Eğitim Sitesi

Edille-i Şer'iyye Nedir? Edille-i Şer'iyye Hakkında Kısaca Bilgi

Edille-i Şer'iyye Terimi Hakkında Bilgiler

Edille-i Şer'iyyeDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Edille-i Şer'iyye:
Şer'i hükümleri çıkarma yollarıdır. Edille-i şer'iyye dörttür:
Kitâb (Kur'ân-ı kerîm),
Sünnet (Peygamber efendimizin söz, fiil ve takrirleri, bir iş yapılırken görüp de ona mâni olmadıkları şeyler),
İcmâ (müctehid âlimlerin dînî bir işin hükmünde söz birliği etmeleri)
Kıyâs (hükmü bilinmeyen bir şeyi hükmü bilinene benzeterek anlamak).

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Batıl: Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi geçersiz bir ibadet ve muameledir. Bir özür bulunmaksızın abdestsiz kı devam et

  box Âbâ-i Ulviyye: Arapça yüce, ulvi babalar demektir. devam et

  box Şerif: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan olan kimse. Kutsal, şerefli, soylu, temiz. devam et

  box Selef: Selef, önce gelenler, önceki nesil, geçmiş büyükler demektir. devam et

  box Soy Kütüğü: Soy ağacı, kişilerin nesep ve soylarını belirlemek amacıyla soyların yazılı bulunduğu metin. devam et

  box Allah'ın Subuti Sıfatları: Allahın subuti sıfatları Allah'a has, ona özel sıfatlardır. Ancak bu sıfatların benzerleri sınırlı olarak diğer varlıklara da verilmiştir. Hayat : devam et

  box Âdet: 1- Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre, görenek. 2- Teamül, herkesçe iyi olarak kabul edilen ve daima halk tarafından tekrarlanan genel devam et

  box Gece Namazı: Gece yarısından sonra ikişer rekât olarak kılınan sekiz rekât namaz. devam et