Oyun Siteleri

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerEpik Tiyatro: Seyirciye toplumsal bilinç kazandırmak, onu uyarmak, çevresindeki yolsuzlukları göstermek amacında olan, öncülüğünü alman tiyatro yazarı

  terimlerEpilog: Son deyiş.

  terimlerEpizod: Bir hikâyede, şiirde asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay.

  terimlerEpizot: 1- Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay; müzikte temaları birbirinden ayıran serbest yazılmış bölümler; tiyatrod

  terimlerEpope: Kahramanlık konusunu işleyen uzun şiirler. Kelimenin aslı "konuşma, nutuk, sohbet" anlamına gelen Yunanca epospoien'e dayanır.

  terimlerErotizm: Sevgiliye, aşka yönelik tüm cinsel tutkuları ve düşleri içeren kavramdır. Erotizmi salt cinsel zevkleri betimleyen, insanın şehvet duygular

  terimlerEsrem: Aruzdaki fe'ülün cüzünden fe ve n'yi kaldırıp ûlu yerine getiren fa'lü cüzü.

  terimlerEstetik: Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyen bilim ve bilgi dalı.

  terimlerEşhas: Şahıs kelimesinin çokluğu.Eskiden tiyatro eserlerinde ve romanlarındaki kahramanlara veya kadroya bu ad verilirdi.

  terimlerEşter: Aruzdaki mefa'ilün cüzünden m ve y harflerinin kaldırılıp yerine getirilen fâ'ilün cüzü.

  terimlerEtimoloji: Kelimelerinin hangi kökten geldiğini inceleyen bilim.

  terimlerEzgi: Belli bir kurala göre oluşturulan ses dizesi, beste.

  terimlerFabl: 1- Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğretici masallar. Teşhis ve intak sanatı üzerine kurulur. Olaydaki k

  terimlerFahriye: Kasidede, divan şairinin kendisini övdüğü bölüm.

  terimlerFalname: Fal ile ilgili kitap. Falın her bir çeşidine göre düzenlenen eserler. Yıldızname, tefe'ülname, hurşîdname, ihtilacname, kıyafetname, kehane

  terimlerFantazya: Düş gücünün alabildiğince özgürce ortaya koyulduğu düşünceye ya da bunlarla donatılmış sanat yapıtlarıdır.

  terimlerFars: 1- İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sınırları dışına çıkarak oluşturulan, düşündürmekten

  terimlerFasıl: Ayırma, bölme. Bir kitabın bölümlerinin her biri. Mevsim mânâsına da gelir. Fasl-ı zayf (yaz mevsimi), fasl-ı şitâ (kış mevsimi), fasl

  terimlerFasih: Dilin bütün kaidelerine uyularak doğru, güzel ve açık şekilde konuşup yazılması, ifadenin anlam ve âhenk bakımından kusursuz olması.

  terimlerFecr-i Ati Edebiyatı: "Sanat şahsi ve mahremdir" ilkesinden yola çıkarak 1908'den sonra yayımlanmaya başlayan Servet-i Fünun dergisinde yazılar yayınlamaya başlaya

  terimlerFecriati: Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 1908’de oluşturduğu edebiyat topluluğu.

  terimlerFeeri: Kahramanları melek, cin, şeytan… gibi varlıklardan meydana gelen masalların oyunlaştırılmış biçimi.

  terimlerFenafillâh: "Ölmeden önce ölmek" anlamına gelir. Tasavvuf inancına göre, evrende Tanrı'nın vücudundan başka gerçek vücut yoktur ve insan er ya da geç

  terimlerFerd: Divan edebiyatında başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad.

  terimlerFesâd-I Telif: Söz veya yazıda anlamın anlaşılmayacak kadar karışık olması.

  terimlerFesahat: Sözün ses ve anlam kusurlarından kurtarılması yolları. İfadenin kusurlardan uzak bulunması hali fasîh'tir. Sözün söylenişi ve işitilişi

  terimlerFıkra: İçinde güldürü ögesi bulunan kısa öyküler için kullanılan fıkra, Gazete çevresinde gelişen ve günlük sorunlar hakkında, yazarın kiş

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın