eğitim sitesi

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

  terimlerGümrük Tarifesi Dışı Engel: İthalatı kısıtlayan ya da uluslararası ticareti kısıtlama olasılığı bulunan ithalat izleme sistemleri ve değişken vergiler gibi gümrük

  terimlerGünlük İşlem: Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılır.

  terimlerGünlük Trade: Aynı gün içersinde pozisyon açıp, kapatmak.

  terimlerHaciz: Bir alacağın tahsili için borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına mahkemece el konulmasıdır.

  terimlerHalka Açık Anonim Ortaklık: Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir.

  terimlerHalka Açıklık Oranı: Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranını ifade eder.

  terimlerHalka Arz: 1- Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlamasıdır. Şirketler kaynak i

  terimlerHalka Arza Aracılık: Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılıktır.

  terimlerHatır Senedi: Tarafların birbirine borçluymuş gibi düzenledikleri, ancak gerçekte ticarî bir işleme dayanmayan senetler.

  terimlerHavale: Bir para nakil işlemi. Bu işlem ile, bankanın bulunduğu şehirdeki diğer şubelerine ya da başka şehirlerdeki şubelerine para gönderilir.

  terimlerHazine: Devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurumdur.

  terimlerHazine Açığı: Hazine, devletin harcama ve gelirlerinin gerçekleştiği soyut bir kasa olan kurumdur. Belli bir dönemde Hazine'nin kamusal giderlerinin finansmanı

  terimlerHazine Bonosu: Devletin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkardığı 1 yıldan kısa ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma s

  terimlerHazine Kağıtları: Hazine tarafından satılan tahvil ve bonolardır.

  terimlerHedge (Koruma): Pozisyon veya pozisyon kombinizasyonu ile yatırımcıların ana pozisyonlarının riskini düşürmesine verilen tanımlamadır.

  terimlerHedging: Gelecekteki fiyat değişikliklerinden korunmak için yapılan işlemler.

  terimlerHesaben Saklama (Book Entry): Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından fiziki

  terimlerHesap: Ticarî işlemlerin belirlenmesi ve izlenmesinde kullanılan, parasal işlemlerin azalış veya artışlarının yazıldığı çizelge.

  terimlerHesap Mevcudundan Daha Fazla Para Çekme: Cari hesap sahiplerinin hesap bakiyelerinin üzerinde belirlenmiş bir meblağa kadar harcamalarına izin veren bir imkân. Eğer borç imkânı kulla

  terimlerHesaplaşma: 1- Kliringden sonra mali kurumlar arasında birbirine olan borçların ödenmesi. 2- Olan tüm borcun ödenmesi, mesela bir çekin ödenmesi durumu

  terimlerHimayecilik: Göreli verimsiz olan yerli üreticilerin yabancı üreticilerle rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla ithalat sınırlamaları uygulamak ya da s

  terimlerHiper Enflasyon: Dörtnala enflasyon olarak adlandırılır. Paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir. İktisat tarihinde çoğunlukla savaş y

  terimlerHisse Senedi: Bir anonim şirketin eşit paylara bölünmüş sermayesinin, bir payını temsil eden kıymetli evrak.

  terimlerHisse Senetleri ve Bonolar: Hisse senedi sahipliğini ya da borç yükünü kanıtlayan belgeler (kesin senet) ya da elektronik kayıtlar (muhasebe girdileri).

  terimlerHissedar: Bir anonim şirketin hisse senedine sahip olan şahıstır.

  terimlerHissedar Değeri: Bir şirketin yönetiminin hissedarlara karlılığı ve hisse değerini artırmak ve temettü ödemek suretiyle yarattığı değer.

  terimlerHizmet Ücreti: Bir banka veya kredi kartı dağıtıcısı gibi bir kurum tarafından yürütülen idari hizmetlerin ücreti.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 791

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın