Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Edebî Akım:Belirli üslup, fikir ve ilkeler etrafında teşekkül etmiş ve ortak/benzer özellikler taşıyan edebî devam

terimler Edebî Dönem:Edebiyatın kendine has şekil ve içerik özellikleriyle birbirinden ayrılan bölümleri. devam

terimler Edebiyat:Duygu, düşünce, olay, olgu ve hayalleri insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde güzel ve devam

terimler Edebiyat Akımı:Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmad devam

terimler Edebiyat Tarihi:Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden başlayarak bütün edebî eserlerini, bunların yazarlarını, ede devam

terimler Edebiyat Teorisi:Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiya devam

terimler Edebiyat-ı Cedide:Edebiyat-ı Cedide veya bilinen diğer ismiyle Servet-i Fünun Edebiyatı, II. Abdülhamit döneminde, S devam

terimler Edebiyatçılar Derneği:Edebiyatçılar Derneği, düşünce ve yaratma özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması; yazarlığı, ş devam

terimler Edisyon Kritik:Eleştirel basım. Farklı nüshaları bulunan yazma veya matbu eserlerin aralarındaki ayrılıklar tespi devam

terimler Efsane:Tabiatüstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının ve olayların anlatıldığı hikayeler. Efsane h devam

terimler Eglog:Çoban şiiri. Birkaç çobanın aşk, kır hayatının güzellikleri üzerine karşılıklı konuşmaları bçimind devam

terimler Egzistansiyalizm:Varoluşçuluk. devam

terimler Egzotik Yapıt:Uzak ve yabancı ülkelerin geleneklerini, yaşama biçimlerini anlatan yapıt. devam

terimler Egzotizm:Yabancı ülkelerin gelenek ve yaşama biçimlerini yansıtan, o ülkelere özgü manzaralarla donatılmış devam

terimler Eğretileme (İstiare):Bir benzetmede benzeyen veya benzetilenden biriyle yapılan söz sanatı. devam

terimler Eklektizm:Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşamayanlarını bir yana bırakma eğilimini, edebiyatta ise devam

terimler Ekspresyonizm:Dışavurumculuk. devam

terimler Ekspresyonizm (Dışavurumculuk):Empresyonizme tepki olarak doğan edebiyat akımı. devam

terimler Eleştirel Gerçeklik:Toplumsal gerçekleri eleştirel bir yaklaşımla ele alan, insanı toplumsal ilişkileriyle yansıtmaya devam

terimler Eleştiri:1- Bir yapıtın özünü, yapısını anlatan, onun değerli ve değersiz yönlerini ortaya çıkartan, yapıld devam

terimler Elfiye:Binlik karşılığıdır. Bin mısradan meydana gelen manzum eserler için kullanılır. Elfiyeler edebiyat devam

terimler Elgaz:Bilmece anlamına gelen lügaz kelimesinin çoğulu. devam

terimler Elifnâme:Genellikle mısra başlarındaki kelimelerin ilk harflerinin alt alta elif'ten ye'ye kadar alfabetik devam

terimler Emosyanalizm:Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış. devam

terimler Empresyonizm:İzlenimcilik. devam

terimler Empresyonizm (İzlenimcilik):Nesneyi doğrudan doğruya tasvir ve analiz etme yerine, onun uyandırdığı duyguları anlatma yolu. XI devam

terimler Enelhak:"Ben Tanrı'yım" anlamına gelen Enelhak, evrendeki tüm varlıkların bir ve bütün olduğuna inananları devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın