Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

terimler Karbon Ayakizi:Birim karbondioksit cinsinden ölçülen kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi v.b devam

terimler Karbon Dioksit Eş Değeri:Bir sera gazının ışıma kuvvetinin karbon dioksit ile karşılaştırılmasında kullanılan birim. COdevam

terimler Karbon Kredisi:2005 yılında yürürlüğe giren ve günümüzde 181 ülkenin onaylayarak taraf olduğu Kyoto Protokolü, 40 devam

terimler Karbondioksit:Hem doğal yollardan oluşan hem de fosil yakıtların ve biyokütlenin yakılması, arazi kullanımı deği devam

terimler Kemotaksi:Canlıların kimyasal uyarıcılara doğru yönelmesi olayıdır. devam

terimler Kirlilik:Kirli olma durumu, pislik olarak tanımlanmaktadır. devam

terimler Klimaks:Herhangi bir çevre koşulunda en iyi şekilde yetişen ve devamlılık gösteren bitki topluluğudur. Bir devam

terimler Klimatoloji:Bir bölgenin ışık, sıcaklık, hava, rüzgâr ve yağış, nispi nem gibi fiziksel faktörlerini, uzun yıl devam

terimler Klimax:Bir orman yangınından sonra tekrar oluşması için, doğal yapının kabul ettiği bir bitki örtüsü yerl devam

terimler Kommensalizm (Tek Taraflı Ortaklık):Birlikte yaşayan iki ortaktan biri yarar sağlarken, diğeri hiçbir yarar sağlamaz. Bu ilişki (+,0) devam

terimler Komünite:Ekolojide, belli bir bölgede yaşayan popülasyon gruplarının hepsine birden komünite adı verilmekte devam

terimler Kontur Sürüm Ve Ekim:Kurak ve yarı kurak bölgelerde toprak işleme ve ekimin eğime dik yönde yapılmasıdır. Bu tip toprak devam

terimler Konuk Bitkiler:Diğer bitkiler üzerinde yaşayan fakat parazitler gibi, üzerinde yaşadığı bitkiden özsu veya besin devam

terimler Kserofitler:Kurak koşullarda yaşamlarını sürdürebilen, bitkiler grubuna verilen isimdir. Ancak bir bölge için devam

terimler Kurakçıl Bitkiler:Kökleri derinlere inen ve çok dallanan; çok küçük, sağlam ve bol tüylü toprak üstü organları ile g devam

terimler Kültür Bitkisi:Doğal ve yapay yollarla ıslah edilip, geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilere verilen isimdir devam

terimler Küresel Isınma Potansiyeli:Belirli bir zaman aralığında, belirli bir sera gazının eşdeğer karbon dioksit cinsinden kütleye da devam

terimler Litosfer:Dünyanın canlıları taşıyan üst kabuk kısmına verilen isimdir. Karalar dünyası olarak ta bilinir. devam

terimler Makroklima:Bir bölge, bir ülke, hatta birkaç ülke gibi geniş bir alanda, küçük farklılıklar göstererek hüküm devam

terimler Mera Ekolojisi:Tüm çevre koşullarının ve bu arada özellikle otlatmanın mera vejetasyonu üzerindeki etkilerini inc devam

terimler Meteoroloji:Atmosferik olayları, bunları idare eden doğa kanunlarını ve atmosferik olayların oluşmasından önce devam

terimler Mezofil:Ekolojik faktörlerin orta derecede bulunduğu yetişme ortamına verilen isimdir. Daha çok suyun, ort devam

terimler Mezofitler:Kısmen kurak, kısmen de nemli bölgelerde yetişebilen, bitkilere verilen isimdir. Kültür bitkilerin devam

terimler Mikro İklim:Bir bölge içerisinde topografya ve toprak özelliklerinin etkisiyle, genel iklim koşullarından tama devam

terimler Modifikasyon:Dış faktörlerin etkisiyle canlının dış görünümünde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişimlere v devam

terimler Monokültür:Tarım ekosistemlerinde aynı alanda uzun süre tek bir ürünün yetiştirilmesine verilen isimdir. Orta devam

terimler Mutasyon:Ortamda bulunan fiziksel ve kimyasal etmenlerle canlıların kromozomlarındaki genlerin dizilişinde devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 197

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın