Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

terimler Sistem:Birbirleriyle etkileşim içinde olan bağıntılı parçaların oluşturduğu bütüne denir. Sistemler genel devam

terimler Sitogenetik:Soyaçekim ve kalıtımı hücrelerle ve daha çok kromozomla ilişkisi bakımından inceleyen biyoloji dal devam

terimler Sosyabilite:Aynı türden bitkilerin küçük veya büyük bitki gruptan meydana getirebilme ve bir arada yaşama yete devam

terimler Step Formasyonu:Ilıman bölgelerin az yağışlı kurak ve yarı kurak kısımlarında, bitki örtüsünün büyük ve önemli bir devam

terimler Su Kesmesi:Bitkilerin suyun fazlalığı nedeniyle köklerinin yeterli oksijeni alamaması sonucunda ölüme gitmesi devam

terimler Su Kültürü:Suyu tatlı ya da tuzlu olan akarsu, çay ve göl gibi ekosistemlerde çeşitli su ürünlerini kapsayan devam

terimler Süksesyon:Mevcut ekosistemin bozulup ortadan kalkması ile yerine yeni bir ekosistemin oluşumunun olması olay devam

terimler Sürdürülebilir Kalkınma:Doğal kaynakları tüketmeden bizden sonra gelecek nesillerin de varlığını sürdürmesine olanak tanıy devam

terimler Şeritvari Ekim:Eğime dik olarak belli genişlikteki şeritlere, ekim nöbeti ilkelerine uygun olarak farklı bitkiler devam

terimler Taban Suyu:Toprak içerisinde sızan suyun geçirimsiz bir tabakaya ve ya ana kaya üzerinde birikmesiyle oluşan devam

terimler Tarım:Bitki yetiştirme ve hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürünleri elde etme, bitkisel ve hayva devam

terimler Tarımsal Ekoloji:1. Kültür bitkilerinin ekolojisini inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalında kültürü yapılan bitki devam

terimler Tarımsal Enerji Girdileri:Tarım ekosistemlerinde sisteme dışarıdan verilen tüm canlı ve cansız bileşenlere verilen isimdir. devam

terimler Toplum Ekolojisi:Çeşitli türlerden oluşan canlı toplumun, bilişimini ve zaman içindeki evrimini, inceleyen ekoloji devam

terimler Toprak Mikrofaunası Ve Faunası:Toprakta bulunan hayvansal canlıların tümünü ifade eder. Bu grupta, protozoalar, solucanlar, nemat devam

terimler Toprak Mikroflorası:Toprakta bulunan küçük bitkisel canlıların tümünü ifade eder. Bu grupta önemliler bakımından; bakt devam

terimler Toprak Yorgunluğu:Monokültür tarım yapılan arazilerde toprağın; bitkinin fazla tükettiği besin maddeleri yönünden fa devam

terimler Tropik Yapı:Bir hücrenin beslenme ve yapı naklidir. devam

terimler Tropofitler:Uzun süren kuraklıkları, bünyesinde yapmış olduğu fizyolojik değişikliklerle atlatabilen ve tekrar devam

terimler Tür:Canlılar sistematiğinde cinslerin taksonomik alt birimleridir. Türleri oluşturan bireyler birbirle devam

terimler Tür Barındırma Kapasitesi:Bir ekosistemin büyük değişikliklere uğramadan barındırabileceği tür sayısına verilen isimdir. Eko devam

terimler Uzun Gün Bitkisi:Genellikle gündüz saatleri 12- 14 saatten fazla olunca çiçeklenme ve olum devreleri hızlanan bitki devam

terimler Üst Toprak:Toprağın yüzeyine yakın kısmında yer alan, genellikle humusça zengin durumda bulunan, 3- 20 cm der devam

terimler Vaha:Çöllerde küçük lekeler halinde, yağışlı mevsimlerde toprak altına sızan suların bir kaynak suyu ve devam

terimler Vejetasyon:Bir arazi parçası üzerinde yetişen bütün bitkilerden meydana gelen topluluktur. Doğada her arazi p devam

terimler Vejetasyon Tipi:Bitki örtüsünün genel görünüşü ile diğerlerinden kolayca ayrılabilen bölümleridir. Vejetasyon, dış devam

terimler Vejetatif Çoğalma:Bitkilerin kök, sap, sülük kardeş ve çelik ile üretilmeleridir. Bitkilerin birçoğu tohum üretmezle devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 197

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın