Eğitim Sitesi

Donmuş Toprak (Tjale) Nedir? Donmuş Toprak (Tjale) Hakkında Kısaca Bilgi

Donmuş Toprak (Tjale) Terimi Hakkında Bilgiler

Donmuş Toprak (Tjale)Coğrafya Terimi Olarak Donmuş Toprak (Tjale):
Kutba yakın enlemlerde görülen, toprağın sürekli donmuş bulunduğu yer.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Tabaka: Maddelerin belirli bir ortam içinde coğrafi şartlara göre çökerek ince veya kalın bir kat halinde toplanmış şekline verilmiş addır. devam et

  box Fosil: Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların kayalar ve toprak içinde bulunan taşlamış kalıntılarına fosil denir. devam et

  box Biyocoğrafya: Canlılar coğrafyası. Yeryüzündeki bütün canlıların dağılımı ve bunların arasındaki ilişkileri konu alan, coğrafya biliminin prensiplerine göre inceley devam et

  box Diaspora: Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına dağılması devam et

  box Yamaç: Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir. Bir akarsuyun yatağının her iki yakasında türlü eğimlerle uzanan yükseklikler. Buna vadi yamacı denir. Dağların, tepe devam et

  box Tan Vakti: Güneşin doğuş anı, gün ağarması devam et

  box Neotektonik: Arabistan kıtasının Anadolu kıtası ile çarpışmasından sonraki tektonik olayları inceleyen jeolojinin alt bilim dalı. Neojenden günümüze kadar gelen ol devam et

  box Kumsal: Kıyılarda dalga ve akıntıların taşıdıkları maddeleri biriktirmesi ile oluşan alanlara kumsal denir. Girintili-çıkıntılı bir kıyıda dalgalar, denize çı devam et