Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerBataklık: Üstüne basıldığında ya da bir ağırlık geldiğinde içine batabilen, rutubetli ve çamurlaşmış toprak alanlara denir. Bataklığın çevres

  terimlerBatı: Batı, günbatısı ya da eski dilde garp, coğrafyada yön bildiren dört ana sözcükten biridir. 4 ana yönden biri olan batı, Doğu'nun karşıt

  terimlerBazalt: Koyu gri ve siyah renklerde olan dış püskürük bir taştır. Mineralleri ince taneli olduğu için ancak mikroskopla görülebilir. Bazalt demir i

  terimlerBenioff Zonu: Derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonu (Hugo Benioff, Amerikalı jeofizikçi).

  terimlerBesin Ağı: Doğada canlıların beslenmesi ve canlıların arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren ağ.Besin zincirlerinin birleşmesi ile oluşan ağ.

  terimlerBesin Zinciri: Bitki, otçul hayvan ve etçil hayvan arasında besine dönüştürülen enerjinin organizmadan organizmaya geçişidir.

  terimlerBeslenme Zinciri: 1- Bir organizmanın bir sonraki organizma için besin oluşturduğu organizmalar dizisi. 2- Her biri kendisinden sonraki tarafından yendiği içi

  terimlerBeşeri Ortam: İnsanla ilgili yani insani faktörlerin göz önünde bulundurulduğu ortam ya da kriterdir.

  terimlerBeyin Göçü: Yetişmiş, nitelikli ve eğitimli nüfusun daha iyi çalışma ve yaşama koşulları nedeniyle diğer ülkelere göç etmesidir. Örneğin bir Türk

  terimlerBiomas Enerji: Bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilen enerji.

  terimlerBiriktirme: Yeryüzü örtüsüne ait dokuların başta akarsular olmak üzere, rüzgar, dalga, gibi çeşitli dış etmenler tarafından belirli yerlerde toplanm

  terimlerBirinci Zaman (Paleozoik): Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü ta

  terimlerBirincil Kirleticiler: Kirleten kaynaklardan atmosfere bırakılan belli, değişmeyen maddeler. Direkt olarak atılan kirli maddeler.

  terimlerBitki Bilimi: Botanik.

  terimlerBiyocoğrafya: Canlılar coğrafyası. Yeryüzündeki bütün canlıların dağılımı ve bunların arasındaki ilişkileri konu alan, coğrafya biliminin prensiple

  terimlerBiyocoğrafya Bölgeleri: Benzer bitki ve hayvan gruplarının bulunduğu coğrafi alanlardır.

  terimlerBiyolojik Çeşitlilik: Bir ekosistemde dengeyi sağlayan çeşitli (cins, tür, alt tür) canlıların bulunması.

  terimlerBiyolojik Dönem: Bitki yetişme devresi.

  terimlerBiyom: 1- Yeryüzünde genel klimatik koşullar ve arazi yapısı bakımından belirli özellikler gösteren, büyük çapta birbirine benzeyen hayvan ve bit

  terimlerBiyomas: Bir basamaktaki mevcut enerjinin gözle görülür şekli. Herhangi bir anda ortamda bulunan canlıların ağırlığı. Biyolojik kütle.

  terimlerBiyosfer: Canlılar küresi. Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi.

  terimlerBiyoteknoloji: Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle sanayi ve tıp alanın- da kullanmak üzere materyal üretimi.

  terimlerBizon: Genellikle Kuzey Amerika'da yaşayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü.

  terimlerBoğaz: 1) Akarsuların engebeli ve yüksek alanları aşındırması sonucu açtığı dar ve derin vadi (Fırat Boğazı gibi). Su kütlelerini birbirine ba

  terimlerBoğaz: Akarsuyun, iki düzlük arasında bulunan sert kütleyi derinlemesine aşındırması sonucunda oluşur. Vadi yamaçları dik, tabanı dardır. Akarsu

  terimlerBoksit: Alüminyum'un ana cevheri olan tortul kayaç. Alüminyum tesislerinde arıtılan boksitten saf alümin (alüminyum oksit) elde edilir. Daha sonra alü

  terimlerBora: Yugoslavya'nın iç kesimlerinden Adriyatik Denizi kıyılarına esen soğuk rüzgarlardır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın