Yazılı Sınav Soruları

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimlerPanteizm: Evrenle Tanrı'nın tek bir şey olduğunu, evrenin tanrıdan tanrının evrenden ayrı bir yönü, ayrı bir varlığı bulunmadığını ileri süre

  terimlerParagraf: Bir fikrin işlendiği yazı bölümü. Bir veya birkaç cümleden meydana gelebilir. Satırbaşı yapılmış her bölüm bir paragraftır.

  terimlerParnas: 1850 yılında Fransa'da kimi ozanlarca romantik akımın aşırı duyarlığına bir tepki olarak başlatılan, şiirde kişisel duyguları değil, u

  terimlerParnasizm: Romantizmin aşırı duyarlığına tepki olarak çıkan, şiirde kişisel duygulara değil ustalığa önem veren akım, realizmin şiire yansımış

  terimlerParodi: Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özelliklerini koruyarak onu yeni bir özle işleten yapıt.

  terimlerPastiş: Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımsatan, çağrıştıran bir biçimde öykünme.

  terimlerPastoral: Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler'in bukolik dedikleri bu türü Edebiyat-ı Cedide'ciler eş'ar-ırâ

  terimlerPastoral Şiir: Çoban ve kır hayatını konu edinen, bu yaşayışı sevdirme amacı güden şiir.

  terimlerPelteknâme: Kekeleme şiiri. Lisan-i pepeği adı da verilir. Halk edebiyatı nazım şeklidir. Âşık, kelimelerin ilk hecelerini, bazen de kelimelerin çoğunl

  terimlerPerde: Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad.

  terimlerPesimizm: Kötümserlik.

  terimlerPitoresk: 1- Durumu ve görünüşü resim konusu olmaya değer söz ya da yazı. 2- İnsan aklında resim gibi bir hayal uyandırabilen söz ya da yazı.

  terimlerPlan: Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre sıralanması.

  terimlerPlastik Sanatlar: Nesnelerin değişik şekillerde işlenmesiyle oluşturulan, üç boyutluluk ve hacimlilik özellikleri gösteren mimari, resim, heykel gibi görsel s

  terimlerPlot: Roman, hikaye, tiyatro gibi eserlerde, baştan sona devam eden hareketlerin yapısı. Bir bakıma eserin planıdır. Kahramanların ve olayların meyd

  terimlerPoetika: Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü. Bu kelime eskiden Fransızca'da yalnız şiirin değil, güzel sanatların teorisini güzelli

  terimlerPolisiye Roman: Bir cinayeti ya da bir suçu aydınlatmayı; o fiili işleyeni bulup ortaya çıkarmayı konu alan roman türü.

  terimlerPornografi: Sanat ve edebiyat yapıtlarında insanın cinsel yönünü, estetik bir amaç gütmeden, salt içgüdülerine ve hayvansılığa yönelten bir yaklaş

  terimlerPortre: Bir kimseyi fiziksel görünümü, ruhsal durumu yönünden en belirleyici özellikleriyle betimleme; sözcüklerle onun tensel ve tinsel resmini çiz

  terimlerPragmatizm: Faydacılık.

  terimlerProlog: Ön deyiş.

  terimlerProzodi: Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken seslere göre söylenmesi. Tonlamaya, hecelerin vuruşuna kelimeler

  terimlerPürizm: Dilde arıcılık.

  terimlerRakta: Arap harflerine göre bir harfi noktalı, bir harfi noktasız kelimeleri kullanarak şiir yazma.

  terimlerRamazaniye: Giriş bölümünde ramazanı konu alan kaside.

  terimlerRealist Edebiyat: Yazarın doğal ve toplumsal gerçeklere bağlı kalmasını, kendi duygu ve düşüncelerini yansıtmadan yazmasını ilke edinen edebî hareket.

  terimlerRealizm: 19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki olarak doğan akım, gerçekçilik.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın