Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMiskin: Fakir, yoksul; fakirden daha güç bir durumda bulunup zorlukla geçinen kimse.

  terimlerMisvak: Diş fırçası vazifesi gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağaç olan Erak ağacının köklerinden yapılıp kullanılan alet.

  terimlerMisyoner: Hıristiyanların kendi ülkeleri dışında, dinlerini yaymak için görevlendirdiği kimseler.

  terimlerMizab-ı Kâbe: Kâ'be'nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla Hatîm'in bulunduğu taraftaki duvarın üstüne yerleştir

  terimlerMîzan: 1- Ölçü aleti, tartı, terazi. 2- Doğru ve yanlışın, hak ve batılın, zulüm ve adaletin, iyilik ve kötülüğün farkını bildiren hük

  terimlerMuallâkat-i Seba (Muallâkati Seba): Yedi askı. Kur'an henüz nazil olmadan, Cahilliye Devrinde, meşhur Arap şairlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları

  terimlerMuamelât: Kişilerin karşılıklı olarak kendi aralarında yaptıkları işler.

  terimlerMuamele: Alış veriş, herhangi bir anlaşma.

  terimlerMubah: Şer'î açıdan iyi veya kötü sayılmayan bir iş; farz, haram, müstehap ve mekruh işlerin dışında bir iş; helâl olan bir yemeyi veya meyvey

  terimlerMuceddid: Yenileyen, yeni bir şekil veren, yeniden güçlendiren manasına gelir. Peygamberimizin sünneti terk edilip bid'atlar yayılıncaya insanlara yeni

  terimlerMucize: Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah'ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir.

  terimlerMuhacir: Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden müslümanlar.

  terimlerMuhammed (sav): "Yer ve gök ehli tarafından övülen" manasında, Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan en son peygamber.

  terimlerMuharrem: Hicri yılbaşının ilk ayı, 10. günü Aşure günüdür.

  terimlerMuhatap: Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle konuşulan kimse.

  terimlerMuhayyerlik: Bir akdi veya muameleyi bozma hakkına sahip olma.

  terimlerMuhâzâtü'n-nisâ: Kadınların cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynı safta veya hizada olması, ilmihallerde "muhâzâtü'n-nisâ" terimiyle ifade edilir.

  terimlerMuhkem: Sağlam, anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğunda manası hemen anlaşılan.

  terimlerMuhrim: Hac veya umre ibadetini yapmak için "ihram"a giren kimseye ihramda bulunduğu sürede verilen isimdir.

  terimlerMuhtazar: Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişi demektir.

  terimlerMukâbele: 1- Kur'an-ı Kerim'i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir. 2- Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurke

  terimlerMukadderat: 1. Alın yazısı, kader, yazgı. 2. İnsanın cinsiyet, renk, vücut organlarının yapısı, hangi anne babadan doğacağı ve ne kadar yaşayaca

  terimlerMukaddesât: 1. Kutsal, mübarek, temiz ve kutlu şeyler. 2. Yüce Allah’la ilgili ve manevi büyüklüğü olan; din, iman, namus, Kâbe, peygamber, melek,

  terimlerMukallit: Müçtehidi taklit eden, onun sözlerine göre hareket eden.

  terimlerMukedderat: Kaderimizde yazılı olan şeyler.

  terimlerMukim: Bir yerde oturan, yerleşik halde bulunan.

  terimlerMusahere: Evlenmeden dolayı meydana gelen akrabalığa denir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   32 33 34 35 36 37 38   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın