Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Çizgisel Hız:Dairesel hareket yapan Yerküre üzerindeki bir noktanın birim zamanda eksen üzerindeki yer değiştir devam

terimler Çoban Yıldızı:Venüs. devam

terimler Çökelme:Sular içerisinde, erimiş bulunan bazı maddeler çeşitli şartlara uygun olarak zamana ve yere bağlıl devam

terimler Çökme Dolini:Yeraltında bulunan mağara sistemlerinin tavanlarının incelerek çökmesi ile oluşan karstik şekiller devam

terimler Çöl:1- Geniş alanlar kaplayan, sürekli akıştan ve bitki örtüsünden yoksun, günlük ve mevsimlik sıcaklı devam

terimler Çözünme:Kayaçların bileşimindeki minerallerin su etkisi ile değişime uğramasıdır. Özellikle suda çözünmüş devam

terimler Dağ:1. Çevresine göre yükseltisi 500 metreyi geçen yeryüzü kabartılarına dağ denir. 2. Çevresine gö devam

terimler Dağ Oluşumu:Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma hareketleriyle yükselmesi olayına devam

terimler Dağınık Yerleşme:Evlerin tek tek geniş bir araziye yayılması ile ortaya çıkan yerleşme biçimi. devam

terimler Dalga:Su kütlesinin, ardışık yükselme ve alçalması biçiminde beliren salınım hareketidir. devam

terimler Dalga Simülasyonu:Deniz tabanında oluşabilecek yükselme ve alçalmaların oluşturacağı su dalgalarını zamana bağlı ola devam

terimler Dalgakıran:Limandaki gemilerin dalgalardan korunması için denizde yapılmış kalın, uzun duvarlar biçiminde set devam

terimler Dalgalar:Dalgalar, deniz ve göllerdeki kuzey sularının periyodik salınımlarıdır. Dalga oluşumunun temel ned devam

terimler Dam:Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Bölge köy yerleşmelerinde devam

terimler Darboğaz:Kıvrımlı yerlerde enine kesen ve geçen dar vadi. Buna dilimizde kısık da denir. Çatı çukurlaşması. devam

terimler Davar:Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlara verilen ad devam

terimler DDT:Çok zehirli ve etkili bir böcek öldürücü madde. devam

terimler Debi(Akım):Akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m3) akım veya debi denir. devam

terimler Deflasyon (Rüzgar Süpürmesi):Kurak bölgelerdeki kum ve tozların bazen küçük taş parçacıklarının, rüzgârın etkisiyle yerden, diğ devam

terimler Deformasyon:Biçimi bozulma, biçimsizleşme. Şeklini bozma. devam

terimler Değirmen:En çok tahılın öğütüldüğü, buğday, arpa, mısır gibi tahıl çeşitlerinin un haline getirildiği yer. devam

terimler Değişim Derecesi:Isı, basınç, yoğunluk, nem gibi çevreyi etkileyen bir niceliğin değerindeki değişme. devam

terimler Dehliz:Dar ve uzun geçit. devam

terimler Deklarasyon:Bildirme, duyurma, ilan etme. devam

terimler Delta:1. Akarsuların denize ulaştıkları yerlerde taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle oluşan üçgen biçi devam

terimler Demografi:1- Nüfus bilimi. İnsan nüfusunu yapı, gelişme, dağılımı vb. nitelik ve nicelik gibi özellikleri aç devam

terimler Demografik Geçiş:İnsan toplumlarında, yüksek doğum-ölüm oranlarının belli aşamalardan geçerek düşük doğum-ölüm oran devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın