Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler İmam-Hatip:Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir. devam

terimler İman:İman, bir şeyi kabul etmek demektir. Dinî bir terim olarak iman, Peygamber Efendimizin Allah'tan g devam

terimler İmsak:1- Tutma, el çekme, geri durma, çekinme, sakınma, korunma. 2- Oruca başlama zamanı. 3 devam

terimler İmtiyaz:1-Özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık. 2-Devlet tarafından bir kişi veya kuruluşa verilen öz devam

terimler İnanç:Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.İman. devam

terimler İncil:Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği kutsal kitabın Kuran-ı Kerim'deki ismi İncil'dir. İncil, kelime devam

terimler İnfak:Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama. devam

terimler İnkâr:Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma. devam

terimler İnkişaf:Meydana çıkmakdır. devam

terimler İnsicam:Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. devam

terimler İnşâ Kastı:Akit okumakla yani, birtakım özel kelimeleri dile getirmekle, evlilik ve alım satım gibi itibarî i devam

terimler İnşallah:İnşallah, Allah isterse, Allah dilerse anlamında kullanılan sözdür. Âlemdeki her şey Allah' devam

terimler İnziva:Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Allah'la birleşebilmek için insanın kendi içine kapanması. To devam

terimler İrade:1-İstek, arzu, dilek. 2-Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. devam

terimler İrhas:Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz.İsa'nın konu devam

terimler İrşâd:Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır. devam

terimler İrtimasî Abdest:Yüzü ve elleri suya daldırıp çıkarırken abdest niyeti edilerek alınan abdest. devam

terimler İrtimasî Gusül:Gusül niyetiyle bir defa suya dalarak yerine getirilen gusül. devam

terimler İsfar:Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır. devam

terimler İskemle:Arkalıksız sandalye. devam

terimler İslam:Allah'ın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdır. devam

terimler İslamiyet:İslamiyet, Allah'ın Cebrail ismindeki melek ile Hazreti Muhammed'e gönderdiği dinin adıdır. Bu din devam

terimler İsmâil (as):İbrahim (AS)' ın oğlu, ayakları yanından zemzem suyu çıkan peygamber. devam

terimler İsmet:Peygamberlerin günah işlememeleri, günahtan korunmuş olmalarıdır. Günahsızlık, temizlik, korunmuşl devam

terimler İsnad:Bir şeyi aslına, doğuş yerine dayandırmak, kesintisizlik hâli. devam

terimler İsnat:Dayanak. devam

terimler İsrâ:Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in bir gece Allah tarafından Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudü devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın