eğitim sitesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerSemai: 1. Türk halk edebiyatında koşmadan sonra özellikle âşık edebiyatında en çok kullanılan, hece ölçüsünün 8 heceli kalıbıyla söylenen,

  terimlerSemantik: Kelimelerin anlamlarını araştıran bilim dalı.

  terimlerSembolizm: 1- 19.yüzyılda realizme tepki olarak doğan edebiyat akımı, simgecilik. Gerçekleri değil, gerçeklerin insanda bıraktığı izlenimi ele alır.

  terimlerSeptisizm: Şüphecilik.

  terimlerSerbest Müstezat: Hem aruz, hem hecenin değişik kalıplarıyla yazılan bir şiir biçimi.

  terimlerSerbest Nazım: Bend, vezin ve kafiye kurallarına bağlı olmayan nazım şekli. Bendlerin, mısraların ve hecelerin sayıları belli düzene bağlı değildir. Şa

  terimlerSerüven Romanı: Genellikle şaşırtıcı, beklenmedik olay ve durumları ilgi çekici yolculukları, baştan geçen meraklı serüvenleri konu alan temel amacı sür

  terimlerServet-i Fünun Edebiyatı: 1895 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öncülüğünde Servet-i Fünun dergisinde toplanan ve tümüyle batıya yönelen edebiyatçıların oluştu

  terimlerSeyahatname: Gezilip görülen yerlerin birçok özelliği ile ilgili bilgi veren ve bu yerleri anlatan eserler.

  terimlerSimge: Genel anlamda, toplumsal anlaşmaya dayanan, anlamı önceden karalaştırılmış, belirli işaret, sembol.

  terimlerSimgecilik: Şiirde gerçekçiliğin uygulayıcıları olan Parnasçıların tutumuna tepki olarak doğan ve 1885 - 1900 yılları arasında gelişerek edebiyat

  terimlerSiyasetname: Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.

  terimlerSohbet: Bir konunun ya da düşüncenin bir başkasıyla konuşuyormuş gibi işlendiği yazı.

  terimlerSomutlama: Eğretileme, benzetme, örnekseme gibi sanatlar aracılığıyla soyut kavramların, somut anlamlı sözcüklerle adlandırma ve anlatma yöntemi.

  terimlerSone: İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız

  terimlerSöylem: Konuşan ya da yazan kişinin kullandığı, bir başlangıcı ve sonu bulunan, kendi içerisinde bir tutarlılık ilkesine göre örgütlenmiş dil.

  terimlerSöylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe.

  terimlerSöz Kalabalığı: Sözlü ya da yazılı anlatımda konuyla ilgisi olsun olmasın gereksiz bir yığın sözle anlatımı doldurma, şişirme.

  terimlerSöz Sanatları: Edebi sanatlar: Edebiyat yapıtlarını etkili ve güzel kılmak amacıyla başvurulan söz ve anlam oyunlarının tümü. Söz Sanatları: Edebî

  terimlerSözcük: Dilde en küçük anlamlı birime verilen ad.

  terimlerSözcük Sanatları: Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir.

  terimlerSözlü Edebiyat: Yazının kullanılmadığı devirlerde halk tarafından meydana getirilen ve kuşaktan kuşağa, ağızdan ağza geçerek sürüp giden edebiyat.

  terimlerSözlü Gelenek: Destan Döneminde ve daha sonra halk edebiyatında oluşturulan sözlü ürünleri içine alan gelenek.

  terimlerSözlük: Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların

  terimlerSurname: Divan edebiyatında sünnet, düğün, şenlik gibi olayları anlatan şiir şeklinde oluşturulan yapıt.

  terimlerŞaheser: Nesilden nesile geçen, benzeri yazılamayan yüksek değerdeki edebi eser. Şaheserlerin başlıca özellikleri şöyle sıralanır: Zengin bir kült

  terimlerŞair: Şiir söyleyen veya yazan hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse, ozan.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   20 21 22 23 24 25 26   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 740

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın