Eğitim Sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler Fasıl:Ayırma, bölme. Bir kitabın bölümlerinin her biri. Mevsim mânâsına da gelir. Fasl-ı zayf (yaz mev devam

  terimler Fasih:Dilin bütün kaidelerine uyularak doğru, güzel ve açık şekilde konuşup yazılması, ifadenin anlam ve devam

  terimler Fecr-i Ati Edebiyatı:"Sanat şahsi ve mahremdir" ilkesinden yola çıkarak 1908'den sonra yayımlanmaya başlayan Servet-i F devam

  terimler Fecriati:Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 1908'de oluşturduğu edebiyat topluluğu. devam

  terimler Feeri:Kahramanları melek, cin, şeytan… gibi varlıklardan meydana gelen masalların oyunlaştırılmış biçimi devam

  terimler Fenafillâh:"Ölmeden önce ölmek" anlamına gelir. Tasavvuf inancına göre, evrende Tanrı'nın vücudundan başka ge devam

  terimler Ferd:Divan edebiyatında başka beyitlere bağlı olmayan beyitlere verilen ad. devam

  terimler Fesâd-I Telif:Söz veya yazıda anlamın anlaşılmayacak kadar karışık olması. devam

  terimler Fesahat:Sözün ses ve anlam kusurlarından kurtarılması yolları. İfadenin kusurlardan uzak bulunması hali fa devam

  terimler Fıkra:İçinde güldürü ögesi bulunan kısa öyküler için kullanılan fıkra, Gazete çevresinde gelişen ve günl devam

  terimler Fikir Yazıları:Düşünceye dayalı, öğretme ve bilgilendirme amacıyla yazılan yazıların tümü. devam

  terimler Fiksiyon:Bir sanat eserinde uydurularak bulunmuş şey. Günümüzde, roman, kısa hikaye gibi nesir halindeki ed devam

  terimler Fiktif:İtibari, gerçek olmayan, var sayılan demektir. Roman, hikaye, masal, halk hikayesi, destan gibi ed devam

  terimler Folklor:Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin ve kültürün ortak adı devam

  terimler Fonetik Sanatlar:Ses unsuruna dayanan sanatlar. devam

  terimler Fragmatizm:Parçacık diye adlandırılabileceğimiz bir edebiyat akımıdır. İlk defa XX. Yüzyılın başlarından İtal devam

  terimler Fuaye:Tiyatro salonlarında, perde arasında oyuncuların ve seyircilerin dinlenmesi için ayrılan yer. devam

  terimler Fütürizm:Gelecekçilik. İtalyan şairi Marinetti'nin 1909'da Fransa'da ortaya koyduğu edebiyat akımı. Bu akım devam

  terimler Galat:Yanlış anlamına gelir. Bir kelimenin ilk veya kitapta yazılmış şeklinden başka söylenmesi. Çokluk devam

  terimler Galat-ı Meşhur:Yaygın olan yanlış. devam

  terimler Garabet:Dilden düşmüş veya çok az kullanılıp henüz ayılmamış kelimelerin kullanılmasıyla meydana gelen fes devam

  terimler Garipçiler:1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde varolan aşırı duygusallığa, şair devam

  terimler Gazel:1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, son devam

  terimler Geçer Anlam:Bir sözcüğün herkesçe bilinen ve kullanılan anlamına verilen ad. devam

  terimler Geçiş:İki parafraf arasında bir düşünceden diğerine geçilirken bu fikirlerin bağlanması. Paragraflar ara devam

  terimler Genelleme:Anlatılan konuyla tam bağlantısı bulunmayan bir takım düşünceler ortaya sürme. devam

  terimler Gerçekçi:Gerçekçilik akımı içinde yer alan ya da o akımın ilkelerine bağlı kalan yazar ya da eserler için k devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın