Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Kasvet:Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması. devam

terimler Kaveme:Rukû halinden doğrulup ta bir defa "Sübhana rabbiyel azim" diyecek kadar ayakta durmaktır. devam

terimler Kavim:Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan t devam

terimler Kavme:Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir. devam

terimler Kayyum:1-Her şeyi koruyup gözeten anlamında Allah'ın sıfatlarından biri. 2-Belli bir malın yönetilmesi devam

terimler Kaza:Yüce Allah'ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun ola devam

terimler Kaza:1- Allahu Tealanın ezeli ilmiyle takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana gelmesid devam

terimler Kaza Etmek:Namaz ve oruç gibi vaktinde yerine getirilmeyen bir ameli vakti dışında yerine getirmek. devam

terimler Keder:Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa. devam

terimler Keffâret:Ramazan ayında tutulan farz olan orucun bile bile bozulmasından dolayı Ramazan ayı dışında iki ay devam

terimler Kefil:Birinin borcunu ödememesi, taahhüdünü yerine getirmemesi hâlinde, onun yerine borcunu ödemeyi, taa devam

terimler Kehanet:Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilmek, kâhinlik. devam

terimler Kelam:1-Söz. 2-Söyleyiş biçimi, söyleme. 3-Allah'ın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu devam

terimler Kelamullah:Kelamullah, Allah'ın sözü demektir. Elbette Allah'ın sözü insanların sözlerine benzemez. Allah kul devam

terimler Kelime-i Şahâdet:" Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlühû - Ben şahitlik ederim ki devam

terimler Kelime-i Şehadet:"Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim" anl devam

terimler Kelime-i Tevhid:"Lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh - Allahtan başka ilah yoktur, Muhammed (sav) onun peygamb devam

terimler Kelime-i Tevhit:Allah'tan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamındaki "Lailâhe illâllah, Muhammedürre devam

terimler Kerahat:Dinimizde iyi sayılmayan şey. devam

terimler Keramet:1- Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir. 2- Allah'ın izni ile veli kullarının gös devam

terimler Kervan:Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı, katar. devam

terimler Kesafet:1- Çokluk, sıklık 2- Yoğunluk 3- Saydam olmama durumu, bulanıklık. devam

terimler Kevser Suresi:Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'in yüz sekizinci suresidir. Bu surenin özelliği Kur'an-ı Kerim'in en devam

terimler Kıble:Sözlükte cihet, yön anlamına gelen kıble, dini bir kavram olarak, Müslümanların namazda yönelmiş o devam

terimler Kına:Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz. devam

terimler Kırâat:1- Namazda ayakta iken Fatiha ve Kurandan bir sure veya üç kısa ayet okumaktır. 2- Namazda Kur' devam

terimler Kıraat İlmi:Kur'an kelimelerinin farklı okunuşlarını inceleyen bilim dalı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın