Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Samurai Bonds:Yabancılar tarafından, Japonya'da, Japon Yeni üzerinden yapılan menkul kıymet ihraçlarıdır. Çoğunl devam

terimler Satım Opsiyonu (Put Option):Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti devam

terimler Satın Alma Gücü Paritesi:1- Belli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve hizmetlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını devam

terimler Satış (Ask, Offer):Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) satmaya istekl devam

terimler Satış Belgesi:Kart ile yapılan mal ve hizmet alımlarında, kart hamilinin yaptığı harcamanın bedelini, tarihini, devam

terimler Satış Fiyatı:Piyasa yapıcısı olmayan kurumların bir dövizi o anda alabileceği fiyattır. devam

terimler Satış Noktası (POS):Bir ödeme kartının mal veya hizmetleri almak için kullanıldığı yer. Dükkânlar, web siteleri, posta devam

terimler Seans:Yeni hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır. devam

terimler Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage):Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel ge devam

terimler Serbest Dalgalanma (Free Float):Serbest dalgalanan kur sisteminde ülke parasının değeri piyasa tarafından belirlenmektedir. Döviz devam

terimler Serbest Döviz:Konvertibl ulusal para. Yurtiçinde başka ulusal paralara tahvili serbest olup, yurtdışına transfer devam

terimler Serbest Piyasa Ekonomisi:Ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çö devam

terimler Serbest Teşebbüs Sistemi:Mülkiyetin ve üretim kaynaklarının bireylerin elinde olması, üretkenliği arttırmak için kar elde e devam

terimler Serbest Ticaret:Ülkeler arasındaki ticareti engelleyecek gümrük tarifeleri ve düzenlemeler bulunmaması. devam

terimler Sermaye:Mal ve hizmet üretiminde kullanılan binalar, araç ve gereçler, insan becerileri gibi fiziksel varl devam

terimler Sermaye Artırımı:Ara mali tablo düzenlemekle yükümlü olan anonim ortaklıklar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları devam

terimler Sermaye Piyasası:Şirket pay senetlerinin ve uzun vadeli (bir yıldan fazla) borç senetlerinin çıkarıldığı ve alınıp devam

terimler Sermaye Piyasası (Capital Market):Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır. Hazine ta devam

terimler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK):Temel görevleri sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını; tasarruf sahi devam

terimler Sermaye Yeterliliği Rasyosu:Sermaye tabanının (özkaynak), teminatlarına göre farklı risk ağırlığına sahip varlıklar ve alacakl devam

terimler Sermaye Yeterlilik Rasyosu:Bankaların kredi riskleri karşılığı tutmakla yükümlü oldukları sermaye oranı. devam

terimler Sınai Endeks:Ulusal Pazar'da işlem gören ve sadece sanayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fi devam

terimler Sınırlı Denetleme:Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe e devam

terimler Slip:Bakınız : Satış belgesi devam

terimler Son Kredi Mercii:(Lender of Last Resort) Merkez bankalarının, para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı s devam

terimler Son Kredi Mercii:Merkez bankalarının, para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı sağlama yükümlülükleri ne devam

terimler Sosyalizm:Temel üretim araçlarının belirli bir merkezi planlama yöntemi içinde toplu - genellikle hükümetin devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın