Oyun Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüMucem : Arap alfabesindeki noktalı harfler. Alfabetik olarak düzenlenmiş sözlü... devam et

  terimler sözlüğüMuhammes : Beş mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şekli. Kelime "be... devam et

  terimler sözlüğüMukabele : Aralarında tezat ve karşıtlık bulunan kelime, tamlama ve sözleri birar... devam et

  terimler sözlüğüMukatta : Arap alfabesinde kendisinden sonra gelen harfle bitişmeyen harfler (el... devam et

  terimler sözlüğüMukteza-yı Hâl : Uslûpta zamana, yere, duruma ve hitâp edilen kişilere göre dili ayarla... devam et

  terimler sözlüğüMurabba : Divan edebiyatında dörder dizelik bentlerle kurulan nazım biçimi.... devam et

  terimler sözlüğüMurafakat : Üslûbun, ele alınan konuya göre düzenlenmesi, dile getirilen düşünce, ... devam et

  terimler sözlüğüMurassa : Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca de... devam et

  terimler sözlüğüMusammat : Ölçüsü aynı olmak koşuluyla dört, beş, altı, yedi…dizeli bentlerden ol... devam et

  terimler sözlüğüMusammat Gazel : Dize ortasında iç uyağı bulunan, dizenin ortası ile sonu kendi arasınd... devam et

  terimler sözlüğüMusarra : Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler. Beyt-i musarra, gazeller... devam et

  terimler sözlüğüMutabakat : Anlatım içinde kullanılan kelime ve deyimlerin içeriğe uygun seçilmesi... devam et

  terimler sözlüğüMuvafakat : Kelimenin anlamla, kelimenin vezinle, kelimenin kelimeyle, anlamın vez... devam et

  terimler sözlüğüMuvazene (Ölçülü, Dengeli) : Nesirde seci, nazımda kafiye yerindeki sözcüğü yalnız vezin bakımından... devam et

  terimler sözlüğüMübalağa (Abartma) : Anlatıma ahenk katmak için bir şeyi olduğundan fazla veya az gösterme ... devam et

  terimler sözlüğüMülemma : Bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcükleri... devam et

  terimler sözlüğüMünakkahiyet : Gereksiz sözlerden arındırılmış özlü ifade, konuyu gerektiği kadar işl... devam et

  terimler sözlüğüMünşeât : Mensur yazı veya mektupların bir araya getirdiği dergiler. Divan edebi... devam et

  terimler sözlüğüMünşî : Sanatlı düzyazı yazan kişiler. Münşilerin yazılarını toplayan dergiler... devam et

  terimler sözlüğüMüntehabât : Seçilmiş şeyler. Çokluk aynı türde kaleme alınmış, bir veya daha fazla... devam et

  terimler sözlüğüMürsel Mecaz (Düz Değişmece) : Benzetme amacı güdülmeden ya da benzetme ilgisi bulunmaksızın bir sözü... devam et

  terimler sözlüğüMüsebba : Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşan nazım biçimi.... devam et

  terimler sözlüğüMüseddes : Divan şiirinde altı dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.... devam et

  terimler sözlüğüMüsemmen : Divan şiirinde sekiz dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.... devam et

  terimler sözlüğüMüsteşrik : Doğulu milletlerin tarih, din, dil, edebiyat ve kültürlerini araştırıp... devam et

  terimler sözlüğüMüstezat : Sözcük anlamı artmış,çoğalmış demektir. Edebiyat terimi olarak gazelin... devam et

  terimler sözlüğüMüşaare : Karşılıklı şiir söyleme. Edebiyat araştırmacıları müşaareyi üçe ayırır... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Edebiyat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 712

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın