Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

terimler Gen Kaynağı:Bir bitki türüne ait çeşitlerin yumru, soğan, doku kültürü, çelik, çöğür gibi bitkisel materyal il devam

terimler Generatif Devre:Bitkilerde generatif organların oluşmaya başladığı zamandan, sonra meyve - tohum olumuna kadar geç devam

terimler Geotaksi:Bitki köklerinin yerçekimi yönünde aşağıya doğru büyümelerine verilen isimdir. devam

terimler Geri Dönüşüm:Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçiri devam

terimler Geri Kazanım:Tekrar değerlendirilebilir atıkların; kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve k devam

terimler Gölge Bitkileri:Büyüme ve gelişmeleri için az ışığa gereksinim duyan, bitkilere verilen isimdir. Bu bitkilerin, ya devam

terimler Görünüm:Bir bitki topluluğunun yılın çeşitli mevsimlerindeki, dış görünüşüdür. Bitki toplulukları, kendile devam

terimler Granokültür:Küçük taneli bitkilerin yetiştiriciliğine verilen isimdir. Tahıl ve küçük taneli baklagil yetiştir devam

terimler Granokültür Merkezleri:Küçük taneli bitkilerin ilk defa yetiştirilmeye başlandığı yerlere verilen isimdir. Genellikle kur devam

terimler Güneş Enerjisi:Güneşin sahip olduğu sonsuz enerjiden yararlanmak için çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Güne devam

terimler Habitat:1. Popülâsyon içindeki bireylerin biyosfer tabakasındaki kalıtsal yapısına uygun yaşama bölgesine devam

terimler Habitat Formları:Belirli habitatlarda yaşayan ve habitatların özelliklerini taşıyan bitkilerdir. Yaşadıkları yerler devam

terimler Habitus:Bir bitki türünün belirli bir habitattaki; dik, yatık, yarı yatık, yuvarlak veya kök saplı ve sülü devam

terimler Halı Arazi Bitkileri:Kullanılmayan arazi parçalarında, yıkıntı yerlerinde, boş arsalarda ve yol kenarlarında yetişen bi devam

terimler Havai Bitkiler:Tepe tomurcukları toprak yüzeyinden, en az 2,5 - 3,0 m yükseklikte olan, çalılar ve ağaçlardır. Di devam

terimler Hayat Formu:Bitkilerin büyüklük, şekil, dallanma, çeşitli organların dış görünüşleri ve ömürlerin uzunluğu, da devam

terimler Heliyofitler:Normal büyüme ve gelişmelerini yapabilmeleri için, bol ışığa gereksinim duyan bitkilerdir. Bu bitk devam

terimler Heterotrof Organizmalar:Ekosistemde non-fotosentetik organizmalar olarak da adlandırılan bitki ve hayvanların oluşturduğu, devam

terimler Heterozia - Melez Azmanlığı:Melez canlıların atalarına göre üstünlük göstermesi olayına verilen isimdir. Anaçlar arasında geno devam

terimler Hidrotropizm:Bitkilerin suya karşı gösterdikleri tepkiye verilen isimdir. Bitki köklerinin sulu ortama doğru yö devam

terimler Işıkta Çimlenme:Üç çimlenme faktörü yanında ışığında mutlaka bulunmasıyla meydana gelen çimlenmedir. devam

terimler İç Bitkileri:Kısmen veya tamamen diğer bitkilerin içerisinde yaşayan ve bazıları parazit olan bitkileridir. Kay devam

terimler İçsel Çevre:Bir canlının ya da bir hücrenin bünyesinde bulunan ve yaşamları boyunca onları etkileyen çevredir. devam

terimler İklim Sistemi (Climate System):Hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), buz küre (kırayosfer), taş küre (litosfer) ve yaşam kür devam

terimler İklime Uyma:İklim koşullarının değiştiği zaman canlının yeni koşullara uyabilme yeteneğidir. Bu uyum canlıda f devam

terimler İşlenen Alan:Tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri, bağlar, meyve ağaçları, zeytinlik, sebzelik ve bunlar i devam

terimler Jeotropizm:Canlıların yerçekimine karşı gösterdikleri tepkidir. Bitki gövdelerinin yukarıya, köklerinin ise a devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 197

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın