eğitim sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerİmam-Hatip: Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir.

  terimlerİman: İman, bir şeyi kabul etmek demektir. Dinî bir terim olarak iman, Peygamber Efendimizin Allah'tan getirdiği dine, onun haber verdiği şekilde, akl

  terimlerİmsak: 1- Tutma, el çekme, geri durma, çekinme, sakınma, korunma. 2- Oruca başlama zamanı. 3- Oruçlunun ikinci fecrin doğuşundan güneş

  terimlerİmtiyaz: 1-Özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık. 2-Devlet tarafından bir kişi veya kuruluşa verilen özel izin.

  terimlerİnanç: Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.İman.

  terimlerİncil: Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği kutsal kitabın Kuran-ı Kerim'deki ismi İncil'dir. İncil, kelime olarak iyi haber, müjde anlamına gelir. T

  terimlerİnfak: Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama.

  terimlerİnkâr: Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma.

  terimlerİnkişaf: Meydana çıkmakdır.

  terimlerİnsicam: Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.

  terimlerİnşâ Kastı: Akit okumakla yani, birtakım özel kelimeleri dile getirmekle, evlilik ve alım satım gibi itibarî işleri icat etmeyi kastetmek.

  terimlerİnşallah: İnşallah, Allah isterse, Allah dilerse anlamında kullanılan sözdür. Âlemdeki her şey Allah'ın istemesiyle olur. Allah'ın izni olmadan

  terimlerİnziva: Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Allah'la birleşebilmek için insanın kendi içine kapanması. Toplum hayatından kaçıp tek başına y

  terimlerİrade: 1-İstek, arzu, dilek. 2-Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

  terimlerİrhas: Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz.İsa'nın konuşması buna örnektir.

  terimlerİrşâd: Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır.

  terimlerİrtimasî Abdest: Yüzü ve elleri suya daldırıp çıkarırken abdest niyeti edilerek alınan abdest.

  terimlerİrtimasî Gusül: Gusül niyetiyle bir defa suya dalarak yerine getirilen gusül.

  terimlerİsfar: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır.

  terimlerİskemle: Arkalıksız sandalye.

  terimlerİslam: Allah'ın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdır.

  terimlerİslamiyet: İslamiyet, Allah'ın Cebrail ismindeki melek ile Hazreti Muhammed'e gönderdiği dinin adıdır. Bu dine İslam, İslam dini, İslamlık, Müslümanl

  terimlerİsmâil (as): İbrahim (AS)' ın oğlu, ayakları yanından zemzem suyu çıkan peygamber.

  terimlerİsmet: Peygamberlerin günah işlememeleri, günahtan korunmuş olmalarıdır. Günahsızlık, temizlik, korunmuşluk.

  terimlerİsnad: Bir şeyi aslına, doğuş yerine dayandırmak, kesintisizlik hâli.

  terimlerİsnat: Dayanak.

  terimlerİsrâ: Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in bir gece Allah tarafından Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesidir. Oradan

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın