eğitim sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerEntimizm: İçtencilik.

  terimlerEntimizm(İçtenlik): İçtencilik. İnsan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi. Bu sanat anlayışına sahip edebiyatçılara entimist denir.

  terimlerEntonasyon: Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki seslerin alçalıp yükselmesi. Konuşmacının anlatmak istediği anlama yar

  terimlerEpifonem: Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması.

  terimlerEpigraf: Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya (kitabe) bir kitabın, bir kitabı m

  terimlerEpigrafi: Yazıtları inceleyen bilim dalı.

  terimlerEpigram: Eski Yunan'da mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli. Romalılar'da çok kısa hiciv manzumesi.

  terimlerEpik: Geleneksel şiir sınıflandırmasında lirik ve dramatiğe karşıt olarak konusu kahramanlık ve yiğitlik olan şiirlerdir.

  terimlerEpik (Destansı) Tiyatro: Geleneksel tiyatro ile modern tiyatronun özelliklerini harmanlayan, manzum ve mensur anlatımın bir arada bulunduğu, ders vermeyi amaçlayan ve bu

  terimlerEpik Şiir: Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü.

  terimlerEpik Tiyatro: Seyirciye toplumsal bilinç kazandırmak, onu uyarmak, çevresindeki yolsuzlukları göstermek amacında olan, öncülüğünü alman tiyatro yazarı

  terimlerEpilog: Son deyiş.

  terimlerEpizod: Bir hikâyede, şiirde asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay.

  terimlerEpizot: 1- Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay; müzikte temaları birbirinden ayıran serbest yazılmış bölümler; tiyatrod

  terimlerEpope: Kahramanlık konusunu işleyen uzun şiirler. Kelimenin aslı "konuşma, nutuk, sohbet" anlamına gelen Yunanca epospoien'e dayanır.

  terimlerErotizm: Sevgiliye, aşka yönelik tüm cinsel tutkuları ve düşleri içeren kavramdır. Erotizmi salt cinsel zevkleri betimleyen, insanın şehvet duygular

  terimlerEsrem: Aruzdaki fe'ülün cüzünden fe ve n'yi kaldırıp ûlu yerine getiren fa'lü cüzü.

  terimlerEstetik: Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyen bilim ve bilgi dalı.

  terimlerEşhas: Şahıs kelimesinin çokluğu.Eskiden tiyatro eserlerinde ve romanlarındaki kahramanlara veya kadroya bu ad verilirdi.

  terimlerEşter: Aruzdaki mefa'ilün cüzünden m ve y harflerinin kaldırılıp yerine getirilen fâ'ilün cüzü.

  terimlerEtimoloji: Kelimelerinin hangi kökten geldiğini inceleyen bilim.

  terimlerEzgi: Belli bir kurala göre oluşturulan ses dizesi, beste.

  terimlerFabl: 1- Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğretici masallar. Teşhis ve intak sanatı üzerine kurulur. Olaydaki k

  terimlerFahriye: Kasidede, divan şairinin kendisini övdüğü bölüm.

  terimlerFalname: Fal ile ilgili kitap. Falın her bir çeşidine göre düzenlenen eserler. Yıldızname, tefe'ülname, hurşîdname, ihtilacname, kıyafetname, kehane

  terimlerFantazya: Düş gücünün alabildiğince özgürce ortaya koyulduğu düşünceye ya da bunlarla donatılmış sanat yapıtlarıdır.

  terimlerFars: 1- İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sınırları dışına çıkarak oluşturulan, düşündürmekten

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın