Oyun Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerGüneş Sabitesi (Solar Konstant): Atmosferin dış sınırının 1 cm² 'sine 1 dakika boyunca gelen enerji miktarı.

  terimlerGüneşlenme (İnsolasyon): Bir yerin güneş gördüğü sürenin yıllık saat sayısı.

  terimlerGünöte (Aphel): Dünya'nın, Güneş'ten en çok uzaklaştığı, yörüngede en yavaş döndüğü gündür. Dünya Günöte konumuna 4 Temmuz'da gelir.

  terimlerHabitat: En geniş anlamıyla habitat, bitki ve hayvan topluluklarının doğal yaşam ortamı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın kapsamındaki yaşam ort

  terimlerHafif Hasarlı Deprem: İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır.

  terimlerHaliç: Gelgitin etkili olduğu kıyılarda akarsu ağzının aşındırılmasıyla oluşan kıyı aşınım şekline haliç denir. Türkiye kıyılarında ge

  terimlerHam Madde: Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur. İşlenmemiş madde.

  terimlerHamada: 1- Rüzgârın etkili olduğu yerlerde ufalanmış materyal tamamen aşınır, çıplak kaya yüzeyleri ortaya çıkar, böyle alanlara verilen isim.K

  terimlerHara: Hayvan soylarının iyileştirilmesi için kurulmuş çiftlik

  terimlerHarita: 1- Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir plan üstünde gösterildiği çizime harita denir.

  terimlerHarita Anahtarı (Lejant): Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler kullan

  terimlerHarita Bilimi: Kartografya, Haritcılık.

  terimlerHarita Ölçeği: Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır. Diğer bir deyişle, gerçe

  terimlerHasar Tespiti: Bir afetin neden olduğu fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel hasar, zarar ve kayıpların, teknik ekiplerce belirlenmesi işlemine verilen addır.

  terimlerHasat: Tarım ürünlerinin toplanması yada biçilmesi

  terimlerHava: Dünya'yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi.

  terimlerHava Bilimi: Aeroloji.

  terimlerHava Kütlesi: Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özellikler gösteren geniş parçalarına HAVA KÜTLESİ denir.

  terimlerHavza: Bir nehiri veya gölü besleyen, nehrin kaynağı ve sonlandığı yer arasında kalan tüm alandır. Bir akarsuyun bütün kolları ile birlikte besl

  terimlerHayvancılık: Evcil hayvanlar yetiştirerek onların her çeşit ürünlerinden, kimilerinin de güçlerinden yararlanmayı amaçlayan ve geniş anlamda tarımsal y

  terimlerHektar: 10.000 m² 'ye eşit alan ölçüsü

  terimlerHeyelân: 1- Bünyesine su alarak kayganlaşan toprak, taş ve tabakaların dengede kalamayıp yamaç aşağı kayması. 2- Doğal kaya, zemin, yapay d

  terimlerHeyelan: Toprağın, taşların ve tabakaların bulundukları yerlerden aşağılara doğru kayması ya da düşmesine toprak kayması ve göçmesi denir. Ülk

  terimlerHeyelan (Kütle Hareketleri): Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğr

  terimlerHidro Elektrik: Su gücünden üretilen elektrik.

  terimlerHidroelektrik: Su gücü ile ile üretilen elektriktir. Hidroelektrik santrali akan ya da yüksekten düşen suyun enerjisini elektrik enerjisine çeviren tesistir.

  terimlerHidroelektrik Potansiyel: Su gücü ile elektrik enerjisi üretebilme kapasitesidir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın