Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler Hidroelektrik Santral:Baraj göllerinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilen santraller devam

terimler Hidroelektrik Santrali:Suyun düşmesinden elde edilen enerjiden yararlanılarak elektrik üreten santral. devam

terimler Hidroenerji:Hareket halindeki suyun akışından elde edilen enerjidir. devam

terimler Hidrofonik(Hidroponik) Yöntem:Bazı tarım ürünlerinin, bitkilerin toprak olmaksızın su içinde üretilmesi. devam

terimler Hidrografya:Yeraltı ve yer üstü sularının oluşum ve dağılımlarını araştıran ve insan yaşamı üzerine etkilerini devam

terimler Hidrografya Haritaları:Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren ha devam

terimler Hidrokarbonlar:Genellikle fosil yakıtlarda ve bu maddelerin kısmen yanmasından oluşan ürünlerde, söz gelimi petro devam

terimler Hidroloji:Yeryüzünün üstündeki, yüzündeki ve altındaki suları inceleyen bilim. devam

terimler Hidrolojik Denge:Yağmur ve kar erimeleri sonucu oluşan su miktarı ile buharlaşma, sızma, bitki ve insan kullanımı s devam

terimler Hidrolojik Döngü:Suyun bazı doğal kuvvetler ve hava hareketi ile hidrosfer(su küre), pedosfer(canlı küre) ve atmosf devam

terimler Hidrosfer:Su küre. devam

terimler Higrometre:Nem ölçen alet. devam

terimler Hinterland:Bir limanın çevresiyle olan ulaşım bağlantısı. devam

terimler Hinterlant (Art Bölge):Bir kenti, kentler dizisini, liman ya da bölgeyi çevreleyen ve onunla yakın ekonomik ve toplumsal devam

terimler Hiposantr (İç Merkez):Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Aynı zamanda iç merkez olarak ta isimle devam

terimler Hipsografik Eğri:Bütün yeryüzünün yükseklik, derinlik basamakları göstermek üzere çizilmiş eğri. devam

terimler Hipsometrik Harita:Kara yüzeyindeki yükseltilerin gösterildiği fiziki haritalar. devam

terimler Horizon:Özellikle toprak profillerinde üst üste sıralanmış zonlar, kuşaklardır. devam

terimler Horst:1-Yerkabuğunun faylanması, kırılması ile yüksekte kalan kütleye denir. Ege Bölgesinde Bozdağ ve Ay devam

terimler Hörgüç Kaya:Farklı nedenlerle aşınma sonucu oluşan ve deve hörgücüne benzeyen kayalardır. devam

terimler Hububat:Tahıl. Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel devam

terimler Humus:1- Bitkisel kalıntıların çürüyerek parçalanmaları sonucunda oluşmuş ve toprağın su tutmasına yardı devam

terimler Ilıca:Kaplıca devam

terimler Ilıman İklim:Her iki yarımkürede, dönencelerle eksen ucu çemberleri arasında kalan çeşitli iklimler. devam

terimler Isınma Isısı (Özgül Isı-Kalori):Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için o maddeye verilmesi gereken devam

terimler Işıma:1-Yeryüzünün Güneş'ten aldığı ısıyı atmosfere vermesi olayı. Radyasyon. 2- Yeryüzü kazandığı en devam

terimler İç Deniz:Ara Deniz. Okyanuslara boğazlar aracılığıyla bağlanan kara içlerine sokulmuş denizlere denir. Örne devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1086

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın