Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerKasvet: Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması.

  terimlerKaveme: Rukû halinden doğrulup ta bir defa "Sübhana rabbiyel azim" diyecek kadar ayakta durmaktır.

  terimlerKavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, halk, millet.

  terimlerKavme: Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir.

  terimlerKayyum: 1-Her şeyi koruyup gözeten anlamında Allah'ın sıfatlarından biri. 2-Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için gör

  terimlerKaza: Yüce Allah'ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak gerçekleşmesine kaza denir.

  terimlerKaza: 1- Allahu Tealanın ezeli ilmiyle takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana gelmesidir. 2- Vaktinde yerine getirilememiş olan f

  terimlerKaza Etmek: Namaz ve oruç gibi vaktinde yerine getirilmeyen bir ameli vakti dışında yerine getirmek.

  terimlerKeder: Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa.

  terimlerKeffâret: Ramazan ayında tutulan farz olan orucun bile bile bozulmasından dolayı Ramazan ayı dışında iki ay artı bir gün tutmaktır.

  terimlerKefil: Birinin borcunu ödememesi, taahhüdünü yerine getirmemesi hâlinde, onun yerine borcunu ödemeyi, taahhüdünü yerine getirmeyi veya borçlunun ke

  terimlerKehanet: Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilmek, kâhinlik.

  terimlerKelam: 1-Söz. 2-Söyleyiş biçimi, söyleme. 3-Allah'ın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim.

  terimlerKelamullah: Kelamullah, Allah'ın sözü demektir. Elbette Allah'ın sözü insanların sözlerine benzemez. Allah kullarıyla konuşmuştur. Ama bu iki insanın

  terimlerKelime-i Şahâdet: " Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlühû - Ben şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve Muhammed

  terimlerKelime-i Şehadet: "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim" anlamındaki, "Eşhedü en lâ ilâhe illallah v

  terimlerKelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh - Allahtan başka ilah yoktur, Muhammed (sav) onun peygamberidir " anlamındaki söz.

  terimlerKelime-i Tevhit: Allah'tan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamındaki "Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah" ifadesidir.

  terimlerKerahat: Dinimizde iyi sayılmayan şey.

  terimlerKeramet: 1- Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir. 2- Allah'ın izni ile veli kullarının gösterdikleri olağanüstü olaylar.

  terimlerKervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı, katar.

  terimlerKesafet: 1- Çokluk, sıklık 2- Yoğunluk 3- Saydam olmama durumu, bulanıklık.

  terimlerKevser Suresi: Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'in yüz sekizinci suresidir. Bu surenin özelliği Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olmasıdır. O kadar kısadır ki

  terimlerKıble: Sözlükte cihet, yön anlamına gelen kıble, dini bir kavram olarak, Müslümanların namazda yönelmiş oldukları yön, Kâbe manasına gelir. Mü

  terimlerKına: Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz.

  terimlerKırâat: 1- Namazda ayakta iken Fatiha ve Kurandan bir sure veya üç kısa ayet okumaktır. 2- Namazda Kur'an-ı Kerim'den bir miktar belli kural ve işare

  terimlerKıraat İlmi: Kur'an kelimelerinin farklı okunuşlarını inceleyen bilim dalı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   25 26 27 28 29 30 31   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın