Eğitim Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüBerdar : Asılmış, darağacına çekilmiş. Divan ve tasavvuf edebiyatında sevgilini... devam et

  terimler sözlüğüBeş Hececiler : Milli edebiyat döneminde bu dönemin temel ilkelerini benimseyerek o do... devam et

  terimler sözlüğüBetimleme : Bir varlığı, bir olayı, bir durumu ya da kavramı zihninde canlanacak b... devam et

  terimler sözlüğüBeyit : Aynı ölçü ile yazılan ve anlamca birbirine bağlı olan iki dizelik Diva... devam et

  terimler sözlüğüBezm : Sohbet, muhabbet, içki meclisi. Daha çok divan edebiyatında kullanılan... devam et

  terimler sözlüğüBiçem : Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türü... devam et

  terimler sözlüğüBiçim : Edebiyatta varolan ögelerin birbirine bağlanarak oluşturdukları düzen.... devam et

  terimler sözlüğüBiladiye : Beldeleri konu edinen edebi eserler. Sanatçılar gördükleri, gezdikleri... devam et

  terimler sözlüğüBilimkurgu : Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan; çoğu kez gelecek zamanlarda yer a... devam et

  terimler sözlüğüBilinç Akımı Tekniği : Roman, öykü, anlatı gibi kurmaca türlerde insanı, düşüncelerinin dümdü... devam et

  terimler sözlüğüBiyografi : Bir kişinin yaşamını ve eserlerini, nesnel bir bakışla anlatan eser.... devam et

  terimler sözlüğüBovarizm : Gustave Flaubert’in 1857 yılında yayımlandığı Madame Bovary adlı roman... devam et

  terimler sözlüğüBozlak : Halk edebiyatında özel bir besteyle söylenen bir ezgi türü, türkü. Kon... devam et

  terimler sözlüğüBurlesk : Kaba, aşırı ve bayağı komiklik.... devam et

  terimler sözlüğüCaize : Özellikle Divan edebiyatı döneminde büyüklere, varlıklı kimselere sunu... devam et

  terimler sözlüğüCemiyyet : Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bul... devam et

  terimler sözlüğüCevaz-Î Edebî : Sözcüğü vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hec... devam et

  terimler sözlüğüCezâlet : Söyleyişleri kulağa sert gelen sözcükleri tanımlar. Uyumu konuya göre ... devam et

  terimler sözlüğüCinas : Anlamları ayrı, ama söylenişleri yazılışları ya da hem söylenişlerini ... devam et

  terimler sözlüğüCinayet Roman : İşlenmiş bir cinayeti ve bu cinayetin işleyicisini bulup ortaya çıkarm... devam et

  terimler sözlüğüCönk : 1- Halk edebiyatının seçkin ürünlerinin yazıldığı defterler, yazma kit... devam et

  terimler sözlüğüÇağrışım : Sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, bi... devam et

  terimler sözlüğüÇağrışımsal Alan : Çağrışım yoluyla aralarında anlamsal ya da biçimsel bağlantılar kurula... devam et

  terimler sözlüğüÇapraz Kafiye : Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlüğün tek sayılı... devam et

  terimler sözlüğüÇaprazlama : Bir cümlede ya da bir dizede daha önce geçen sözcüklerin sırasını, değ... devam et

  terimler sözlüğüÇehov Tarzı Hikâye : Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumunu anlatan, günl... devam et

  terimler sözlüğüÇevrikleme : Bir sözcükteki harflerin yerini değiştirerek elde edilen sözcüklerden ... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın