Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

terimler Pesimizm:Kötümserlik. devam

terimler Pitoresk:1- Durumu ve görünüşü resim konusu olmaya değer söz ya da yazı. 2- İnsan aklında resim gibi bir devam

terimler Plan:Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre sıralanması. devam

terimler Plastik Sanatlar:Nesnelerin değişik şekillerde işlenmesiyle oluşturulan, üç boyutluluk ve hacimlilik özellikleri gö devam

terimler Plot:Roman, hikaye, tiyatro gibi eserlerde, baştan sona devam eden hareketlerin yapısı. Bir bakıma eser devam

terimler Poetika:Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü. Bu kelime eskiden Fransızca'da yalnız şiirin değil devam

terimler Polisiye Roman:Bir cinayeti ya da bir suçu aydınlatmayı; o fiili işleyeni bulup ortaya çıkarmayı konu alan roman devam

terimler Pornografi:Sanat ve edebiyat yapıtlarında insanın cinsel yönünü, estetik bir amaç gütmeden, salt içgüdülerine devam

terimler Portre:Bir kimseyi fiziksel görünümü, ruhsal durumu yönünden en belirleyici özellikleriyle betimleme; söz devam

terimler Pragmatizm:Faydacılık. devam

terimler Prolog:Ön deyiş. devam

terimler Prozodi:Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken seslere göre söylenmesi devam

terimler Pürizm:Dilde arıcılık. devam

terimler Rakta:Arap harflerine göre bir harfi noktalı, bir harfi noktasız kelimeleri kullanarak şiir yazma. devam

terimler Ramazaniye:Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside. devam

terimler Realist Edebiyat:Yazarın doğal ve toplumsal gerçeklere bağlı kalmasını, kendi duygu ve düşüncelerini yansıtmadan ya devam

terimler Realizm:19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki olarak doğan akım, gerçekçilik. devam

terimler Redif:Şiirde, kafiyeden sonra gelen, yazılışı ve anlamı aynı olan sözcüklere ya da aynı görevli eklere v devam

terimler Rekâket:Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zorlaştırıcı durum. Divan edeb devam

terimler Rikkat:Anlatımda söylenişleri kulakta ince, hafif, hoş etki bırakan sözcüklerin kullanılması. Sanatçı sev devam

terimler Risale:Küçük kitap, broşür. İlim veya sanata dair yazılar. Önceleri çokluk dini konuları ele alan küçük h devam

terimler Ritim:1- Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik gibi ses özelliklerin devam

terimler Roman:1- Gerçek veya gerçeğe uygun olayları, kişi, zaman, mekâna bağlı anlatan uzun yazılar. 2- Düzy devam

terimler Romantizim:Fransa'da 18. Yüzyılın sonlarında klasik edebiyat akımına tepki olarak başlayan; duygu, imge ve fa devam

terimler Rondelet:Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli. devam

terimler Rönesans Edebiyatı:Hümanizmaya koşut olarak sanat ve edebiyatta başlayan uyanış ve yenileşme girişimleri sonucunda or devam

terimler Röportaj:Bireysel ve toplumsal bir konu veya sorun etrafında, ilgili bir kişiyle soru cevap şeklinde oluştu devam

DİĞER SAYFALAR:

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 740

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın