eğitim sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerÇizgisel Hız: Dairesel hareket yapan Yerküre üzerindeki bir noktanın birim zamanda eksen üzerindeki yer değiştirme hızıdır. Çizgisel hız, dünyanın kür

  terimlerÇoban Yıldızı: Venüs.

  terimlerÇökelme: Sular içerisinde, erimiş bulunan bazı maddeler çeşitli şartlara uygun olarak zamana ve yere bağlılık şartıyla çökelirler, bunlara çökel

  terimlerÇökme Dolini: Yeraltında bulunan mağara sistemlerinin tavanlarının incelerek çökmesi ile oluşan karstik şekillerdir. Çökme dolinleri, derinliklerinin fazl

  terimlerÇöl: 1- Geniş alanlar kaplayan, sürekli akıştan ve bitki örtüsünden yoksun, günlük ve mevsimlik sıcaklık ayrımları yüksek bölgelerdir. 2-

  terimlerÇözünme: Kayaçların bileşimindeki minerallerin su etkisi ile değişime uğramasıdır. Özellikle suda çözünmüş karbondioksit, suyun asitlik derecesin

  terimlerDağ: 1. Çevresine göre yükseltisi 500 metreyi geçen yeryüzü kabartılarına dağ denir. 2. Çevresine göre yüksek olan, inişli çıkışlı yer

  terimlerDağ Oluşumu: Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma hareketleriyle yükselmesi olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

  terimlerDağınık Yerleşme: Evlerin tek tek geniş bir araziye yayılması ile ortaya çıkan yerleşme biçimi.

  terimlerDalga: Su kütlesinin, ardışık yükselme ve alçalması biçiminde beliren salınım hareketidir.

  terimlerDalga Simülasyonu: Deniz tabanında oluşabilecek yükselme ve alçalmaların oluşturacağı su dalgalarını zamana bağlı olarak simüle etmek için geliştirilen mo

  terimlerDalgakıran: Limandaki gemilerin dalgalardan korunması için denizde yapılmış kalın, uzun duvarlar biçiminde set.

  terimlerDalgalar: Dalgalar, deniz ve göllerdeki kuzey sularının periyodik salınımlarıdır. Dalga oluşumunun temel nedeni rüzgarlardır. Deniz yüzeyini yalayıp

  terimlerDam: Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Bölge köy yerleşmelerinde bir kısım aileler, birkaç aylık sür

  terimlerDarboğaz: Kıvrımlı yerlerde enine kesen ve geçen dar vadi. Buna dilimizde kısık da denir. Çatı çukurlaşması.

  terimlerDavar: Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlara verilen ad

  terimlerDDT: Çok zehirli ve etkili bir böcek öldürücü madde.

  terimlerDebi(Akım): Akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m3) akım veya debi denir.

  terimlerDeflasyon (Rüzgar Süpürmesi): Kurak bölgelerdeki kum ve tozların bazen küçük taş parçacıklarının, rüzgârın etkisiyle yerden, diğer bir yere taşınması.

  terimlerDeformasyon: Biçimi bozulma, biçimsizleşme. Şeklini bozma.

  terimlerDeğirmen: En çok tahılın öğütüldüğü, buğday, arpa, mısır gibi tahıl çeşitlerinin un haline getirildiği yer.

  terimlerDeğişim Derecesi: Isı, basınç, yoğunluk, nem gibi çevreyi etkileyen bir niceliğin değerindeki değişme.

  terimlerDehliz: Dar ve uzun geçit.

  terimlerDeklarasyon: Bildirme, duyurma, ilan etme.

  terimlerDelta: 1. Akarsuların denize ulaştıkları yerlerde taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle oluşan üçgen biçimli alüvyal ovalardır. Deltalar, taban

  terimlerDemografi: 1- Nüfus bilimi. İnsan nüfusunu yapı, gelişme, dağılımı vb. nitelik ve nicelik gibi özellikleri açısından inceleyen bilim dalı. 2- İ

  terimlerDemografik Geçiş: İnsan toplumlarında, yüksek doğum-ölüm oranlarının belli aşamalardan geçerek düşük doğum-ölüm oranları hâline gelme süreci.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın