Eğitim Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimler Miskin:Fakir, yoksul; fakirden daha güç bir durumda bulunup zorlukla geçinen kimse. devam

  terimler Misvak:Diş fırçası vazifesi gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağaç olan Erak ağacının köklerinden yapılıp devam

  terimler Misyoner:Hıristiyanların kendi ülkeleri dışında, dinlerini yaymak için görevlendirdiği kimseler. devam

  terimler Mizab-ı Kâbe:Kâ'be'nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla Hatîm'in bulunduğu devam

  terimler Mîzan:1- Ölçü aleti, tartı, terazi. 2- Doğru ve yanlışın, hak ve batılın, zulüm ve adaletin, iyilik devam

  terimler Muallâkat-i Seba (Muallâkati Seba):Yedi askı. Kur'an henüz nazil olmadan, Cahilliye Devrinde, meşhur Arap şairlerinin en beğenilmiş ş devam

  terimler Muamelât:Kişilerin karşılıklı olarak kendi aralarında yaptıkları işler. devam

  terimler Muamele:Alış veriş, herhangi bir anlaşma. devam

  terimler Mubah:Şer'î açıdan iyi veya kötü sayılmayan bir iş; farz, haram, müstehap ve mekruh işlerin dışında bir devam

  terimler Muceddid:Yenileyen, yeni bir şekil veren, yeniden güçlendiren manasına gelir. Peygamberimizin sünneti ter devam

  terimler Mucize:Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah'ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın be devam

  terimler Muhacir:Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden müslümanlar. devam

  terimler Muhammed (sav):"Yer ve gök ehli tarafından övülen" manasında, Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan en son peyg devam

  terimler Muharrem:Hicri yılbaşının ilk ayı, 10. günü Aşure günüdür. devam

  terimler Muhatap:Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse. devam

  terimler Muhayyerlik:Bir akdi veya muameleyi bozma hakkına sahip olma. devam

  terimler Muhâzâtü'n-nisâ:Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde devam

  terimler Muhkem:Sağlam, anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğunda manası hemen anlaşılan. devam

  terimler Muhrim:Hac veya umre ibadetini yapmak için "ihram"a giren kimseye ihramda bulunduğu sürede verilen isimdi devam

  terimler Muhtazar:Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişi demektir. devam

  terimler Mukâbele:1- Kur'an-ı Kerim'i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir. devam

  terimler Mukadderat:1. Alın yazısı, kader, yazgı. 2. İnsanın cinsiyet, renk, vücut organlarının yapısı, hangi anne devam

  terimler Mukaddesât:1. Kutsal, mübarek, temiz ve kutlu şeyler. 2. Yüce Allah’la ilgili ve manevi büyüklüğü olan; d devam

  terimler Mukallit:Müçtehidi taklit eden, onun sözlerine göre hareket eden. devam

  terimler Mukedderat:Kaderimizde yazılı olan şeyler. devam

  terimler Mukim:Bir yerde oturan, yerleşik halde bulunan. devam

  terimler Musahere:Evlenmeden dolayı meydana gelen akrabalığa denir. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın