Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Alaka:İlgi. Bir sözcüğü gerçek anlamının dışında bir anlamda (mecazi) kullanmak için düşünülen ilgiye al devam

terimler Alegori:1- Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde sim devam

terimler Alegorik:Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlan devam

terimler Alıntı:Öne sürülen bir savı ya da düşünceyi açmak, geliştirmek için o sav ya da düşüncenin ilgili olduğu devam

terimler Alışılmış Bağdaştırma:Bir söz grubundaki kelimelerin mantıksal olarak doğrudan ilgi kurabilecek veya doğal dilde alışılm devam

terimler Aliterasyon:1. Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı heceler devam

terimler Ana Duygu:Bir düşünceden çok bir duyguyu dile getirmek, okuyucu ya da dinleyiciye hissettirmek, onların benl devam

terimler Ana Fikir:Belirli bir konuda yazılmış eserlerin temelini oluşturan ve okuyucuya verilmek istenen asıl düşünc devam

terimler Anagram:Harfdeş. Bir sözcükteki harfleri kullanarak başka bir sözcük kurmak. Örneğin sahip anlamındaki "ma devam

terimler Anakiklik:Tersinden okununca yine aynı anlamı veren söz ya da cümle. Örneğin; Anastas mum satsana! veya ey e devam

terimler Anakronizm:1- Meydana geliş tarihi kesin olarak bilinen bir olayı yaşadığı zaman belli olan bir kişiyi, değiş devam

terimler Analiz:Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme. Bir edebi eserin analizi, olayların, kişilerin v devam

terimler Anekdot:Bir edebi eserde anlatılan bir olayın başlı başına ayrı bir bütünlük gösteren parçasıdır. Kısa hik devam

terimler Anıştırma:Söz arası ya da sözün gelişine göre ünlü bir olayı bir özdeyişi bir atasözünü anımsatma ve düşündü devam

terimler Anjanbman:Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. Türk devam

terimler Anlam:Her sözcüğün anlattığı düşünce. Sözcükler birden fazla anlama gelebilir. Bu durumda anlamlardan bi devam

terimler Anlatı:Roman, öykü, oyun, masal gibi türlerde bir olay dizisini yazınsal biçimde anlatma eylemi. devam

terimler Anlatım:Duygu ve düşüncelerin sözlü ya da yazılı ifadesidir. Edebiyatta daha çok yazılı anlatım için kulla devam

terimler Anlatım Biçimi:Bir yazarın herhangi bir konu hakkında dilin bütün imkânlarını kullanarak ortaya koyduğu ifade tar devam

terimler Anlatımcılık:Sanat ve edebiyatı sanatçının kişiliğini temel alarak açıklamaya çalışan kuram. Bu kavrama göre bi devam

terimler Anonim Şiir:Zaman içerisinde söyleyeni unutulmuş, dilden dile aktarılan, çoğu zaman ezgili, sade bir dille söy devam

terimler Antoloji:Gerçek sanat eseri değerindeki örneklerin bir araya getirildiği derleme yapıtlar. Yunanca anthos ( devam

terimler Antonim:Ters anlamlı sözcükler. Sıcak-soğuk, iyi-kötü, acı-tatlı, kısa-uzun, güzel-çirkin gibi. devam

terimler Apostrof:Kesme işareti. Özel isimleri eklerinden ayırmak için (Ali'nin kalemi), sözcükteki düşen bir harfi devam

terimler Araçsız Üslup:Bir fikri, bir duyguyu söyleyenlerden doğrudan doğruya aktarmak. Monolog ve diyaloglar araçsız üsl devam

terimler Argo:Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil v devam

terimler Arkaizm:1- Bir anlatıda dilden kaybolmuş ya da geçerliliğini yitirmiş sözcüklere ya da sözdizimlerine yer devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın