Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerKıyamet: 1- Yüce Allah'ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir. 2- Dünyanın sonu ve büt

  terimlerKıyas: Kur'an ve Sünnet'te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen

  terimlerKibir: 1- Kişinin kendini diğer insanlardan üstün görerek başkalarını küçük görme hastalığı; Şeytanın Allah Teâlâ'nın katından kovulmas

  terimlerKin: Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık.

  terimlerKirâmen Kâtibîn: Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.

  terimlerKorku Namazı: Savaş ve benzeri hâllerde özel bir şekilde kılınan günlük namaz.

  terimlerKöle: 1- Savaşta tutsak alınan yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, es

  terimlerKubbe-i Harda: Yeşil kubbedir.

  terimlerKudûm Tavafı: Sözlükte bir yere gelmek veya varmak anlamına gelen "kudûm" kelimesi, bir hac terimi olarak; "ifrad haccı" yapanların Mekke'ye vardıklarında y

  terimlerKufi: Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.

  terimlerKul: Allah'ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

  terimlerKul Hakkı: İnsanın malı, canı, namusu, kutsaldır ve bunlara dokunulamaz. Bu dokunulmaz hakları çiğnediğimiz zaman kul hakkı yemiş oluruz. Kul hakkına

  terimlerKulluk: Kul olma durumu, ubudiyet.

  terimlerKumar: Ortaya para koyarak oynana talih oyunu, oynayana kazanç veya zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır.

  terimlerKunut: Namazın ikinci rekâtında kıraattan sonra ellerin iç kısmını yüzün karşısında tutarak zikir ve dua okumak.

  terimlerKunut Duaları: Vitir namazının üçüncü rekatında bir sure okunduktan sonra tekbir alıp okunan dualar.

  terimlerKurân-ı Kerim: Allah'ın Hz. Muhammed (sav)'e gönderdiği en son kutsal kitap; âyet âyet, sûre sûre yaklaşık 23 senede indirilmiştir. Hiçbir değişikliğe

  terimlerKurban: 1-Zilhicce ayında belirli nitelikleri olan hayvanı, belirli günlerde kesmeye kurban denir. Vaciptir. 2-Allah'a yakın olmak ve rızasına ermek

  terimlerKurban Bayramı: İki büyük İslâmî bayramdan biri olan Zilhicce ayının onuncu günü.

  terimlerKurban İbadeti: Kurban, kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir. Kurban ibadeti, mahiyet itibari ile far

  terimlerKurbet Kastı: Bir işi Allah-u Tealâ'nın emrettiği için yapmak ve böylece O'na yakın olmayı niyet etmek, yani bir işi sadece Allah için yapmak.

  terimlerKureyş: Peygamber (sav)' in soyunun mensup olduğu kabile.

  terimlerKurra: Kur'an-ı Kerim'i sahih rivayetlere göre okuyan uzman okuyucu.

  terimlerKutsal: 1. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen.

  terimlerKutsal Kitap: Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplar.

  terimlerKutsi Hadis: Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)'e anlam bakımından Allah (c.c.)'e ait olan hadislere verilen ad.

  terimlerKüçük Hades: Abdesti bozan şeyler; idrar, gaita, yellenmek, uyumak, aklı gideren şeyler, istihaze ve gusül gerektirmeyen şeyler.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   26 27 28 29 30 31 32   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın