Oyun Siteleri
26 Ekim 2016 Çarşamba

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüFikir Yazıları : Düşünceye dayalı, öğretme ve bilgilendirme amacıyla yazılan yazıların ... devam et

  terimler sözlüğüFiksiyon : Bir sanat eserinde uydurularak bulunmuş şey. Günümüzde, roman, kısa hi... devam et

  terimler sözlüğüFiktif : İtibari, gerçek olmayan, var sayılan demektir. Roman, hikaye, masal, h... devam et

  terimler sözlüğüFolklor : Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, tör... devam et

  terimler sözlüğüFonetik Sanatlar : Ses unsuruna dayanan sanatlar.... devam et

  terimler sözlüğüFragmatizm : Parçacık diye adlandırılabileceğimiz bir edebiyat akımıdır. İlk defa X... devam et

  terimler sözlüğüFuaye : Tiyatro salonlarında, perde arasında oyuncuların ve seyircilerin dinle... devam et

  terimler sözlüğüFütürizm : Gelecekçilik. İtalyan şairi Marinetti’nin 1909’da Fransa’da ortaya koy... devam et

  terimler sözlüğüGalat : Yanlış anlamına gelir. Bir kelimenin ilk veya kitapta yazılmış şeklind... devam et

  terimler sözlüğüGalat-ı Meşhur : Yaygın olan yanlış.... devam et

  terimler sözlüğüGarabet : Dilden düşmüş veya çok az kullanılıp henüz ayılmamış kelimelerin kulla... devam et

  terimler sözlüğüGaripçiler : 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde varo... devam et

  terimler sözlüğüGazel : 1- Divan edebiyatında kullanılan; en az beş, en çok on beş beyittin ol... devam et

  terimler sözlüğüGeçer Anlam : Bir sözcüğün herkesçe bilinen ve kullanılan anlamına verilen ad.... devam et

  terimler sözlüğüGeçiş : İki parafraf arasında bir düşünceden diğerine geçilirken bu fikirlerin... devam et

  terimler sözlüğüGenelleme : Anlatılan konuyla tam bağlantısı bulunmayan bir takım düşünceler ortay... devam et

  terimler sözlüğüGerçekçi : Gerçekçilik akımı içinde yer alan ya da o akımın ilkelerine bağlı kala... devam et

  terimler sözlüğüGerçekçilik : 19. yüzyılda başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, tüm çirkinlikç... devam et

  terimler sözlüğüGerçeküstücülük : 1924'den sonra Dadaizm'in yerine geçen, Fransa'da Andre Breton ve arka... devam et

  terimler sözlüğüGerilim : Okuyucu ya da izleyicide merak ve korku duygularını uyandırarak, endiş... devam et

  terimler sözlüğüGeriye Dönüş Yöntemi : Bir eserde olayların zaman sırasını bozarak geçmiş bir zamana ya da ol... devam et

  terimler sözlüğüGezi Yazısı : Gezilip görülen yerlerin ilginç yönlerinin anlatıldığı düzyazı biçimi.... devam et

  terimler sözlüğüGezmece : Aşıkların yolculukta uğradıkları yerleri anlatan methiyeli veya taşlam... devam et

  terimler sözlüğüGirizgâh : Kasidelerin nesip bölümünden sonra medhiye bölümüne geçerken söylenen ... devam et

  terimler sözlüğüGizemcilik : Gerçekliğin kesin bilgisinin duyular ve akıl yoluyla değil, sezgiyle v... devam et

  terimler sözlüğüGnomik : Anlamlı sözleri nazımla anlatan manzum türü.... devam et

  terimler sözlüğüGösterge : Genellikle kendisi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın