Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Hizmetler:Elle dokunulabilir ekonomik mallara karşın genelde üretilir üretilmez tüketilen ekonomik faaliyet. devam

terimler Hizmetler Endeksi:Ulusal Pazar'da işlem gören ve sadece hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin devam

terimler IFC (International Finance Corporation):Uluslararası Finans Kurumu. 1956'da özel sektöre kredi vermek için kurulmuştur. 1957'de Türkiye de devam

terimler IMF (Uluslararası Para Fonu):Uluslararası ticaretin gelişmesi, tam istihdam, gelişim hızının artırılması, sabit kur sisteminin devam

terimler İbra:Alacaklının alacağından vazgeçmesi yolu ile borçlunun borç yükümlülüğünün ortadan kalkması. devam

terimler İç Borçlar:Hükümetin ülke sınırları içinde kişi ve kurumlara ulusal para cinsinden borçlanmasıdır. Bu borçlan devam

terimler İç Kontrol Sistemi:Bankanın tüm faaliyetlerinin belirli bir politika, yöntem, uygulama talimatları ve limitlere uygun devam

terimler İçerden Öğrenenlerin Ticareti:Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisi devam

terimler İflas:Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine devam

terimler İhale (Auction):İhale, İngilizce "auction" auctio kökünden gelmekte olup kelime anlamı artış demektir. Piyasa ekon devam

terimler İhale Yöntemiyle Borçlanma:Hazine'nin tahvil ve bonolarını faizi ve/veya miktarı ihaleyle belirleyerek satması işlemidir. devam

terimler İhracat:Ülkede üretilip başka bir ülkedeki alıcılara satılan mal ve hizmetler. devam

terimler İhracat Desteği:Kamu yararına olduğu düşünülen bir işletmeyi teşvik etmek için hükümet tarafından ödenen belirli b devam

terimler İhraç:Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz ed devam

terimler İhraçcı:Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına al devam

terimler İkincil Piyasa (Secondary Market):Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Örneğin, Hazine Müşteşar devam

terimler İkincil Piyasalar:Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır. devam

terimler İlave Kotasyon:Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettiği yeni devam

terimler İlk Kotasyon:Ortaklık hisse senetlerinin ilk kez Borsa kotuna alınmasını, ortaklığın borçluluğu temsil eden men devam

terimler İmprinter:İş yerlerinin, kredi kartı uygulamasında kullandığı mekanik cihaz. İş yeri bu cihazı kullanarak, k devam

terimler İmtiyazlı Hisse Senedi:Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy devam

terimler İnorganik Büyüme:Bir şirketin kendi faaliyetlerindeki artış yerine birleşme ve satınalmalarla büyümesi. devam

terimler İnsan Sermayesi:Bireyin çalıştığı işe kazandırdığı sağlık, güç, öğrenim, eğitim ve beceri. devam

terimler İnterbank:Bankalararası para piyasasını ifade eden terimdir. Bankalar kendi aralarında da para alışverişinde devam

terimler İntifa Hakkı:Kullanım hakkıdır. devam

terimler İntifa Senetleri:Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak devam

terimler İpotek:Bir borca karşılık herhangi bir gayrimenkulün rehin gösterilmesidir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın