Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Semai:1. Türk halk edebiyatında koşmadan sonra özellikle âşık edebiyatında en çok kullanılan, hece ölçüs devam

terimler Semantik:Kelimelerin anlamlarını araştıran bilim dalı. devam

terimler Sembolizm:1- 19.yüzyılda realizme tepki olarak doğan edebiyat akımı, simgecilik. Gerçekleri değil, gerçekler devam

terimler Septisizm:Şüphecilik. devam

terimler Serbest Müstezat:Hem aruz, hem hecenin değişik kalıplarıyla yazılan bir şiir biçimi. devam

terimler Serbest Nazım:Bend, vezin ve kafiye kurallarına bağlı olmayan nazım şekli. Bendlerin, mısraların ve hecelerin sa devam

terimler Serüven Romanı:Genellikle şaşırtıcı, beklenmedik olay ve durumları ilgi çekici yolculukları, baştan geçen meraklı devam

terimler Servet-i Fünun Edebiyatı:1895 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde Servet-i Fünun dergisinde toplanan ve tümüyle b devam

terimler Seyahatname:Gezilip görülen yerlerin birçok özelliği ile ilgili bilgi veren ve bu yerleri anlatan eserler. devam

terimler Simge:Genel anlamda, toplumsal anlaşmaya dayanan, anlamı önceden karalaştırılmış, belirli işaret, sembol devam

terimler Simgecilik:Şiirde gerçekçiliğin uygulayıcıları olan Parnasçıların tutumuna tepki olarak doğan ve 1885 - 1900 devam

terimler Siyasetname:Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser. devam

terimler Sohbet:Bir konunun ya da düşüncenin bir başkasıyla konuşuyormuş gibi işlendiği yazı. devam

terimler Somutlama:Eğretileme, benzetme, örnekseme gibi sanatlar aracılığıyla soyut kavramların, somut anlamlı sözcük devam

terimler Sone:İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şekli. Önce İtalyan edebi devam

terimler Söylem:Konuşan ya da yazan kişinin kullandığı, bir başlangıcı ve sonu bulunan, kendi içerisinde bir tutar devam

terimler Söylev:Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca coşkulu ve güzel söz, nutuk, devam

terimler Söz Kalabalığı:Sözlü ya da yazılı anlatımda konuyla ilgisi olsun olmasın gereksiz bir yığın sözle anlatımı doldur devam

terimler Söz Sanatları:Edebi sanatlar: Edebiyat yapıtlarını etkili ve güzel kılmak amacıyla başvurulan söz ve anlam oyunl devam

terimler Sözcük:Dilde en küçük anlamlı birime verilen ad. devam

terimler Sözcük Sanatları:Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan san devam

terimler Sözlü Edebiyat:Yazının kullanılmadığı devirlerde halk tarafından meydana getirilen ve kuşaktan kuşağa, ağızdan ağ devam

terimler Sözlü Gelenek:Destan Döneminde ve daha sonra halk edebiyatında oluşturulan sözlü ürünleri içine alan gelenek. devam

terimler Sözlük:Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, k devam

terimler Surname:Divan edebiyatında sünnet, düğün, şenlik gibi olayları anlatan şiir şeklinde oluşturulan yapıt. devam

terimler Şaheser:Nesilden nesile geçen, benzeri yazılamayan yüksek değerdeki edebi eser. Şaheserlerin başlıca özell devam

terimler Şair:Şiir söyleyen veya yazan hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse, ozan. devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın