Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

terimler Ekolojik Etki Derecesi:Bir ekosisteme belli bir zaman dilimi içerisinde giren enerji miktarının, o ekosistemde bir organi devam

terimler Ekolojik İndikatörler:Bulundukları alanların ekolojik özelliklerini belirleyebilen canlılardır. devam

terimler Ekolojik Kapasite:Belirli bir gruba giren canlıların, bulundukları ortamda meydana gelen olumsuz değişikliklere, day devam

terimler Ekolojik Klimatoloji:Canlıların içinde bulundukları ortamda hüküm süren iklime, fizyolojik olarak uyma durumlarını ve y devam

terimler Ekolojik Niş:Habitat içindeki popülâsyonuna ait bireyin kendini ve çevresini etkileyen yaşama biçimidir. Buna b devam

terimler Ekosistem:1. Birbirleri ile ve cansız ortamla ilişki içinde olan kendi içinde yeterli bitki ve hayvan toplul devam

terimler Ekotip:Genetik ırkların belirli geniş bir coğrafik bölgeye göre değil de bulunduğu çevre koşullarına uyab devam

terimler Emisyon:Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesi. devam

terimler Endemik Tür:Belirli bir ekolojide yoğun olarak bulunan türe verilen isimdir. O ekolojik koşullar meydana geldi devam

terimler Enerji Verimliliği:Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve m devam

terimler Entansif Tarım:Tarım ekosistemlerinde bazı enerji girdilerinin ( kaliteli tohumluk, sulama, gübreleme, tarımsal s devam

terimler Eradikasyon:Canlılara olumsuz etkide bulunan hastalık ve zararlıların yok edilmesine verilen isimdir. Tarımsal devam

terimler Faydalı Alan:Herhangi bir temizleme ve ıslah işlemine gerek kalmaksızın, ekilip biçilebilen alandır. Bu alanlar devam

terimler Fiksasyon:Azot, karbon ve potasyum gibi elementlerin, herhangi bir organik ya da inorganik maddeye bağlanmas devam

terimler Fizyoloji:Canlıları meydana getiren organların görevlerini ve bu görevlerin nasıl yapıldığını inceleyen bili devam

terimler Fizyolojik Kuraklık:Ortamda yeterli miktarda su bulunmasına karşın, değişik nedenlerle bitkinin gerekli suyu alamayara devam

terimler Fizyonomik Dominant Türler:Miktar bakımından pek fazla olmadıkları halde, bir bitki topluluğunun fizyonomisini (dış görünüş) devam

terimler Flora:Belli bir bölgeye adapte olmuş ve bu bölgede yaşamını sürdüren bitki topluluklarıdır. Türkiye flor devam

terimler Florigan:Bitkilerin generatif gelişmelerini uyaran ve düzenleyen hormonlara verilen isimdir. Bu hormonlar ç devam

terimler Fosil Yakıtlar:Kömür, petrol, doğal gaz vb. gibi doğal organik yakıtların tümü. Fosil yakıtlar bitki ve hayvan ma devam

terimler Fotoperiyodizm:Bitkilerin günlük ışıklanma süresine karşı gösterdikleri tepkidir. Bitkiler buna göre erken yada g devam

terimler Fotosentez:Yeşil bitkilerde klorofil ve ışık yardımı ile topraktan alınan su ve havadan alınan karbondioksiti devam

terimler Fototrof Bitkiler:Besin sentezi yapabilmek için ışık enerjisinden yararlanan, klorofilli bitkilerdir. devam

terimler Fototrof Bitkiler:Besin sentezi yapabilmek için ışık enerjisinden yararlanan, klorofilli bitkilerdir. devam

terimler Gen:Kendi kendini oluşturma özelliğine sahip, kromozomlara yerleşmiş protein molekülü olup, canlının b devam

terimler Gen Bankası:Çeşitli gen kaynaklarının saklandığı özel kuruluşlara verilen isimdir. Gen bankalarında bitkisel v devam

terimler Gen Ekolojisi:Popülâsyon genetiği ile çevre koşulları arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 197

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın