Oyun Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerEglog: Çoban şiiri. Birkaç çobanın aşk, kır hayatının güzellikleri üzerine karşılıklı konuşmaları bçiminde yazılır. Latin edebiyatında g

  terimlerEgzistansiyalizm: Varoluşçuluk.

  terimlerEgzotik Yapıt: Uzak ve yabancı ülkelerin geleneklerini, yaşama biçimlerini anlatan yapıt.

  terimlerEgzotizm: Yabancı ülkelerin gelenek ve yaşama biçimlerini yansıtan, o ülkelere özgü manzaralarla donatılmış yapıtlar için kullanılan bir tanımlam

  terimlerEğretileme (İstiare): Bir benzetmede benzeyen veya benzetilenden biriyle yapılan söz sanatı.

  terimlerEklektizm: Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşamayanlarını bir yana bırakma eğilimini, edebiyatta ise birbirine aykırı çeşitleri bağdaştıran

  terimlerEkspresyonizm: Dışavurumculuk.

  terimlerEkspresyonizm (Dışavurumculuk): Empresyonizme tepki olarak doğan edebiyat akımı.

  terimlerEleştirel Gerçeklik: Toplumsal gerçekleri eleştirel bir yaklaşımla ele alan, insanı toplumsal ilişkileriyle yansıtmaya amaçlayan edebiyat yönelmesi.

  terimlerEleştiri: 1- Bir yapıtın özünü, yapısını anlatan, onun değerli ve değersiz yönlerini ortaya çıkartan, yapıldığı toplumun düşünce gelişimi i

  terimlerElfiye: Binlik karşılığıdır. Bin mısradan meydana gelen manzum eserler için kullanılır. Elfiyeler edebiyatla ilgili olduğu gibi, hadis, fıkıh, fe

  terimlerElgaz: Bilmece anlamına gelen lügaz kelimesinin çoğulu.

  terimlerElifnâme: Genellikle mısra başlarındaki kelimelerin ilk harflerinin alt alta elif'ten ye'ye kadar alfabetik tarzda devam etmesi ile meydana gelen şiir. Diva

  terimlerEmosyanalizm: Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış.

  terimlerEmpresyonizm: İzlenimcilik.

  terimlerEmpresyonizm (İzlenimcilik): Nesneyi doğrudan doğruya tasvir ve analiz etme yerine, onun uyandırdığı duyguları anlatma yolu. XIX yüzyılın sonlarında Fransa'da doğdu.

  terimlerEnelhak: "Ben Tanrı'yım" anlamına gelen Enelhak, evrendeki tüm varlıkların bir ve bütün olduğuna inananların, Tanrı'yı gönüllerinde, kendi benlik

  terimlerEntimizm: İçtencilik.

  terimlerEntimizm(İçtenlik): İçtencilik. İnsan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi. Bu sanat anlayışına sahip edebiyatçılara entimist denir.

  terimlerEntonasyon: Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki seslerin alçalıp yükselmesi. Konuşmacının anlatmak istediği anlama yar

  terimlerEpifonem: Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması.

  terimlerEpigraf: Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya (kitabe) bir kitabın, bir kitabı m

  terimlerEpigrafi: Yazıtları inceleyen bilim dalı.

  terimlerEpigram: Eski Yunan'da mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli. Romalılar'da çok kısa hiciv manzumesi.

  terimlerEpik: Geleneksel şiir sınıflandırmasında lirik ve dramatiğe karşıt olarak konusu kahramanlık ve yiğitlik olan şiirlerdir.

  terimlerEpik (Destansı) Tiyatro: Geleneksel tiyatro ile modern tiyatronun özelliklerini harmanlayan, manzum ve mensur anlatımın bir arada bulunduğu, ders vermeyi amaçlayan ve bu

  terimlerEpik Şiir: Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın