eğitim sitesi
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMüşakele : Birden fazla anlamı olan sözcüklerin art arda gelecek şekilde, iki anl... devam et

  terimler sözlüğüMütakarrin : Kafiyeleri birbirinin peşinden gelen ve iki kafiyeli olan şiir. Örnek:... devam et

  terimler sözlüğüMütekerrir : Murabba, muhammes, müseddes gibi nazım şekillerinde bendlerin sonların... devam et

  terimler sözlüğüMütelevvin : Divan edebiyatında bir beytin okunuşu sırasında küçük bir değişiklikle... devam et

  terimler sözlüğüMüzdevic : Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonun... devam et

  terimler sözlüğüNaat : Konusu Hz. Muhammed’i övmek, ona yalvarıp ondan şefaat dilemek olan ka... devam et

  terimler sözlüğüNakarat : Şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. Bu bölüm,... devam et

  terimler sözlüğüNâme : 1- Mektup, kitap, risâle, ferman gibi anlamlar taşıyan Farsça bir keli... devam et

  terimler sözlüğüNât : Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler.... devam et

  terimler sözlüğüNatüralizm : 1897’de Fransa’da ortaya çıkan, gözlemle birlikte bilimsel deneyi de u... devam et

  terimler sözlüğüNazım : 1- Duygu, düşünce ve isteklerin ölçülü, ahenkli bir biçimde iletmeyi a... devam et

  terimler sözlüğüNazım Birimi : Manzume ve şiirlerde, anlam bütünlüğü gösteren, yapıyı oluşturan, kend... devam et

  terimler sözlüğüNazım Şekli : Mısra sayısı, birim sayısı, kafiye ve ölçü bakımından belli özellikler... devam et

  terimler sözlüğüNazire : Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye... devam et

  terimler sözlüğüNefes : Özellikle Bektaşi ozanlarında yazılan, Bektaşi törenlerinde makamlarla... devam et

  terimler sözlüğüNeo-Klasisizm : 20. yüzyılın başlarında sembolizme tepki olarak doğan, klasik söyleyiş... devam et

  terimler sözlüğüNeoklasizm : 20. yüzyıl başlarında Simgeciliğe bir tepki olarak doğan klasik beğeni... devam et

  terimler sözlüğüNesip : Kasidede tasvir yapılan bölüm.... devam et

  terimler sözlüğüNesir : Düz yazı.... devam et

  terimler sözlüğüNesir (Düz Yazı) : Duygu, düşünce ve hayallerin dilgilgisi kurallarına uygun cümleler içi... devam et

  terimler sözlüğüNesnellik : Yazarın, kendisini anlatımın dışında tutması, başka bir deyişle kendis... devam et

  terimler sözlüğüNida : Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, ... devam et

  terimler sözlüğüNihilizm : Hiççilik demektir. Hiç bir şeyin olamayacağı ve bilinemeyeceğini savun... devam et

  terimler sözlüğüNinni : Ölçü ve uyak yönünden maniye benzeyen, genellikle çocukları uyutmak iç... devam et

  terimler sözlüğüOlay : Öykü, roman, masal, anlatı gibi edebiyat ürünlerinde konuyu geliştiren... devam et

  terimler sözlüğüOlay Örgüsü : Okuyucuda veya dinleyicide estetik bir etki uyandırmak amacıyla konuy... devam et

  terimler sözlüğüOlay Öyküsü : "Olan ne; bundan sonra ne olacak" gibi sorularla okuru gerilim ve mera... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın