Yazılı Sınav Soruları

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMüezzin-Kayyım: Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir.

  terimlerMüfessir: Tefsir yapan alimlere verilen ad.

  terimlerMüfsid: Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır. Bilerek yapmak günahtır, unutarak yapmakt

  terimlerMüftü: Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.

  terimlerMükâfat: Ödül, değerlendirici, sevindirici davranış.

  terimlerMükellef: Bulûğ çağına ermiş dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan akıllı kimse demektir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olan her

  terimlerMükerrem: Hürmet ve tazim edilen, ikram olunmuş Muhterem, kerim olan.

  terimlerMültezem: Kâbe'nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe'nin kapısı vardır. Hacer-i Esved'in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında k

  terimlerMümeyyiz: İyi ve kötüyü anlayıp birbirinden ayırt edebilen çocuk.

  terimlerMümin: 1. İnanan, inançlı, imanlı, mutekit. 2. Müslüman.

  terimlerMünâcât: Allah'a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua içerikli şiirlere de münacât denir.

  terimlerMünafık: Dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen, diliyle inandığını söyleyip kalbiyle inkar eden kimse.

  terimlerMünafık Kime Denir?: Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

  terimlerMünezzeh: Kusur, eksiklik ve muhtaçlıktan uzak. Allahü teâlânın noksan sıfatlardan uzak olduğunu bildirmek için kullanılan bir tâbir. Temiz, arınmı

  terimlerMünferid: Namazı cemaatle değil tek başına kılmak.

  terimlerMünker Nekir: Kabre konulan kimseye "Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?" diye soru soran meleklerin adlarıdır.

  terimlerMünkerden Sakındırmak: Kötülükten alıkoymak; şer'î açıdan kötü sayılan işlerden başkalarını sakındırmak.

  terimlerMürtet: İslâm dininden ayrılıp başka bir dine geçen; İslâm dinini terk eden; önce Müslüman olup Müslümanlıktan çıkarak Allah'ı ya da Peygambe

  terimlerMüsakat: Sulamak üzerine anlaşmak; bağ sahibi ile bahçıvan arasında yapılan anlaşma. Bu anlaşmaya göre, bahçıvan ağaçları sulayıp bakması kar

  terimlerMüsebbibü'l esbab: Bütün sebeplere sahip olan hakiki müsebbip Cenab-ı Hak.

  terimlerMüslüman: İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman.

  terimlerMüstehab: Dinimize göre yapılması istenilen, fakat terkedilmesi yasaklanmayan işlerdir. Mendub ve nafile de denir. Yapanlar sevap kazanır yapmayanlar güna

  terimlerMüstehab (Mendup): Lügat manası, sevilmiş şey demektir. Din deyiminde, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadettir. Kuşlu

  terimlerMüstehap: Yapılması beğenilen şey. Yapılması dinen hoş ve güzel kabul edilen iş, sevap kazandıran davranış.

  terimlerMüstehap Gusül: Bazı günler ve geceler veya bazı ibadetler ve ziyaretler münasebetiyle yapılmasında sevap o-lan gusüller, cuma guslü, ziyaret guslü gibi.

  terimlerMüstehap İhtiyat: Uyulması uygun ve iyi görülen ihtiyat. Müçtehitlerce müstehap olmasına kesin değil de ona yakın derece kuvvetli bir delille sabit olan görev

  terimlerMüstehâze: İstihaze kanını görmekte olan kadın.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   34 35 36 37 38 39 40   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın