Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Güneş Sabitesi (Solar Konstant):Atmosferin dış sınırının 1 cm² 'sine 1 dakika boyunca gelen enerji miktarı. devam

terimler Güneşlenme (İnsolasyon):Bir yerin güneş gördüğü sürenin yıllık saat sayısı. devam

terimler Günöte (Aphel):Dünya'nın, Güneş'ten en çok uzaklaştığı, yörüngede en yavaş döndüğü gündür. Dünya Günöte konumuna devam

terimler Habitat:En geniş anlamıyla habitat, bitki ve hayvan topluluklarının doğal yaşam ortamı olarak tanımlanmakt devam

terimler Hafif Hasarlı Deprem:İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır. devam

terimler Haliç:Gelgitin etkili olduğu kıyılarda akarsu ağzının aşındırılmasıyla oluşan kıyı aşınım şekline haliç devam

terimler Ham Madde:Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur devam

terimler Hamada:1- Rüzgârın etkili olduğu yerlerde ufalanmış materyal tamamen aşınır, çıplak kaya yüzeyleri ortaya devam

terimler Hara:Hayvan soylarının iyileştirilmesi için kurulmuş çiftlik devam

terimler Harita:1- Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir plan üstünde gösterildi devam

terimler Harita Anahtarı (Lejant):Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım devam

terimler Harita Bilimi:Kartografya, Haritcılık. devam

terimler Harita Ölçeği:Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunlu devam

terimler Hasar Tespiti:Bir afetin neden olduğu fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel hasar, zarar ve kayıpların, teknik devam

terimler Hasat:Tarım ürünlerinin toplanması yada biçilmesi devam

terimler Hava:Dünya'yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi. devam

terimler Hava Bilimi:Aeroloji. devam

terimler Hava Kütlesi:Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özellikler gösteren geniş parçalarına HAVA KÜTLESİ de devam

terimler Havza:Bir nehiri veya gölü besleyen, nehrin kaynağı ve sonlandığı yer arasında kalan tüm alandır. Bir ak devam

terimler Hayvancılık:Evcil hayvanlar yetiştirerek onların her çeşit ürünlerinden, kimilerinin de güçlerinden yararlanma devam

terimler Hektar:10.000 m² 'ye eşit alan ölçüsü devam

terimler Heyelân:1- Bünyesine su alarak kayganlaşan toprak, taş ve tabakaların dengede kalamayıp yamaç aşağı devam

terimler Heyelan:Toprağın, taşların ve tabakaların bulundukları yerlerden aşağılara doğru kayması ya da düşmesine t devam

terimler Heyelan (Kütle Hareketleri):Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer devam

terimler Hidro Elektrik:Su gücünden üretilen elektrik. devam

terimler Hidroelektrik:Su gücü ile ile üretilen elektriktir. Hidroelektrik santrali akan ya da yüksekten düşen suyun ener devam

terimler Hidroelektrik Potansiyel:Su gücü ile elektrik enerjisi üretebilme kapasitesidir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın