Eğitim Siteleri

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  terimlerHidroelektrik Santral: Baraj göllerinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilen santraller

  terimlerHidroelektrik Santrali: Suyun düşmesinden elde edilen enerjiden yararlanılarak elektrik üreten santral.

  terimlerHidroenerji: Hareket halindeki suyun akışından elde edilen enerjidir.

  terimlerHidrofonik(Hidroponik) Yöntem: Bazı tarım ürünlerinin, bitkilerin toprak olmaksızın su içinde üretilmesi.

  terimlerHidrografya: Yeraltı ve yer üstü sularının oluşum ve dağılımlarını araştıran ve insan yaşamı üzerine etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

  terimlerHidrografya Haritaları: Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsula

  terimlerHidrokarbonlar: Genellikle fosil yakıtlarda ve bu maddelerin kısmen yanmasından oluşan ürünlerde, söz gelimi petrolle işleyen taşıtların egzoz gazlarında

  terimlerHidroloji: Yeryüzünün üstündeki, yüzündeki ve altındaki suları inceleyen bilim.

  terimlerHidrolojik Denge: Yağmur ve kar erimeleri sonucu oluşan su miktarı ile buharlaşma, sızma, bitki ve insan kullanımı sonucu meydana gelen su kayıpları arasındak

  terimlerHidrolojik Döngü: Suyun bazı doğal kuvvetler ve hava hareketi ile hidrosfer(su küre), pedosfer(canlı küre) ve atmosfer(hava küre) arasında üç halde ve sistemat

  terimlerHidrosfer: Su küre.

  terimlerHigrometre: Nem ölçen alet.

  terimlerHinterland: Bir limanın çevresiyle olan ulaşım bağlantısı.

  terimlerHinterlant (Art Bölge): Bir kenti, kentler dizisini, liman ya da bölgeyi çevreleyen ve onunla yakın ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunan bölge.

  terimlerHiposantr (İç Merkez): Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Aynı zamanda iç merkez olarak ta isimlendirilir. Aslında odak noktası, bir nokta

  terimlerHipsografik Eğri: Bütün yeryüzünün yükseklik, derinlik basamakları göstermek üzere çizilmiş eğri.

  terimlerHipsometrik Harita: Kara yüzeyindeki yükseltilerin gösterildiği fiziki haritalar.

  terimlerHorizon: Özellikle toprak profillerinde üst üste sıralanmış zonlar, kuşaklardır.

  terimlerHorst: 1-Yerkabuğunun faylanması, kırılması ile yüksekte kalan kütleye denir. Ege Bölgesinde Bozdağ ve Aydın dağları, faylanma sonucu yüksekte k

  terimlerHörgüç Kaya: Farklı nedenlerle aşınma sonucu oluşan ve deve hörgücüne benzeyen kayalardır.

  terimlerHububat: Tahıl. Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı.

  terimlerHumus: 1- Bitkisel kalıntıların çürüyerek parçalanmaları sonucunda oluşmuş ve toprağın su tutmasına yardım eden organik maddedir. 2- Toprağ

  terimlerIlıca: Kaplıca

  terimlerIlıman İklim: Her iki yarımkürede, dönencelerle eksen ucu çemberleri arasında kalan çeşitli iklimler.

  terimlerIsınma Isısı (Özgül Isı-Kalori): Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için o maddeye verilmesi gereken enerji miktarı.

  terimlerIşıma: 1-Yeryüzünün Güneş'ten aldığı ısıyı atmosfere vermesi olayı. Radyasyon. 2- Yeryüzü kazandığı enerjinin bir bölümünü atmosfere

  terimlerİç Deniz: Ara Deniz. Okyanuslara boğazlar aracılığıyla bağlanan kara içlerine sokulmuş denizlere denir. Örnek : Akdeniz, Kızıldeniz, Baltık Denizi,

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1086

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın