Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Belgesel Roman:Gerçek olaylara, belgelere, araştırma ve incelemeye dayanarak oluşturulan roman türü. devam

terimler Belginlik:Düşünce ve duyguların, eksiksiz ve anlaşılır biçimde anlatılması. devam

terimler Bend:Bir manzumeyi oluşturan, ikiden çok dizeli parçalardan her birinin adı. devam

terimler Bent:Bir şiirin 4, 5, 6, ... dizeli bölümlerinden her biri. devam

terimler Berâat-ı İstihsal:Sözün başında eserde anlatılanları belirten sözcük ya da söyleyişler. Berâat üstün gelmek, istihsa devam

terimler Berceste:Öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyit. Dize için daha devam

terimler Berdar:Asılmış, darağacına çekilmiş. Divan ve tasavvuf edebiyatında sevgilinin saçlarına vurulan "âşık"ı devam

terimler Beş Hececiler:Milli edebiyat döneminde bu dönemin temel ilkelerini benimseyerek o doğrultuda yazan Faruk Nafiz Ç devam

terimler Betimleme:Bir varlığı, bir olayı, bir durumu ya da kavramı zihninde canlanacak biçimde anlatma. devam

terimler Beyit:1. Aynı ölçü ile yazılan ve anlamca birbirine bağlı olan iki dizelik Divan şiiri birimine verilen devam

terimler Bezm:Sohbet, muhabbet, içki meclisi. Daha çok divan edebiyatında kullanılan mecazi bir kavramdır. Tamla devam

terimler Biçem:Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü an devam

terimler Biçim:Edebiyatta varolan ögelerin birbirine bağlanarak oluşturdukları düzen. Örneğin bir şiirin biçimi k devam

terimler Biladiye:Beldeleri konu edinen edebi eserler. Sanatçılar gördükleri, gezdikleri, sevdikleri ya da görmek is devam

terimler Bilimkurgu:Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan; çoğu kez gelecek zamanlarda yer alan günümüzdekinden farklı b devam

terimler Bilinç Akımı Tekniği:Roman, öykü, anlatı gibi kurmaca türlerde insanı, düşüncelerinin dümdüz akışı içinde değil; düşler devam

terimler Biyografi:Bir kişinin yaşamını ve eserlerini, nesnel bir bakışla anlatan eser. devam

terimler Bovarizm:Gustave Flaubert'in 1857 yılında yayımlandığı Madame Bovary adlı romanın kahramanlarına özgü tutum devam

terimler Bozlak:Halk edebiyatında özel bir besteyle söylenen bir ezgi türü, türkü. Konusunu aşiret kavgalarından, devam

terimler Burlesk:Kaba, aşırı ve bayağı komiklik. devam

terimler Caize:Özellikle Divan edebiyatı döneminde büyüklere, varlıklı kimselere sunulan manzumeler için verilen devam

terimler Cemiyyet:Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem'i devam

terimler Cevaz-Î Edebî:Sözcüğü vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hecelerin, seslerin ucun ya da devam

terimler Cezâlet:Söyleyişleri kulağa sert gelen sözcükleri tanımlar. Uyumu konuya göre ayarlayan önemli bir anlatım devam

terimler Cinas:Anlamları ayrı, ama söylenişleri yazılışları ya da hem söylenişlerini hem de yazılışları benzer ol devam

terimler Cinayet Roman:İşlenmiş bir cinayeti ve bu cinayetin işleyicisini bulup ortaya çıkarma eylemini konu alan roman t devam

terimler Cönk:1- Halk edebiyatının seçkin ürünlerinin yazıldığı defterler, yazma kitaplar. Bir tür antoloji sayı devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın