eğitim sitesi
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMutualizm (İki Taraflı Ortaklık) : Karşılıklı fayda esasına dayanan bir yaşama şeklidir. Bu ortaklıktan h... devam et

  terimler sözlüğüNadas : Ekim yapılan alanlarda toprağın gerektiğinde işlenerek belirli bir sür... devam et

  terimler sözlüğüNispi Nem : 1m³ hava içerisindeki su buharı miktarının, aynı sıcaklıkta bu hacmin ... devam et

  terimler sözlüğüNiş : Yaşam alanında kalıtsal özellikleri ile ilgili gerçekleştirdiği yaşamı... devam et

  terimler sözlüğüNodozite : Baklagillerin çoğunluğunda ve diğer bazı bitkilerin havanın serbest az... devam et

  terimler sözlüğüNon – Obligat Bitkiler : Gün uzunluğunun generatif devreye geçme de etkili olmadığı, bitkilere ... devam et

  terimler sözlüğüOptimum Ekolojik Koşullar : Bir canlının en iyi şekilde yetiştiği ve en yüksek ürünü verdiği, çevr... devam et

  terimler sözlüğüOrtak Yaşam : Organizmalar arasında karşılıklı ya da tek taraflı yarar sağlayarak ya... devam et

  terimler sözlüğüOtotrof Organizmalar : Kendi gereksinimleri olan besin maddelerini; inorganik maddeleri, orga... devam et

  terimler sözlüğüÖzümleme Ürünleri : Yeşil bitkilerde fotosentez sonucunda ortaya çıkan, karbonhidratlar ve... devam et

  terimler sözlüğüParmak Erozyonu : Hafif meyilli-eğimli olan ve uygun toprak işlemesi yapılmayan alanlard... devam et

  terimler sözlüğüPestisit Kalıntısı : Pestisitlerin parçalanması ya da ayrışması sonucu ortaya çıkan; suya v... devam et

  terimler sözlüğüPlankton : Deniz ve tatlı sularda suyun pasif hareketiyle sürüklenen küçük organi... devam et

  terimler sözlüğüPoliploidi : Canlıların somatik hücrelerinde ikiden fazla genomun bulunmasına veril... devam et

  terimler sözlüğüPopülâsyon : 1. Belirli sınırlar içinde yaşayan birbirleriyle karşılıklı ilişkiler ... devam et

  terimler sözlüğüPrimer Bitki Gelişimi : Üzerinde daha önce hiçbir bitki örtüsü bulunmayan, çıplak kaya, su yüz... devam et

  terimler sözlüğüRekabet : Bir ortamda yaşayan canlıların ortamdaki yaşam kaynaklarından daha faz... devam et

  terimler sözlüğüRizosfer : Bitkilerin kök sistemi çevresinde su, hava ve besin maddelerini taşıya... devam et

  terimler sözlüğüRüzgâr Enerjisi : Rüzgâr enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin karaları, deniz... devam et

  terimler sözlüğüRüzgârın Fizyolojik Zararı : Rüzgârın serbest yüzey buharlaşması ve fizyolojik buharlaşmayı artırar... devam et

  terimler sözlüğüSekonder Bitki Gelişimi : Üzerinde hayli gelişmiş bir bitki örtüsü bulunduğu halde; sonradan aşı... devam et

  terimler sözlüğüSeleksiyon : Mevcut olan varyasyondan doğal ya da yapay olarak bazı özelliklere sah... devam et

  terimler sözlüğüSera Gazı : Atmosferde sera etkisinin oluşumunu ve sürekliliğini sağlayan, hem doğ... devam et

  terimler sözlüğüSera Gazı Emisyonu : Belirli bir sürede atmosfere salınan sera gazlarından birisinin toplam... devam et

  terimler sözlüğüSera Gazları : Küresel ısınmadaki paylarına göre: 1-Karbondioksit % 50 : Ormanlar... devam et

  terimler sözlüğüSeragazı Yutağı : Sera gazlarından herhangi birisini atmosferden uzaklaştıran fiziksel b... devam et

  terimler sözlüğüSınrlandırıcı Faktörler : Canlının bulunduğu ortamda, büyümesini, gelişmesini yada yaşamasını sı... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 197

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın