Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Entimizm:İçtencilik. devam

terimler Entimizm(İçtenlik):İçtencilik. İnsan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi. Bu sanat anlayışın devam

terimler Entonasyon:Cümlede heceler, kelimeler ve daha büyük anlamlı gruplar üzerindeki seslerin alçalıp yükselmesi. K devam

terimler Epifonem:Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması. devam

terimler Epigraf:Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine binanın ön yüzüne iliştirilen y devam

terimler Epigrafi:Yazıtları inceleyen bilim dalı. devam

terimler Epigram:Eski Yunan'da mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli. Romalılar'da çok kısa hiciv manzum devam

terimler Epik:Geleneksel şiir sınıflandırmasında lirik ve dramatiğe karşıt olarak konusu kahramanlık ve yiğitlik devam

terimler Epik (Destansı) Tiyatro:Geleneksel tiyatro ile modern tiyatronun özelliklerini harmanlayan, manzum ve mensur anlatımın bir devam

terimler Epik Şiir:Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü. devam

terimler Epik Tiyatro:Seyirciye toplumsal bilinç kazandırmak, onu uyarmak, çevresindeki yolsuzlukları göstermek amacında devam

terimler Epilog:Son deyiş. devam

terimler Epizod:Bir hikâyede, şiirde asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay. devam

terimler Epizot:1- Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay; müzikte temaları birbirinden a devam

terimler Epope:Kahramanlık konusunu işleyen uzun şiirler. Kelimenin aslı "konuşma, nutuk, sohbet" anlamına gelen devam

terimler Erotizm:Sevgiliye, aşka yönelik tüm cinsel tutkuları ve düşleri içeren kavramdır. Erotizmi salt cinsel zev devam

terimler Esrem:Aruzdaki fe'ülün cüzünden fe ve n'yi kaldırıp ûlu yerine getiren fa'lü cüzü. devam

terimler Estetik:Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyen bilim ve bilgi dalı. devam

terimler Eşhas:Şahıs kelimesinin çokluğu.Eskiden tiyatro eserlerinde ve romanlarındaki kahramanlara veya kadroya devam

terimler Eşter:Aruzdaki mefa'ilün cüzünden m ve y harflerinin kaldırılıp yerine getirilen fâ'ilün cüzü. devam

terimler Etimoloji:Kelimelerinin hangi kökten geldiğini inceleyen bilim. devam

terimler Ezgi:Belli bir kurala göre oluşturulan ses dizesi, beste. devam

terimler Fabl:1- Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğretici masallar. Teşhis devam

terimler Fahriye:Kasidede, divan şairinin kendisini övdüğü bölüm. devam

terimler Falname:Fal ile ilgili kitap. Falın her bir çeşidine göre düzenlenen eserler. Yıldızname, tefe'ülname, hur devam

terimler Fantazya:Düş gücünün alabildiğince özgürce ortaya koyulduğu düşünceye ya da bunlarla donatılmış sanat yapıt devam

terimler Fars:1- İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sınırları dışına çıkarak devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın