Eğitim Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimler İzar:1- Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri devam

  terimler Ka'de:Namazda teşehhüd için "Ettehiyyatü Lillahi"yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulu devam

  terimler Kâbe:Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke'deki Mescid-i Haram'ın içinde bulunan, Hz.İbrahim devam

  terimler Kabile:1- Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanan, toplumsal ve e devam

  terimler Kabir:Mezar, sin. devam

  terimler Kabir Hayatı:Ölümle başlayıp insanların yeniden dirilme anına kadar geçen süre; kabir Peygamber (sav)' in bildi devam

  terimler Kaddesallahü Sirruhu:Allah onun sırrını yüceltsindir. Kısaltılmışı (K.S.) şeklindedir. devam

  terimler Kade-i Ahire:Kade-i Ahire namazda son oturuştur (Farzdır). Oturup bir daha kalkmamak anlamına gelmez. Son oturu devam

  terimler Kade-i Ülâ:Namazda ilk oturuştur. (vaciptir). devam

  terimler Kader:1- Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarın devam

  terimler Kadızade-i Rumi:D.Ö. 1337-1421 Matematik, astronomi ve fıkıh alimi olan Kadızade-i Rumi, Semerkandda Timur Hanın devam

  terimler Kadir:1-Güçlü, gücü yeter, erkli. 2-"Her şeye gücü yeten" anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından biri devam

  terimler Kadir Gecesi:1- Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarek devam

  terimler Kâfir:1- Allah'ın varlığını inkar eden kimse. 2- Allah'a ortak koşan kimse. 3- Hz. Muhammed'in (s. devam

  terimler Kâhin:Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse. devam

  terimler Kalite:1. Nitelik. 2. Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu. devam

  terimler Kâmet:Ezandan farklı olarak "kad kametis-salah" "Muhakkak ki namaz başladı" ifadesi olan, farz namazlard devam

  terimler Kamil:1- Olgun, ağırbaşlı, yetkin kimse. 2- Kültürlü, bilgili, bilgin. 3- Bütün, tam, eksiksiz. devam

  terimler Kandil:1- Allah'ın duaları kabul edeceğini işaret ettiği özel zamanlardır. 2- Bir kap içinde sıvı yağ devam

  terimler Karakter:1- Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyi devam

  terimler Karzı Hasen:Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)'ın rızası için ödünç para vermektir. devam

  terimler Kasem:Yemîn. Bir işi yapmak veya yapmamak için Allahü teâlânın ismini söyleyerek söz verme. devam

  terimler Kâsım:Peygamberimizin küçük yaşta vefat eden çocuğu, bu çocuğuna nispetle Peygamberimiz'e Ebul Kasım lak devam

  terimler Kaside:Cenabı Hakkı ve Hz. Peygamber (sav)'i metheden şiirlerdir. devam

  terimler Kasr:Arapçada harfleri uzatmadan kısa okumak. devam

  terimler Kasr-ı Salat:Seferde, yolculuk hâlinde dört rek'atli farzları iki rek'at kılmak. devam

  terimler Kast:Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçim devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın