Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Demografik Yatırım:Beslenme, barınma, eğitim gibi alanlar için yapılan harcamalar. devam

terimler Deniz:Okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarına deniz denir. Denizler okyanuslarla bağlantıların devam

terimler Deniz Akıntısı (Okyanus Akıntısı):Okyanuslarda, denizlerde doğdukları bölgelerden çok uzaklara su yığınını sürükleyen akıntılar. devam

terimler Deniz Altı:Deniz yüzeyinin alt kısmı. devam

terimler Deniz Kabarması:Daha çok anadeniz kıyılarında, ayın o kıyının öğlen çemberi üzerinden geçtiği sırada, deniz düzeyi devam

terimler Deniz Kıyısı:Kıyı Çizgisi. Denizlerin karalarla olan sınırı. devam

terimler Deniz Kirliliği Sözleşmesi:Uluslararası Deniz Kuruluşunun (IMO) önderliğinde kabul edilen ve yakıt taşıyan tankerlerin deniz devam

terimler Deniz Seviyesi:Kara ile denizin birleştiği ve yüksekliğin sıfır olarak kabul edildiği nokta. devam

terimler Denizlerin Ortalama Derinliği:Denizlerin ortalama derinliği 4000 m dir. Dünya'nın en derin yeri olan Mariana Çukuru deniz seviye devam

terimler Denizyolu:İnsan ve yük taşıma da denizi kullanarak yapılan ulaşım biçimi. devam

terimler Deprem:1- Yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden devam

terimler Deprem Dalgası:Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar içeri devam

terimler Deprem Haritası:Herhangi bir bölgede geçmişte meydana gelen depremler ve yapılan araştırmalar sonucu belirlenen fa devam

terimler Deprem Şiddeti:Herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olar devam

terimler Dere:Suyu az, boyu kısa olan akarsulara dere denir. devam

terimler Derin Deniz Çukurları:Sima üzerinde hareket eden kıtaların, birbirine çarptıkları yerlerde bulunur. Yeryüzünün en dar bö devam

terimler Derin Deniz Platformu:Kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür. devam

terimler Devalüasyon:Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren bir devletin resmi para biriminin dış satın al devam

terimler Devalüe Etmek:Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerini düşürmek devam

terimler Dış Göç:İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye doğru gerçekleşen nüfus harek devam

terimler Dış Kuvvetler:Yerküre üzerinde aşındırma, taşıma ve biriktirme yaparak yer şekillerini değiştiren ve gücünü güne devam

terimler Dış Püskürük Taşlar:Yerin üstünde ya da buraya çok yakın yerlerde ve basınçsız olarak katılaşmış taşlar. devam

terimler Dış Ticaret:Bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamıdır. devam

terimler Dış Ticaret Açığı:İthalatın ihracattan fazla olması devam

terimler Diaspora:Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına dağılması devam

terimler Difüzyon:Atmosfer'in Güneş ışınları dağıtması olayı. devam

terimler Diyorit:Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık ve koyu renkli minerallerden oluşan iç püskürük bir taş devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın