Oyun Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüSebk-i Hindî : Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslû... devam et

  terimler sözlüğüSeci : 1- Eski düzyazıda cümlelerin ortasında ve sonunda yapılan uyak. 2- ... devam et

  terimler sözlüğüSeçki : Edebiyat yapıtlarında seçilen parçaları içeren yapıt.... devam et

  terimler sözlüğüSefaretname : Osmanlı İmparatorluğu döneminde bazı elçilerin gittikleri yabancı ülke... devam et

  terimler sözlüğüSehl-i Mümteni : Söylenmesi kolay görülen ama benzeri yapılmak istendiğinde güçlüğü ort... devam et

  terimler sözlüğüSelâmet : Cümlelerin doğru ve sağlam olması. İfadenin düşük, eksik olmaması gere... devam et

  terimler sözlüğüSelâset : Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olm... devam et

  terimler sözlüğüSelh : Başkasına ait bir şiirin anlamını alıp kelimelerini değiştirerek yenid... devam et

  terimler sözlüğüSelis : Halk şiiri nazım şekli. Aruzun fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün k... devam et

  terimler sözlüğüSemai : Hece ölçüsünün genellikle 8’li kalıbıyla; aşk, doğa ve insan sevgisi g... devam et

  terimler sözlüğüSemantik : Kelimelerin anlamlarını araştıran bilim dalı.... devam et

  terimler sözlüğüSembolizm : 1- 19.yüzyılda realizme tepki olarak doğan edebiyat akımı, simgecilik.... devam et

  terimler sözlüğüSeptisizm : Şüphecilik.... devam et

  terimler sözlüğüSerbest Müstezat : Hem aruz, hem hecenin değişik kalıplarıyla yazılan bir şiir biçimi.... devam et

  terimler sözlüğüSerbest Nazım : Bend, vezin ve kafiye kurallarına bağlı olmayan nazım şekli. Bendlerin... devam et

  terimler sözlüğüSerüven Romanı : Genellikle şaşırtıcı, beklenmedik olay ve durumları ilgi çekici yolcul... devam et

  terimler sözlüğüServet-i Fünun Edebiyatı : 1895 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde Servet-i Fünun derg... devam et

  terimler sözlüğüSimge : Genel anlamda, toplumsal anlaşmaya dayanan, anlamı önceden karalaştırı... devam et

  terimler sözlüğüSimgecilik : Şiirde gerçekçiliğin uygulayıcıları olan Parnasçıların tutumuna tepki ... devam et

  terimler sözlüğüSohbet : Bir konunun ya da düşüncenin bir başkasıyla konuşuyormuş gibi işlendiğ... devam et

  terimler sözlüğüSomutlama : Eğretileme, benzetme, örnekseme gibi sanatlar aracılığıyla soyut kavra... devam et

  terimler sözlüğüSone : İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan naz... devam et

  terimler sözlüğüSöylem : Konuşan ya da yazan kişinin kullandığı, bir başlangıcı ve sonu bulunan... devam et

  terimler sözlüğüSöylev : Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca ... devam et

  terimler sözlüğüSöz Kalabalığı : Sözlü ya da yazılı anlatımda konuyla ilgisi olsun olmasın gereksiz bir... devam et

  terimler sözlüğüSöz Sanatları : Edebi sanatlar: Edebiyat yapıtlarını etkili ve güzel kılmak amacıyla b... devam et

  terimler sözlüğüSözcük : Dilde en küçük anlamlı birime verilen ad.... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   19 20 21 22 23 24 25   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın