Yazılı Sınav Soruları

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerKabir: Mezar, sin.

  terimlerKabir Hayatı: Ölümle başlayıp insanların yeniden dirilme anına kadar geçen süre; kabir Peygamber (sav)' in bildirdiğine göre ya Cennet bahçesi gibi bir b

  terimlerKaddesallahü Sirruhu: Allah onun sırrını yüceltsindir. Kısaltılmışı (K.S.) şeklindedir.

  terimlerKade-i Ahire: Kade-i Ahire namazda son oturuştur (Farzdır). Oturup bir daha kalkmamak anlamına gelmez. Son oturuş namazların son rekâtında selam vermeden ön

  terimlerKade-i Ülâ: Namazda ilk oturuştur. (vaciptir).

  terimlerKader: 1- Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip tak

  terimlerKadızade-i Rumi: D.Ö. 1337-1421 Matematik, astronomi ve fıkıh alimi olan Kadızade-i Rumi, Semerkandda Timur Hanın oğlu Şahruhtan büyük saygı görerek, Şahr

  terimlerKadir: 1-Güçlü, gücü yeter, erkli. 2-"Her şeye gücü yeten" anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından biri.

  terimlerKadir Gecesi: 1- Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarektir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın m

  terimlerKâfir: 1- Allah'ın varlığını inkar eden kimse. 2- Allah'a ortak koşan kimse. 3- Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberliğini kabul etmeyen kimse.

  terimlerKâhin: Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse.

  terimlerKalite: 1. Nitelik. 2. Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu.

  terimlerKâmet: Ezandan farklı olarak "kad kametis-salah" "Muhakkak ki namaz başladı" ifadesi olan, farz namazlardan önce erkekler tarafından okunan mübarek sö

  terimlerKamil: 1- Olgun, ağırbaşlı, yetkin kimse. 2- Kültürlü, bilgili, bilgin. 3- Bütün, tam, eksiksiz.

  terimlerKandil: 1- Allah'ın duaları kabul edeceğini işaret ettiği özel zamanlardır. 2- Bir kap içinde sıvı yağ ve fitilden oluşmuş aydınlatma aracı.

  terimlerKarakter: 1- Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana öze

  terimlerKarzı Hasen: Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)'ın rızası için ödünç para vermektir.

  terimlerKasem: Yemîn. Bir işi yapmak veya yapmamak için Allahü teâlânın ismini söyleyerek söz verme.

  terimlerKâsım: Peygamberimizin küçük yaşta vefat eden çocuğu, bu çocuğuna nispetle Peygamberimiz'e Ebul Kasım lakabı verilmiştir.

  terimlerKaside: Cenabı Hakkı ve Hz. Peygamber (sav)'i metheden şiirlerdir.

  terimlerKasr: Arapçada harfleri uzatmadan kısa okumak.

  terimlerKasr-ı Salat: Seferde, yolculuk hâlinde dört rek'atli farzları iki rek'at kılmak.

  terimlerKast: Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplums

  terimlerKasvet: Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması.

  terimlerKaveme: Rukû halinden doğrulup ta bir defa "Sübhana rabbiyel azim" diyecek kadar ayakta durmaktır.

  terimlerKavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, halk, millet.

  terimlerKavme: Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   24 25 26 27 28 29 30   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın