Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

terimler Mutualizm (İki Taraflı Ortaklık):Karşılıklı fayda esasına dayanan bir yaşama şeklidir. Bu ortaklıktan her iki türde faydalanır. Bu devam

terimler Nadas:Ekim yapılan alanlarda toprağın gerektiğinde işlenerek belirli bir süre boş bırakılmasına verilen devam

terimler Nispi Nem:1m³ hava içerisindeki su buharı miktarının, aynı sıcaklıkta bu hacmin en çok yüklenebileceği, su b devam

terimler Niş:Yaşam alanında kalıtsal özellikleri ile ilgili gerçekleştirdiği yaşamının devamına yönelik faaliye devam

terimler Nodozite:Baklagillerin çoğunluğunda ve diğer bazı bitkilerin havanın serbest azotunu kullanarak organik mad devam

terimler Non - Obligat Bitkiler:Gün uzunluğunun generatif devreye geçme de etkili olmadığı, bitkilere verilen isimdir. Bir başka ş devam

terimler Optimum Ekolojik Koşullar:Bir canlının en iyi şekilde yetiştiği ve en yüksek ürünü verdiği, çevre koşullarına verilen isimdi devam

terimler Ortak Yaşam:Organizmalar arasında karşılıklı ya da tek taraflı yarar sağlayarak yaşama şekline verilen isimdir devam

terimler Ototrof Organizmalar:Kendi gereksinimleri olan besin maddelerini; inorganik maddeleri, organik maddeye çeviren çalıları devam

terimler Özümleme Ürünleri:Yeşil bitkilerde fotosentez sonucunda ortaya çıkan, karbonhidratlar ve protein gibi maddelere veri devam

terimler Parmak Erozyonu:Hafif meyilli-eğimli olan ve uygun toprak işlemesi yapılmayan alanlarda yüzey akışı ile yüzlek kan devam

terimler Pestisit Kalıntısı:Pestisitlerin parçalanması ya da ayrışması sonucu ortaya çıkan; suya ve toprağa karışan ya da bitk devam

terimler Plankton:Deniz ve tatlı sularda suyun pasif hareketiyle sürüklenen küçük organizmalardır. Besin zinciri su devam

terimler Poliploidi:Canlıların somatik hücrelerinde ikiden fazla genomun bulunmasına verilen isimdir. devam

terimler Popülâsyon:1. Belirli sınırlar içinde yaşayan birbirleriyle karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunan aynı türe devam

terimler Primer Bitki Gelişimi:Üzerinde daha önce hiçbir bitki örtüsü bulunmayan, çıplak kaya, su yüzeyleri ve sellerin getirdiği devam

terimler Rekabet:Bir ortamda yaşayan canlıların ortamdaki yaşam kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için sürd devam

terimler Rizosfer:Bitkilerin kök sistemi çevresinde su, hava ve besin maddelerini taşıyan toprak tabakasına verilen devam

terimler Rüzgâr Enerjisi:Rüzgâr enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin karaları, denizleri ve atmosferi her yerde devam

terimler Rüzgârın Fizyolojik Zararı:Rüzgârın serbest yüzey buharlaşması ve fizyolojik buharlaşmayı artırarak, bitkide kurutucu etkide devam

terimler Sekonder Bitki Gelişimi:Üzerinde hayli gelişmiş bir bitki örtüsü bulunduğu halde; sonradan aşırı otlatma, kuraklık, erozyo devam

terimler Seleksiyon:Mevcut olan varyasyondan doğal ya da yapay olarak bazı özelliklere sahip olanların seçilmesine ver devam

terimler Sera Gazı:Atmosferde sera etkisinin oluşumunu ve sürekliliğini sağlayan, hem doğal oluşumlu, hem de çeşitli devam

terimler Sera Gazı Emisyonu:Belirli bir sürede atmosfere salınan sera gazlarından birisinin toplam kütlesi. devam

terimler Sera Gazları:Küresel ısınmadaki paylarına göre: 1-Karbondioksit % 50 : Ormanlar, canlıların solunumu 2-M devam

terimler Seragazı Yutağı:Sera gazlarından herhangi birisini atmosferden uzaklaştıran fiziksel birim veya süreç. devam

terimler Sınrlandırıcı Faktörler:Canlının bulunduğu ortamda, büyümesini, gelişmesini yada yaşamasını sınırlandıran ekolojik faktörl devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 197

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın