Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler Gümrük Tarifesi Dışı Engel:İthalatı kısıtlayan ya da uluslararası ticareti kısıtlama olasılığı bulunan ithalat izleme sisteml devam

terimler Günlük İşlem:Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılır. devam

terimler Günlük Trade:Aynı gün içersinde pozisyon açıp, kapatmak. devam

terimler Haciz:Bir alacağın tahsili için borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına mahkemece el konulmasıdır. devam

terimler Halka Açık Anonim Ortaklık:Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir. devam

terimler Halka Açıklık Oranı:Halka açık hisselerin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oran devam

terimler Halka Arz:1- Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) devam

terimler Halka Arza Aracılık:Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılıktır. devam

terimler Hatır Senedi:Tarafların birbirine borçluymuş gibi düzenledikleri, ancak gerçekte ticarî bir işleme dayanmayan s devam

terimler Havale:Bir para nakil işlemi. Bu işlem ile, bankanın bulunduğu şehirdeki diğer şubelerine ya da başka şeh devam

terimler Hazine:Devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurumdur. devam

terimler Hazine Açığı:Hazine, devletin harcama ve gelirlerinin gerçekleştiği soyut bir kasa olan kurumdur. Belli bir dön devam

terimler Hazine Bonosu:Devletin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkardığı 1 yıldan kısa ve iskont devam

terimler Hazine Kağıtları:Hazine tarafından satılan tahvil ve bonolardır. devam

terimler Hedge (Koruma):Pozisyon veya pozisyon kombinizasyonu ile yatırımcıların ana pozisyonlarının riskini düşürmesine v devam

terimler Hedging:Gelecekteki fiyat değişikliklerinden korunmak için yapılan işlemler. devam

terimler Hesaben Saklama (Book Entry):Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin Hazine ihalesinden alınan devam

terimler Hesap:Ticarî işlemlerin belirlenmesi ve izlenmesinde kullanılan, parasal işlemlerin azalış veya artışlar devam

terimler Hesap Mevcudundan Daha Fazla Para Çekme:Cari hesap sahiplerinin hesap bakiyelerinin üzerinde belirlenmiş bir meblağa kadar harcamalarına i devam

terimler Hesaplaşma:1- Kliringden sonra mali kurumlar arasında birbirine olan borçların ödenmesi. 2- Olan tüm borcu devam

terimler Himayecilik:Göreli verimsiz olan yerli üreticilerin yabancı üreticilerle rekabet edebilmelerini sağlamak amacı devam

terimler Hiper Enflasyon:Dörtnala enflasyon olarak adlandırılır. Paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidi devam

terimler Hisse Senedi:Bir anonim şirketin eşit paylara bölünmüş sermayesinin, bir payını temsil eden kıymetli evrak. devam

terimler Hisse Senetleri ve Bonolar:Hisse senedi sahipliğini ya da borç yükünü kanıtlayan belgeler (kesin senet) ya da elektronik kayı devam

terimler Hissedar:Bir anonim şirketin hisse senedine sahip olan şahıstır. devam

terimler Hissedar Değeri:Bir şirketin yönetiminin hissedarlara karlılığı ve hisse değerini artırmak ve temettü ödemek suret devam

terimler Hizmet Ücreti:Bir banka veya kredi kartı dağıtıcısı gibi bir kurum tarafından yürütülen idari hizmetlerin ücreti devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın