doğada bulunan uygun biçim devam

terimler Doğal Gazlar:Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli yanıcı gazlardır. devam

terimler Doğru Akım (DA):Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru akım, hep aynı yönde g devam

terimler Döner Yedek (Spinning reserve):Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde başka bir ünitenin devre dış devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın