Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Coğrafi Konum:1- Bir ülkenin, bir bölgenin veya noktanın Dünya üzerinde bulunduğu yere Coğrafi Konum denir.Coğra devam

terimler Comecon (Komecon):SSCB(Eski Rusya) ile çoğunluğu Avrupa sosyalist ülkeler tarafından kurulmuş olan, ancak üye ülkele devam

terimler Conolis Kuvveti:Dünyanın dönmesi sonucu, rüzgârları Kuzey Yarım Küre'de sağa, Güney Yarım Küre'de sola saptıran gü devam

terimler Çağlayan (Şelale, Çavlan):Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer. devam

terimler Çakıltaşı (Konglomera):Genelde yuvarlak akarsu çakıllarının doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması sonucu oluşur. devam

terimler Çakmaktaşı:Bileşimi silisyumdioksit (SiO2) olan çok sert bir taş. devam

terimler Çakmaktaşı (Silex):Denizlerde eriyik halde bulunan silisyum dioksitin (SiO2) çökelmesi ile oluşan taşt devam

terimler Çanak (Kapalı Çukur):Etrafı kapalı çukurlara çanak denir. Bunlara kapalı çukur da denir. Çukurun en derin noktasına dip devam

terimler Çarpık Kentleşme:Herhangi bir denetim gücünün olmadığı, altyapı ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, estetik kaygılar devam

terimler Çay:Derelerin birleşmesiyle oluşan akarsulara çay denir. devam

terimler Çayır:Tarım bakımından, çayır ve benzeri ot bitkilerini yetiştiği, biçildiği bir çeşit otluk. devam

terimler ÇED Raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu):Hava, su, toprak kaynaklarının kullanımı ile ilgili işletmelerin, daha projelendirme aşamasında ik devam

terimler Çekirdek:Dünya'nın yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümüdür. Dünya'nın en iç devam

terimler Çeltik:Pirinç yetiştirilen sulak tarla. devam

terimler Çernozyum:Kara toprak devam

terimler Çevre:İnsanın içinde yaşadığı ortam. Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollardan etkiledikle devam

terimler Çevre Analizi:Belirli bir arazinin topoğrafik, hidrolojik, jeolojik ve kültürel yönden çevresel özelliklerinin i devam

terimler Çevre Değerlendirmesi:Bir eylemin ya da projenin çevre bakımından yararlı olup olmadığını ve çevre- sel etki raporunun h devam

terimler Çevre Kalite Hedefi:Çevrenin belirli bir boyutu için amaçlanan kalite düzeyinin ortaya konması. Bu düzey ulaşılır olma devam

terimler Çevre Kalite Standardı:Bir çevrede bir kirletici için izin verilebilir en yüksek düzey ya da çevrenin bazı vasıfları için devam

terimler Çevre Kirliliği:1- Çevrede bulunan hava, su, toprak, bitki örtüsü gibi doğal ortamların insanlar tarafından devam

terimler Çevre Sorunu:Çevre kirlenmeleri ve bu kirlenmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar. Ozon tabakasının i devam

terimler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu:Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkilerinin, sosyal devam

terimler Çevresel Örgütler:Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil devam

terimler Çığ:Dağ yamaçlarında biriken büyük kar yığınlarının yamaç boyunca hareket etmesine çığ denir. devam

terimler Çiy:Havanın açık ve durgun olduğu gecelerde, havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde su damlacık devam

terimler Çizgi (grafik) Ölçek:Haritalardaki küçültme oranını çizgi grafiği üzerinde gösteren ölçek türüdür. Kesir ölçeğe göre dü devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın