Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Forfaiting:1- Özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilece devam

terimler Forward:1- İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine ö devam

terimler Forward İşlemler:Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının öde devam

terimler Forward İşlemleri:Döviz piyasalarında gerçekleştirilen vadeli işlemlerdir. Para birimleri gelecekteki bir tarihte de devam

terimler Forward-Forward:Sözleşmeye konu olan örneğin bir para piyasası işleminde vade, faiz ve miktar gibi unsurlar üzerin devam

terimler Future:İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önce devam

terimler Future İşlemleri:Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi değerlerin belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya sat devam

terimler Futures:Belli nitelikte ve belli miktardaki bir malın veya döviz, faiz, tahvil, bono gibi malî bir enstrüm devam

terimler Futures (Vadeli İşlem) Sözleşmesi:Sözleşmenin taraflarını bugünden, belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, stand devam

terimler Futures Piyasaları:Fiyat dışındaki şartları standartlaştırılmış bir vadeli (forward) sözleşmenin işlem gördüğü piyasa devam

terimler Gayrı Safi Milli Hasıla:Bir ülkenin coğrafi sınırları içindeki üretiminin, gelirlerinin ya da harcamalarının toplam değeri devam

terimler Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH):Bir ulusal ekonomide belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilen mal ve hiz devam

terimler Gayrimenkul:Taşınmaz mal devam

terimler Gayrimenkul Sertifikaları:İhraçcıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında ku devam

terimler Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları:Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işleten ve gay devam

terimler Gecikme Ücreti:Herhangi bir borcun geç geri ödenmesine tahakkuk ettirilen ücret. devam

terimler Gelir:1- Belli bir dönem içinde işletme faaliyetleri sonucu öz sermayenin artan kısmı. 2- İşletmenin devam

terimler Gelir Ortaklığı Senetleri:Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullan devam

terimler Gelir Tablosu:İşletmenin belli bir faaliyet dönemine ilişkin kâr-zarar durumunu gösteren malî tablo. devam

terimler Gelir Vergisi:Bireylerin ve işletmelerin net gelirleri üzerinden hükümetçe alınan vergi. devam

terimler Genel Bütçe:Yalnızca bakanlıklara ilişkin gelir ve giderleri kapsayan bütçedir. devam

terimler Genel Finans Ortaklıkları:Alacakların temellükü ve bu alacaklar karşılık gösterilerek düzenlenen varlığa dayalı menkul kıyme devam

terimler Getiri Endeksleri:Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarını da d devam

terimler Gider:Bir mal veya hizmet alımı ile ilgili olarak, bir şirketin varlıklarında ortaya çıkan eksilme veya devam

terimler Gözaltı Pazarı:Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak devam

terimler Gözetimli Dalgalanma Rejimi:Çok sayıda paranın değerce dalgalanmaya bırakıldığı, ancak yine de ani değişmeleri önlemek amacıyl devam

terimler Gümrük Tarifesi:Bir gümrük bölgesinden diğer bir gümrük bölgesine geçen mallardan himaye sağlamak ya da gelir elde devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın