eğitim sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerDidaktik: Amacı bir şey öğretmek olan eser.

  terimlerDidaktik Şiir: Görünüşte şiirsel bir dokusu olan, ama gerçek amacı bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt vermek olan öğretici nitelikte

  terimlerDipnot: Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belirtmesi.

  terimlerDivan: Divan edebiyatında şairlerin belli bir düzene göre şiirlerinin toplandıkları yapıt.

  terimlerDivan Edebiyatı: Konuları, konuları işleyiş biçimi ve dili yönünden Arap- Fars etkisi altında oluşmuş edebiyat ürünlerine verilen ad.

  terimlerDivan Şiiri: Klasik Türk edebiyatında yazılan şiirler.

  terimlerDiyalog: İki kişinin karşılıklı konuşmasını tanımlayan Yunanca sözcük. Roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kahramanların karşılıklı konuşma

  terimlerDizin: Genellikle öğretici içerikli yapıtların ve kitapların sonuna koyulan kimi terimleri alfabetik bir düzenle veren ya da gösteren dizelge.

  terimlerDoğal Destan: Ulusların yaşamını derinden etkileyen tarihî ve toplumsal olaylar ve doğal felaketlerin olağanüstü unsurlarla zenginleştirilerek ortak bir y

  terimlerDoğalcılık (Natüralizm): 19. yy sonu ve 20. yy başında etkili olmuştur. Edebiyatta gerçeklik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlâksal yargı

  terimlerDolaylama: 1- Tek kelimeyle belirtilebilecek bir kavramı güçlü ve etkin bir anlatım için birden fazla kelimeyle anlatma: Atatürk yerine büyük kurtarıc

  terimlerDolaylı Anlatım: Roman, öykü gibi edebiyat türlerinde olayların yazar tarafından anlatılması.

  terimlerDolaysız Anlatım: Söylenenlerin biçimsel değişikliğe uğratılmadan, sözün söylendiği biçimde aktarılması

  terimlerDörtleme: Halk edebiyatımızda dört dizelik kıtalardan meydana gelen nazım şekillerinin genel adı.

  terimlerDöşeme: Türk halk hikayelerinin başında geçen seçili sözler. Ayaklı saya da denir. Arapça mukkaddime ve medhal, Farsça dibâce'nin karşılığıdır

  terimlerDram: Hem acıklı hem de gülünç olayları bir arada veren tiyatro türü.

  terimlerDrama: Sahnelenmek için yazılan, olayları oluş hâlinde ve karşıt oluşların çatışmalarıyla geliştirip gösteren yapıt.

  terimlerDramatik: Dram ile ilgili; çok acıklı, heyecan verici olan. Tiyatroda temsil edilmek üzere yazılan eser.

  terimlerDramatik Örgü: Tiyatro eserlerindeki olay örgüsü.

  terimlerDramatik Şiir: Korkunç bir olayı tiyatro şeklinde anlatan şiir.

  terimlerDurak: Hece vezniyle yazılmış şiirlerde dizelerin belli bölümlere ayrıldığı yerler. Durakta sözcükler bölünmez, kulağa uyumlu gelen söz öbek

  terimlerDübeyt: İki beyit anlamındadır. Divan edebiyatındaki rubai türünü belirtmek için kullanılır.

  terimlerDüğümleme: Bir söz yazıdan istenilen anlamı çıkarmayı, o yazıyı kavramayı engelleyen anlatım karışıklığı.

  terimlerDüz Değişmece: Mecaz-ı Mürsel denilen söz sanatı, ad aktarması. Benzetme amacı güdülmeden bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır.

  terimlerDüzyazı Şiir (Mensur Şiir): Ölçü, uyak gibi kurallara uymadan, konuşma dilinin havası içinde yazılan bu şiir edebiyatımızda ilk kez 20. Yüzyıl başında Halit Ziya U

  terimlerEda: Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun hakikat, mecaz, kinaye olmak üzere üç türlü olduğunu söylerl

  terimlerEdeb-i Kelâm: Acı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz sayılan şeyleri kendi adlarını söylemeden başka sözle ifade etmek. Buna asâlet ve mümt

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın