Eğitim Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüOpera : Orkestra eşliğinde oynanan, acıklı olayları anlatan, besteli oyun.... devam et

  terimler sözlüğüOpera Komik : Dokusunda acıklıyla gülüncü barındıran müzikli oyun.... devam et

  terimler sözlüğüOperet : Seyirciyi eğlendirmek için gösterilen, konusunu daha çok gülünç olayla... devam et

  terimler sözlüğüOratoryo : Kutsal konuları işleyen, oyun ögesi bulunmayan, bestelenmiş manzume.... devam et

  terimler sözlüğüOrhun Yazıtları : 8. yüzyılda Göktürklerce dikilen ve Türk edebiyatının ilk yazılı belge... devam et

  terimler sözlüğüOrta Oyunu : Sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle kuşatılmış bir alanda... devam et

  terimler sözlüğüOrtaoyunu : Sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle kuşatılmış bir alanda... devam et

  terimler sözlüğüOtobiyografi : Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edeb... devam et

  terimler sözlüğüOtograf : Yazarın kendi el yazısı. Eskiden hatt-ı dest (el yazısı) deyimi kullan... devam et

  terimler sözlüğüOttova Rima : Sekiz mısralı bir nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, ... devam et

  terimler sözlüğüOyun : Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış yapıtlara verilen ad.... devam et

  terimler sözlüğüOzan : Kopuzla türkü söyleyen en eski Türk şairleri. Osmanlı döneminde halkı ... devam et

  terimler sözlüğüÖğretici Tür : Genel bağlamda öğretme, bilgilendirme amacıyla ortaya konan tüm ürünle... devam et

  terimler sözlüğüÖlçü : Sözün birtakım bölümlere ayrılarak, her bölümün hece sayısınca ya da h... devam et

  terimler sözlüğüÖndeyiş : Bir yazınsal yapıtta ya da tiyatro ürünlerinde asıl konudan önce geçen... devam et

  terimler sözlüğüÖnsöz : Eserin niçin ve ne amaçla yazıldığını belirtmek için kitabın başına ek... devam et

  terimler sözlüğüÖrnekleme : Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı, bir görüş veya düşü... devam et

  terimler sözlüğüÖrnekseme : Dilde yeni bir sözcük yaratmada tutulan yol.... devam et

  terimler sözlüğüÖrtmece : Doğrudan doğruya söylenmesi uygun olmayan bir olguyu, dümdüz anlatma y... devam et

  terimler sözlüğüÖykü : 1- Hikaye yerine kullanılan öykü terimi, gözleme ya da tasarlamaya day... devam et

  terimler sözlüğüÖz Şiirciler : Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930’lardan sonra şiirde ses... devam et

  terimler sözlüğüÖzdeyiş : Bir düşünceyi, bir duyguyu, en kısa ve en özlü biçimde anlatan yoğun a... devam et

  terimler sözlüğüÖzenti : Anlatımda doğallıktan kaçınma, yapmacık olma durumu.... devam et

  terimler sözlüğüÖzetleme : Konuşulanların anlatılanların ya da okunanların ayrıntısız bir biçimde... devam et

  terimler sözlüğüÖzleştirme : Türkçenin, yabancı dillerden türlü nedenlerle aldığı yabancı kökenli s... devam et

  terimler sözlüğüÖzyaşam Öyküsü : Bir sanatçının ya da yazarın kendi yaşamını anlattığı yapıta verilen i... devam et

  terimler sözlüğüÖzyaşamsalöyküsel Roman : Konusu, yazarının yaşamı olan roman.... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın