Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

terimler Biyolojik Mücadele:Zararlıların mücadelesinde, doğal düşmanların insanlar tarafından kullanılarak, zararlıların baskı devam

terimler Biyomas:Belirli bir türün veya çeşitli türlerden oluşan canlı toplumun herhangi bir zamanda sahip olduklar devam

terimler Biyosfer:1. Karalarda canlılığın bulunduğu bölüme verilen isimdir. Yeryüzünde ince bir katman halinde bulun devam

terimler Biyotip:Fenotip ve genetiksel özellikleri aynı olan canlıların oluşturduğu homojen görünüşlü toplumdur. devam

terimler Cins:Birçok kalıtsal özellikleri yönünden, birbirine benzeyen ve aralarında sıkı bir akrabalık ve oriji devam

terimler Çeşit (Varyete):Bir tür içerisinde yer alan morfolojik yapı olarak birbirine benzeyen diğer gruplardan farklı görü devam

terimler Çevre:İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak e devam

terimler Çevre Direnci:Bir popülâsyonun büyüme ve gelişmesini engelleyen her türlü faktöre çevre direnci denir. Örneğin b devam

terimler Çevre Kirliliği:Bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar devam

terimler Çevre Koşulları:Herhangi bir canlının yaşadığı ortamda bulunan ve o canlıya etki eden tüm faktörleri ifade eder. B devam

terimler Çevresel Baskı:Yapay olarak özellikle insanlar tarafından, doğal dengenin bozulmasıdır. devam

terimler Çevresel Etki Değerlemesi:Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkilerinin, sosyal devam

terimler Çiçeklenme Ekolojisi:Bitkilerin generatif devrelerinde (çiçeklenme, döllenme, tohum ve meyve bağlanma) bitki ile çevre devam

terimler Çimlenme Ve Faktörleri:Bir tohumluğun uygun koşullar altında, yeni bir bitki meydana getirmek üzere, aktif bir gelişme gö devam

terimler Çok Yıllık Bitki:Yaşamlarını iki yıldan daha uzun sürede devam ettiren bitkilerdir. Bu tip bitkilerin kök ve gövdel devam

terimler Çöl Vejetasyonu:Çöl ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde yaşamını sürdüren bitki; cins, tür ve çeşitlerini ifade ede devam

terimler Çöp Islahı:Katı atığın yararlı ürün haline getirilmesi. devam

terimler Doğal Seleksiyon:Ekosistemde doğa koşullarının organizmalar üzerinde sürdürdüğü sistemdir. Bir ekosistemde insanın devam

terimler Dominant Türler:Aynı alanda yalnız olarak veya aynı derecede önemli diğer bitki türleriyle sayıları, kapladıkları devam

terimler Dormansi:Herhangi bir organ ya da organizma da metabolik faaliyetlerin belirli bir dereceye kadar ve belirl devam

terimler Döllenme:Bitkilerde dişicik tepesine gelen çiçek tozunun oluşturduğu, çim borusunun içerisinde bulunan iki devam

terimler Dönme:Tahıllarda normal koşullarda camsı veya unsu tane oluşturan endospermin yapısal değişim göstermesi devam

terimler Ekim Nöbeti:Herhangi bir tarlada aynı yıl ya da yıllar içerisinde çeşitli ürünlerin bir düzen içerisinde belir devam

terimler Ekiyofit:İnsanların bitkilerde çeşitli özellikleri dikkate alıp güdümlü olarak; introdüksiyon, seleksiyon, devam

terimler Ekocoğrafik Dağılım:Bitki ve hayvan türlerinin dünya üzerinde ekolojik isteklerine göre yayılım göstermektedir. Buğday devam

terimler Ekoloji:Canlıların (organizmaların) birbirleriyle ve doğal çevreleriyle olan ilişkilerini, etkileşimlerini devam

terimler Ekolojik Denge:Bir ekolojik sistemin yapay olarak etki yapılmadığı sürece genel karakterlerini koruyup kararlılık devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 197

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın