Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Artıklama:Sözü ya da yazıyı gereksiz yere uzatma durumu. devam

terimler Aruz:Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre, türlü ses kalıplarından olu devam

terimler Aruz Vezni:Hecelerin uzunluğu ve kısalığı esasına dayanan, özel ahengi olan çeşitli söz kalıplarından ibaret devam

terimler Asalet:Edebi eserlerde terbiye dışı, çirkin, bayağı, müstehcen ve galiz sayılan sözcüklerden kaçınmak. Ed devam

terimler Askı:Halk edebiyatında saz şairleri aralarındaki şiir yarışmalarında kazananlara verilmek üzere duvara devam

terimler Asonans:Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda te devam

terimler Asonas:Şiirde aynı ünlü harflerin tekrarlanmasıyla sağlanan uyumdur. Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra devam

terimler Âşık:Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse, halk ozanı, devam

terimler Âşık Tarzı Halk Şiiri:Saz eşliğinde şiir söyleyen âşıkların şiirleri. devam

terimler Ayak:Halk şiirinde kafiye yerine kullanılan terim. devam

terimler Aydınlanma Dönemi:Avrupa'da XVII. Yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. Yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan, önde gelen filozo devam

terimler Âyîne:Sözcük anlamı "aynı" yani aynadır. Herhangi bir şeyi veya hâli yansıtan, göz önünde canlandıran an devam

terimler Bab:Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en g devam

terimler Bâde:Halk ve Divan edebiyatında "şarap" anlamında kullanılır. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anlamındadı devam

terimler Bağfiil:Fiillerden oluşan, cümlede belirteç olarak kullanılan fiil soylu sözcük. devam

terimler Bağlam:1- Bir sözcüğün cümle, cümlenin paragraf, paragrafın metin içindeki yerini belirleyen, ondan önce devam

terimler Bahr-ı Tavîl:Vezinli, kafiyeli uzun nesir cümlelerden kurulan Divan edebiyatı nazım türü. Fe'ilatün, mefa'ilün, devam

terimler Balad:Eski Fransız şiiri nazım biçimlerinden biri.Üç uzun bir kısa bendden oluşan Batı edebiyatı nazım t devam

terimler Balbal:Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş. devam

terimler Barok:Aşırı derecede süslü sanat tutumu. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyu devam

terimler Basitname:Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller. Bunlara Türkî-i basit gazel de denir. Basit devam

terimler Basmakalıp:Çok kullanılan, hemen herkesçe bilinen sözlerin olduğu gibi kullanılması. devam

terimler Batıcılık:Pozitivizm ve aydınlanma düşüncesini örnek alarak gelişebileceğimizi, toplum, kültür ve devlet hay devam

terimler Bayronculuk:İngiliz şair Lord Bayron'un başlattığı bu akım toplumun yerleşik düzenine, töresel kurallara uymad devam

terimler Bedî:Sözü, kulağa hoş gelecek ve ruha heyecan verecek şekilde güzelleştirme yollarını gösteren bilim. İ devam

terimler Beğence:Bir yapıtın başına konan; yetkili bir kişinin yazdığı ve o yapıtı tanıtmayı amaçlayan yazı. devam

terimler Belâgat:Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzel olmasını, söyleme neden devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın