Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler İsraf:Gereksiz yere para, zaman, emek vb. ni harcama, savurganlık, tutumsuzluk. Eşyayı çarçur etme. devam

terimler İsrâfil:Birincisi kıyametin kopması, ikincisi insanların yeniden diriltilmesi olmak üzere sûr denilen alet devam

terimler İstanbul:Peygamber (sav)'i evinde misafir etme şerefine nail olan Ebu Eyyub el Ensari'nin kabrinin bulunduğ devam

terimler İstiaze:"Euzübesmele" okuyarak Allah'a sığınmaktır. devam

terimler İstibrâ:Pisliği temizleme usûlüne denir. İstibrâ kelimesi üç yerde kullanılır: 1- İdrar istibrâsı (=tem devam

terimler İstidrac:Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir.Allah devam

terimler İstiğfar:Allah'tan suçlarından, hata ve günahlarından dolayı bağışlanma dilemek. Tövbe etme. devam

terimler İstihale:Başkalaşım; bir şeyin, başka bir şeye dönüşmesi; ağacın yanıp kül olması veya köpeğin tuzlada tuza devam

terimler İstihaze:1- Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiy devam

terimler İstikbal:Gelecek. devam

terimler İstikbal-i Kıble:Namaz kılmaya başlamadan önce önemli olan kıblemiz Kâbe'ye dönmektir. Namazının kabul olabilmesi i devam

terimler İstikbâli Kıble:Namaz kılacak kimsenin Kıbleye yani Mekke şehrinde bulunan Kabeye yönelmesidir. devam

terimler İstilam:Sözlükte selâmlamak anlamlarına gelen istilâm, bir hac terimi olarak, Kâbe'yi tavaf ederken izdiha devam

terimler İstimnâ:Mastürbasyon; kendi kendine cinsî tatmin; meni çıkmasına sebep olacak bir işi yapmak, elle meni çı devam

terimler İstinca:Büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik ve gaita (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış devam

terimler İstiska:Yağmur duası namazıdır. devam

terimler İstiska Namazı:Özel bir şekilde yağmur yağması için kılınan namaz. devam

terimler İstismar:1-Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. 2-Sömürme. devam

terimler İstişare:1. İnsanlarla görüş alışverişinde bulunma, danışma, danışmak işi. 2. Konsültasyon, müşavere, devam

terimler İstitaat (=Müstati Olmak):Hacca gitme imkânına kavuşmak; hac farizasını yerine getirmek için bedenî, malî yeterliliğin olmas devam

terimler İşmam:Arapçada ötre harekeye işaret etmek için dudakları öne doğru büzerek toplamak. devam

terimler İştiyak:1- Arzu ve şevk, hasret çekmek, özlemek. 2- Tahassür, özlem. devam

terimler İtâat:Allah'ın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır. Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma. devam

terimler İtikad:İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir. devam

terimler Îtikâf:Özellikle Ramazan ayının son 10 gününde mescitlerde veya buna benzer yerlerde kalıp ibadetle meşgu devam

terimler İtikat:İnanma, inanç. devam

terimler İzafet:Bağlantı, bağlılık. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın