Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMutasavvıf: Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Allah'a adamış kimse, sofi.

  terimlerMute Savaşı: Bizanslılarla Müslümanların 629-630 tarihinde yaptığı ilk savaştır.

  terimlerMutlak Su: Meyve ve benzeri şeylerden elde edilmeyen ve başka bir şeyle su denmeyecek şekilde karışmamış olan su.

  terimlerMutmain: İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.

  terimlerMuttasıl: Bitişik, ayrı olmayan.

  terimlerMuvâlât: Yapılacak fiili ara vermeden peş peşe yapmaktır. Peş peşe, ard arda yapmak; namazın bölümlerini ara vermeden peş peşe yerine getirmek.

  terimlerMuzâf Su: Bir şeyden elde edilen su -karpuz suyu gibi- veya başka bir şeyle, su denmeyecek şekilde karışmamış olan su.

  terimlerMü'min: Allah'a, Hz.Peygamber'e ve O'nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.

  terimlerMübah: Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında ne de yapılmamasında günah vardır. Helal bir yiyeceği yiyip yememek

  terimlerMübahele: Karşılıklı lânetleşme.

  terimlerMübarat Talâkı: Karı-koca birbirlerini istemedikleri takdirde, kadın kendisini boşaması için kocasına malından bir miktarını (veya mihrini) vermesi sonucu ge

  terimlerMübarek: Kutlu, kutsal. Verimli, bereketli. Çok saygı duyulan.

  terimlerMücâdele Suresi: Her âyetinde Allah kelimesi bulunan sure.

  terimlerMüçtehit: Allah'ın hükümlerini anlamakta içtihat derecesine yetişen yani, Kitap (=Kurân) ve sünnetten İslâmî hükümleri çıkarmaya gücü olan kimse

  terimlerMüdd: Yaklaşık 750 gram ağırlığında olan bir ölçü birimi.

  terimlerMüekked sünnet: Peygamberimizin farz ve vacip namazlar dışında daima kıldığı, ender olarak terk ettiği nafile namazlar

  terimlerMüellefe-i Kulüp: Müslüman olmayıp, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlerdir.

  terimlerMüellefei Kulüb: İslamiyet'e ısındınnak için kıymet vererek farklı lütufla muamele edilenler.

  terimlerMüezzin: Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir.

  terimlerMüezzin-Kayyım: Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir.

  terimlerMüfessir: Tefsir yapan alimlere verilen ad.

  terimlerMüfsid: Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır. Bilerek yapmak günahtır, unutarak yapmakt

  terimlerMüftü: Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.

  terimlerMükâfat: Ödül, değerlendirici, sevindirici davranış.

  terimlerMükellef: Bulûğ çağına ermiş dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan akıllı kimse demektir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olan her

  terimlerMükerrem: Hürmet ve tazim edilen, ikram olunmuş Muhterem, kerim olan.

  terimlerMültezem: Kâbe'nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe'nin kapısı vardır. Hacer-i Esved'in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında k

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   33 34 35 36 37 38 39   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın