Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerDemografik Yatırım: Beslenme, barınma, eğitim gibi alanlar için yapılan harcamalar.

  terimlerDeniz: Okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarına deniz denir. Denizler okyanuslarla bağlantılarına göre ikiye ayrılır.

  terimlerDeniz Akıntısı (Okyanus Akıntısı): Okyanuslarda, denizlerde doğdukları bölgelerden çok uzaklara su yığınını sürükleyen akıntılar.

  terimlerDeniz Altı: Deniz yüzeyinin alt kısmı.

  terimlerDeniz Kabarması: Daha çok anadeniz kıyılarında, ayın o kıyının öğlen çemberi üzerinden geçtiği sırada, deniz düzeyinde başlayan ve kıyıya doğru bir

  terimlerDeniz Kıyısı: Kıyı Çizgisi. Denizlerin karalarla olan sınırı.

  terimlerDeniz Kirliliği Sözleşmesi: Uluslararası Deniz Kuruluşunun (IMO) önderliğinde kabul edilen ve yakıt taşıyan tankerlerin deniz kirliliğine yol açmalarını önlemek amac

  terimlerDeniz Seviyesi: Kara ile denizin birleştiği ve yüksekliğin sıfır olarak kabul edildiği nokta.

  terimlerDenizlerin Ortalama Derinliği: Denizlerin ortalama derinliği 4000 m dir. Dünya'nın en derin yeri olan Mariana Çukuru deniz seviyesinden 11.035 m derinliktedir.

  terimlerDenizyolu: İnsan ve yük taşıma da denizi kullanarak yapılan ulaşım biçimi.

  terimlerDeprem: 1- Yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer de

  terimlerDeprem Dalgası: Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye doğru yayılırlar. D

  terimlerDeprem Haritası: Herhangi bir bölgede geçmişte meydana gelen depremler ve yapılan araştırmalar sonucu belirlenen fay hatlarının belirtildiği harita.

  terimlerDeprem Şiddeti: Herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Depremin şiddeti, yap

  terimlerDere: Suyu az, boyu kısa olan akarsulara dere denir.

  terimlerDerin Deniz Çukurları: Sima üzerinde hareket eden kıtaların, birbirine çarptıkları yerlerde bulunur. Yeryüzünün en dar bölümüdür.

  terimlerDerin Deniz Platformu: Kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür.

  terimlerDevalüasyon: Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren bir devletin resmi para biriminin dış satın alma gücünün, diğer ülke dövizleri karşı

  terimlerDevalüe Etmek: Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerini düşürmek

  terimlerDış Göç: İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye doğru gerçekleşen nüfus hareketleridir. Örneğin savaş nedeniyle ülkes

  terimlerDış Kuvvetler: Yerküre üzerinde aşındırma, taşıma ve biriktirme yaparak yer şekillerini değiştiren ve gücünü güneşten alan kuvvetlerdir.

  terimlerDış Püskürük Taşlar: Yerin üstünde ya da buraya çok yakın yerlerde ve basınçsız olarak katılaşmış taşlar.

  terimlerDış Ticaret: Bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamıdır.

  terimlerDış Ticaret Açığı: İthalatın ihracattan fazla olması

  terimlerDiaspora: Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına dağılması

  terimlerDifüzyon: Atmosfer'in Güneş ışınları dağıtması olayı.

  terimlerDiyorit: Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık ve koyu renkli minerallerden oluşan iç püskürük bir taştır. İri taneli olanları, ince tanelile

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın