Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Didaktik:Amacı bir şey öğretmek olan eser. devam

terimler Didaktik Şiir:Görünüşte şiirsel bir dokusu olan, ama gerçek amacı bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda devam

terimler Dipnot:Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirtmesi. devam

terimler Divan:Divan edebiyatında şairlerin belli bir düzene göre şiirlerinin toplandıkları yapıt. devam

terimler Divan Edebiyatı:Konuları, konuları işleyiş biçimi ve dili yönünden Arap- Fars etkisi altında oluşmuş edebiyat ürün devam

terimler Divan Şiiri:Klasik Türk edebiyatında yazılan şiirler. devam

terimler Diyalog:İki kişinin karşılıklı konuşmasını tanımlayan Yunanca sözcük. Roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde devam

terimler Dizin:Genellikle öğretici içerikli yapıtların ve kitapların sonuna koyulan kimi terimleri alfabetik bir devam

terimler Doğal Destan:Ulusların yaşamını derinden etkileyen tarihî ve toplumsal olaylar ve doğal felaketlerin olağanüstü devam

terimler Doğalcılık (Natüralizm):19. yy sonu ve 20. yy başında etkili olmuştur. Edebiyatta gerçeklik geleneğini daha da ileri götür devam

terimler Dolaylama:1- Tek kelimeyle belirtilebilecek bir kavramı güçlü ve etkin bir anlatım için birden fazla kelimey devam

terimler Dolaylı Anlatım:Roman, öykü gibi edebiyat türlerinde olayların yazar tarafından anlatılması. devam

terimler Dolaysız Anlatım:Söylenenlerin biçimsel değişikliğe uğratılmadan, sözün söylendiği biçimde aktarılması devam

terimler Dörtleme:Halk edebiyatımızda dört dizelik kıtalardan meydana gelen nazım şekillerinin genel adı. devam

terimler Döşeme:Türk halk hikayelerinin başında geçen seçili sözler. Ayaklı saya da denir. Arapça mukkaddime ve me devam

terimler Dram:Hem acıklı hem de gülünç olayları bir arada veren tiyatro türü. devam

terimler Drama:Sahnelenmek için yazılan, olayları oluş hâlinde ve karşıt oluşların çatışmalarıyla geliştirip göst devam

terimler Dramatik:Dram ile ilgili; çok acıklı, heyecan verici olan. Tiyatroda temsil edilmek üzere yazılan eser. devam

terimler Dramatik Örgü:Tiyatro eserlerindeki olay örgüsü. devam

terimler Dramatik Şiir:Korkunç bir olayı tiyatro şeklinde anlatan şiir. devam

terimler Durak:Hece vezniyle yazılmış şiirlerde dizelerin belli bölümlere ayrıldığı yerler. Durakta sözcükler böl devam

terimler Dübeyt:İki beyit anlamındadır. Divan edebiyatındaki rubai türünü belirtmek için kullanılır. devam

terimler Düğümleme:Bir söz yazıdan istenilen anlamı çıkarmayı, o yazıyı kavramayı engelleyen anlatım karışıklığı. devam

terimler Düz Değişmece:Mecaz-ı Mürsel denilen söz sanatı, ad aktarması. Benzetme amacı güdülmeden bir sözün başka bir söz devam

terimler Düzyazı Şiir (Mensur Şiir):Ölçü, uyak gibi kurallara uymadan, konuşma dilinin havası içinde yazılan bu şiir edebiyatımızda il devam

terimler Eda:Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun hakikat, mecaz, kinaye devam

terimler Edeb-i Kelâm:Acı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz sayılan şeyleri kendi adlarını söylemeden başka devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın