Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

terimler İrtibat Büroları:Aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak am devam

terimler İskonto:Henüz vadesi gelmemiş ticarî bir senedin bankaya teslim edilmesi, bankanın senedi aldığı tarihten devam

terimler İskonto Kredisi:İskonto edilen senedin, ciro ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemi. Bankalar, müşterilerinden devam

terimler İstisna:Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar yahut oransa devam

terimler İşgücü:Genel anlamıyla bir ülkede çalışan ya da iş arayan bireylerin toplam sayısı. devam

terimler İşlem Birimi:Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da devam

terimler İşlem Hacmi:Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem devam

terimler İşlem Miktarı:Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul kıymet ade devam

terimler İşlem Tarihi:Bir hesaptan bir alacaklandırma veya borçlandırma gibi bir işlemin gerçekleştiği tarih. devam

terimler İştirak:Bir ortaklık ile işletme arasında, sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının bel devam

terimler İtfa:Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı tarafından s devam

terimler İthalat:Bir başka ülkede üretilip ülke içinde satılan mal ya da hizmetler. devam

terimler İzahname:Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında ortaklıklarca halkı şirket ve hisse sen devam

terimler Joint Venture:Yerli bir şirketin yabancı bir diğeriyle ortaklık kurmasıdır. Böyle bir ortaklık genellikle her ik devam

terimler Kalanını İptal Et (KİE):Fiyat ve miktarın girildiği ancak işlem kısmen veya tamamen gerçekleşmezse işlem görmeyen kısmın e devam

terimler Kaldıraç Oranı (Leverage):Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç oranları, işletmenin kaynak yapısını devam

terimler Kalkınma Bankaları:Hükümetler tarafından yapılan kalkınma planları çerçevesinde, kalkınmada öncelikli yöre ve sektörl devam

terimler Kambiyo:Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmelerine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve sat devam

terimler Kamu Gelirleri:Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs g devam

terimler Kamu Giderleri:Geniş anlamda, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe ödemeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsler ( devam

terimler Kamuyu Aydınlatma:Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar devam

terimler Kapalı Pozisyon:Bakınız : Uzun pozisyon devam

terimler Kapanış Fiyatı:Bir seansta Borsa kaydına alınan (tescil edilen) en son işlemin fiyatıdır. devam

terimler Kapitalizasyon:Herhangi bir işletmenin birikmiş yedek akçe ve karının sermaye artırımında kullanılmasına denir. devam

terimler Kapitalizm:Üretim araçlarının bireylerin elinde olduğu ve onlar tarafından kontrol edildiği, rekabetin ve kar devam

terimler Kâr:Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda dönem içi gelirlerinin, dönem içi giderlerini aşma devam

terimler Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar; genellikle pay sahiplerine hisseleri oranında ödenen karı gös devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 791

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın